SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
9
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
26. 9. 2016 160115 oprava služ. motor. vozidla Seat Cordoba, ÚI SOI, Bratislava 70,00 € Autoservis Žuro Racing, s. r. o., Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava, IČO: 36281191
26. 9. 2016 4000896 dodávka elektrickej energie, I SOI pre Banskobystrický kraj, september 2016 1 174,00 € Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
26. 9. 2016 1060002431 kancelársky koberec Rapid/Pilot AB 3 m 55 modrý 95,24 € JUTEX Slovakia, s. r. o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 36250643
26. 9. 2016 16242122 servisné práce - paušál za údržbu a servis výťahu, ÚI SOI, Bratislava, august 2016 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
26. 9. 2016 7203778840 dodávka zemného plynu, I SOI pre Trenčiansky kraj, september 2016 630,00 € SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
26. 9. 2016 7203778806 dodávka zemného plynu, SOI, Mierová ul., Bratislava, I SOI pre Nitriansky kraj a I SOI pre Košický kraj, september 2016 486,00 € SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
26. 9. 2016 2016000500 webhostingové služby, 10. 07. - 09. 08. 2016 39,43 € AlejTech, spol. s r. o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
26. 9. 2016 1918886044 dodávka akciových mobilných telefónov Sony Xperia X black, 4 ks 1 728,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
26. 9. 2016 V016011 elektroinštalačné práce, I SOI pre Banskobystrický kraj 360,00 € SA Slovakia, s. r. o., Július Abrahám, Spojová 10, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 46757031
26. 9. 2016 201621507 výroba pečiatok, 2 druhy á 1 ks 15,70 € Eduard Polakovič - FOTOPOLY, Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava, IČO: 11648783
26. 9. 2016 2351157789 telekomunikačné služby, júl 2016 2 931,06 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
26. 9. 2016 1647641 prenájom a pranie rohoží, 18. 07. - 14. 08. 2016 19,56 € Lindstrӧm, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
26. 9. 2016 20161231 oprava služ. motor. vozidla Seat Ibiza, I SOI pre Trenčiansky kraj 152,92 € Miroslav Prekop - AUTODIELŇA, Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 43249132
26. 9. 2016 122016 odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení, ÚI SOI, Bratislava 1 299,82 € Peter Rechtorík - ELFIT, Budovateľská 11, 821 08 Bratislava, IČO: 17436818
26. 9. 2016 2121435752 vyúčtovanie vodného, stočného od 07. 05. - 10. 08. 2016, I SOI pre Košický kraj 483,96 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460
26. 9. 2016 29162295 normy STN EN 60598-1: 2016, 9 ks 326,70 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
26. 9. 2016 2166031967 monitorovanie EZS, júl 2016 262,90 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
26. 9. 2016 611601389 pravidelný servis, SE-15212002-SOI, júl 2016 864,00 € ANASOFT APR, spol. s r. o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
26. 9. 2016 9000951749 poštové služby, I SOI pre Trenčiansky kraj, júl 2016 195,85 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
26. 9. 2016 9000952315 poštové služby, I SOI pre Žilinský kraj, júl 2016 372,10 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
26. 9. 2016 9000953085 poštové služby, I SOI pre Trnavský kraj, júl 2016 233,60 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
26. 9. 2016 70351672 poistné majetku a zodpovednosti za škodu od 01. 09. 2016 - 31. 08. 2017, I SOI pre Banskobystrický kraj 653,69 € Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábr. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31405410
26. 9. 2016 9000952686 poštové služby, I SOI pre Prešovský kraj, júl 2016 163,25 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
26. 9. 2016 9000951567 poštové služby, I SOI pre Nitriansky kraj, júl 2016 200,45 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
26. 9. 2016 9000952818 poštové služby, I SOI pre Košický kraj, júl 2016 302,05 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
26. 9. 2016 9000951999 poštové služby, I SOI pre Banskobystrický kraj, júl 2016 157,55 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
26. 9. 2016 9000950971 poštové služby, ÚI SOI, I SOI pre Bratislavský kraj, júl 2016 862,50 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
26. 9. 2016 1604100259 kopírovací papier Premier A4 80 g, 35 bal. 98,81 € Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 31628605
26. 9. 2016 1600211 upratovanie kancelárskych priestorov, I SOI pre Košický kraj, júln 2016 300,70 € AMG Security, s. r. o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995
26. 9. 2016 216010300 poskyt. služieb k dod.dielu: IS pre podporu verej. obstarávania, poplatok za august 2016 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
26. 9. 2016 2016083 oprava služ. motor. vozidla Peugeot 308, čistenie a doplnenie klimatizácie, I SOI pre Trenčiansky kraj 80,21 € Antol Alexander - Alexander servis, Rybničky 1644/12,972 01 Bojnice, IČO: 10893113
26. 9. 2016 0116084371 jedálne kupóny 10 378,31 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
26. 9. 2016 1/16/138887-36/55/780208 daň z nehnuteľností, rok 2016, ÚI SOI, Bratislava, splátka 1 964,01 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
26. 9. 2016 209318/2016 daň zo stavieb, rok 2016, I SOI pre Žilinský kraj, II. splátka 12,00 € Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796
13. 9. 2016 7401236657 vyúčtovanie plynu, od 01.01.2016-19.06.2016 -5,83 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
13. 9. 2016 1601106604 Kopírovací papier A4 508,19 € Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 0031628605
13. 9. 2016 4000481 Prezutie pneumatík - I SOI NR 61,28 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
5. 9. 2016 5116033 vyúčtovanie elektrickej energie, január - jún 2016, I SOI pre Žilinský kraj -549,16 € COOP Jednota Žilina, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
5. 9. 2016 2000154569 vyúčtovanie tepla, jún 2016, SOI, Prievozská 32 -200,58 € Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35823542
31. 8. 2016 1301605619 aktualizácia k 23.07.2016 - Občianske právo s vysvetlivkami, 8 ks 836,00 € Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
31. 8. 2016 1301605329 aktualizácia k 23.07.2016 - Občianske právo s vysvetlivkami, 1 ks 104,50 € Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
31. 8. 2016 2016/38 pravidelná revízia bleskozvodnej ochrany BB 60,00 € Richard Krompaský - ELEKTROSTAV, Pieninská 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35493151
31. 8. 2016 161031 letenka Viedeň - Brusel - Bratislava 231,00 € Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice, IČO: 36667234
31. 8. 2016 44163281 dodávka pramenitej vody 260,76 € PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
31. 8. 2016 2016010717 upratovanie kancelárskych priestorov 07/2016 Trenčín 259,20 € MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava, IČO: 36688843
31. 8. 2016 216080298 vodné a stočné od 08.07.2016 do 04.08.2016 Trenčín 67,87 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724
31. 8. 2016 7449310507 dodávka elektrickej energie, SOI, Prievozská 32, 08/2016 1 383,60 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
31. 8. 2016 7449310506 dodanie el. energie, Mierová 162, Bratislava, 08/2016 60,49 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
31. 8. 2016 6787503109 telekomunikačné poplatky za služby pevnej siete, Biznis Partner, júl 2016 1 459,66 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
31. 8. 2016 3787522891 telekomunikačné služby 07/2016 Virtual Voice NET 1 081,79 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
9