SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
4
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
25. 11. 2016 FV161362 spiatočná letenka Viedeň - Brusel - Viedeň, 22. 11. - 23. 11. 2016 460,00 € WINGS, s. r. o., Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava, IČO: 31365698
25. 11. 2016 7449398471 dodávka elektrickej energie, SOI, Prievozská 32, november 2016 1 383,60 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
25. 11. 2016 2000161662 dodávka tepla, SOI, Prievozská 32, Bratislava, október 2016 487,77 € Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35823542
25. 11. 2016 2016000646 poskyt. webhostingových služieb od 10. 10. - 09. 11. 2016 39,43 € AlejTech, spol. s r. o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
25. 11. 2016 6801 technická a emisná kontrola SMV Seat Cordoba, I SOI pre Prešovský kraj 54,00 € STK CONTROL, spol. s r. o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 31713394
25. 11. 2016 29162935 normy STN EN, 4 druhy, 12 ks 208,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
25. 11. 2016 7449398470 odber elektriny, SOI, Mierová 162, Bratislava, november 2016 60,49 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
25. 11. 2016 201621 čistiace a umývacie práce, služ. motor. vozidlá, 4 ks, október 2016, I SOI pre Trenčiansky kraj 36,00 € Alena Boboková, AB - Centrum, Ľ. Ondrejova 844/12, 971 01 Prievidza, IČO: 37459066
25. 11. 2016 13047642 predplatné - Hospodárske noviny print, 1 ks, od 02. 01. 2017 - 30. 06. 2017 99,50 € MAFRA Slovakia, a. s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31333524
25. 11. 2016 FV170034 odmerný valec 50 ml - 51 ks, odmerný valec 500 ml - 2 ks 199,88 € ITES Vranov, s. r. o., Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 31680259
25. 11. 2016 169670769 4 GB mikroSDHC karty + adaptér, 124 ks 384,40 € SHARK Copmputers, a. s., Hviezdoslavovo nám. 20, 811 02 Bratislava, IČO: 35726229
24. 11. 2016 1601104 spracovanie účtovných dokladov, október 2016 1 160,00 € B Accounting, s. r. o., Bieloruská 14, 821 06 Bratislava 214, IČO: 47467894
24. 11. 2016 7223771283 dodávka zemného plynu, SOI, Mierová ul., Bratislava, I SOI pre Nitriansky kraj a I SOI pre Košický kraj, november 2016 2 493,00 € SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
24. 11. 2016 7223771315 dodávka zemného plynu, I SOI pre Trenčiansky kraj, november 2016 630,00 € SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
24. 11. 2016 2016058 revízie tlakových nádob a odborná prehliadka OST, SOI, Prievozská 32, Bratislava 197,00 € Juraj Blažek, Mýtna ul. č. 12, 902 01 Pezinok, IČO: 12684902
22. 11. 2016 160100063 upratovacie práce, I SOI pre Trnavský kraj, október 2016 199,20 € Mgr. Jana Olašáková, ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
22. 11. 2016 160100062 upratovacie práce, I SOI pre Nitriansky kraj, október 2016 247,73 € Mgr. Jana Olašáková, ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
22. 11. 2016 160100061 upratovacie a čistiace práce a materiál, október 2016 829,00 € Mgr. Jana Olašáková, ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
22. 11. 2016 116180148 zrážky, stočné, október 2016, SOI, Prievozská 32, Bratislava 254,35 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
22. 11. 2016 7190806903 vyúčtovanie elektriny, I SOI pre Nitriansky kraj, október 2016 205,40 € ZSE Centrum Nitra, ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
22. 11. 2016 3416169386 poplatok za odvoz komunálneho odpadu, SOI, Prievozská 32, Bratislava, október 2016 132,72 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
22. 11. 2016 2166033037 monitorovanie EZS, október 2016 262,90 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
22. 11. 2016 316643743 vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, október 2016 44,58 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
22. 11. 2016 56160804 nájomné nebyt. priestorov a prev. náklady, I SOI pre Žilinský kraj, november 2016 1 589,00 € COOP Jednota Žilina, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
22. 11. 2016 2016494 prevádzkové náklady, I SOI pre Trnavský kraj 276,00 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
22. 11. 2016 2016493 nájomné, paušál a parkovacie státia, I SOI pre Trnavský kraj, november2016 1 941,65 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
22. 11. 2016 2016011016 upratovanie kancelárskych priestorov, I SOI pre Trenčiansky kraj, október 2016 259,20 € MAPEKA, s. r. o., Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava, IČO: 36688843
161610078 ubytovanie, stravovanie, prenájom rokov. miestnosti a audiotechniky, 19. 10. - 21. 10. 2016 2 143,80 €
22. 11. 2016 2251034056 sezónne prezutie, 4 ks 9,37 € ContiTrade Slovakia, s. r. o., Kragujevská 6, 011 19 Žilina, IČO: 36336556
22. 11. 2016 3116000030 upratovacie služby, I SOI pre Banskobystrický kraj, október 2016 166,58 € EURO consulting, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
22. 11. 2016 3116000029 upratovanie priestorov I SOI pre Banskobystrický kraj, október 2016 13,20 € EURO conulting, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
22. 11. 2016 F301600041 oprava SMV Seat Cordoba, I SOI pre Banskobystrický kraj 48,37 € AUTOTECHNA BARÁNEK, s. r. o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, IČO: 43880533
22. 11. 2016 161000011 bezpečnostnotechnická služba, ochrana pred požiarmi, október 2016 298,80 € 3J, s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 45682232
22. 11. 2016 20160035 výučba anglického jazyka, pokročilí a stredne pokročilí 348,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
22. 11. 2016 163493 výmena radiátora, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava 394,32 € Komplet, s. r. o., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava, IČO: 35724901
22. 11. 2016 163411 odstránenie netesnosti požiarneho vodovodu, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava 118,14 € Komplet, s. r. o., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava, IČO: 35724901
22. 11. 2016 O40160179 revízna kontrola, I SOI pre Trenčiansky kraj 113,15 € ANTES Group, s. r. o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 45704848
22. 11. 2016 20160127 technická a emisná kontrola pre SMV Peugeot 308, I SOI pre Trnavský kraj + nálepky a osvedčenia 49,00 € DELIFE, s. r. o., Bratislavská 73, 903 01 Senec, IČO: 45975159
22. 11. 2016 5216151832 rýchlovarná kanvica SENCOR SWK 102BL, 2 ks, OOS ÚI SOI, Bratislava 15,00 € Alza.sk, s. r. o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939
22. 11. 2016 F301600039 servis služ. motor. vozidiel Seat Cordoba, 2 ks, I SOI pre Banskobystrický kraj 40,01 € AUTOTECHNA BARÁNEK, s. r. o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, IČO: 43880533
22. 11. 2016 27/3/2016 daň za ubytovanie, 3. štvrťrok 2016, Rekreačné zariadenie č. 435 Krpáčovo 120,00 € Obec Horná Lehota, 976 81 Podbrezová, okr. Brezno, IČO: 00313441
22. 11. 2016 161488 spiatočná letenka Viedeň - Brusel - Viedeň, 28. 11. - 01. 12. 2016 408,00 € Letecká agentúra SKYTRAVEL, s. r. o., Letná 45, 040 01 Košice, IČO: 36667234
22. 11. 2016 160090 odborný preklad textu z anglického do slovenského jazyka 240,00 € BIOSHOP, s. r. o., Ševčenkova 9, 851 01 Bratislava, IČO: 44199961
21. 11. 2016 5789366280 Biznis Partner, volania 09/2016 1 471,96 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
21. 11. 2016 5790319051 Virtual Voice NET, poplatky za prevádzku VVN, 10/2016 1 081,79 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
21. 11. 2016 3790300110 telekomunikačné služby 10/2016 1 480,23 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
21. 11. 2016 2016050 čistiace a upratovacie práce I-SOI Prešov, 10/2016 160,00 € TOBA s.r.o., Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 44653387
21. 11. 2016 2016056 Odstránenie havarijného stavu na elektronickom zabezpečovacom systéme I-SOI TN 107,04 € Jozef Balázs - YORAS, Nová 20/12, 972 17 Kanianka, IČO: 30422388
21. 11. 2016 7121205838 dodávka elektrickej energie, I-SOI TN, 10/2016 453,78 € ZSE Centrum BratislavaI., ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
21. 11. 2016 2162424490 pravidelná platba, poplatok za prenájom zariadenia, ČB výstup, 11/2016 101,40 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
4