SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
3
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
19. 12. 2016 26313522 technická a emisná kontrola pre SMV, I SOI pre Košický kraj 59,00 € SLOVDEKRA, s. r. o., Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava, IČO: 31324797
19. 12. 2016 26313464 technická a emisná kontrola, 2 SMV, I SOI pre Nitriansky kraj 108,00 € SLOVDEKRA, s. r. o., Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava, IČO: 31324797
19. 12. 2016 4116028952 mesačný poplatok za službu IP VPN, december 2016 645,60 € BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
19. 12. 2016 201602559 oprava diagnostik. poruchy SMV Seat Cordoba, I SOI pre Košický kraj 292,74 € K Autoservis, s. r. o., Južná trieda 119, 040 01 Košice, IČO: 36595977
19. 12. 2016 2016082 obsluha plynovej kotolne, I SOI pre Košický kraj, november 2016 190,00 € Imrich Ruščák, Kostolná 40, 044 13 Valaliky, IČO: 10705198
19. 12. 2016 2016539 prevádzkové náklady, I SOI pre Trnavský kraj 276,00 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
19. 12. 2016 2016538 nájomné, paušál a parkovacie státia, I SOI pre Trnavský kraj, december2016 1 941,65 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
19. 12. 2016 201624 umytie služ. motor. vozidiel, I SOI pre Trenčiansky kraj, november 2016 27,00 € Alena Boboková, AB - Centrum, Ľ. Ondrejova 844/12, 971 01 Prievidza, IČO: 37459066
19. 12. 2016 201602554 odťah a diagnostika poruchy SMV Seat Cordoba, I SOI pre Košický kraj 59,82 € K Autoservis, s. r. o., Južná trieda 119, 040 01 Košice, IČO: 36595977
19. 12. 2016 1301611435 Správny poriadok - komentár, zmeny a dodatky, 141 listov, aktualiz. k 23. 11. 2016 34,12 € Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262
19. 12. 2016 3116000035 upratovanie priestorov I SOI pre Banskobystrický kraj, november 2016 13,20 € EURO consulting, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
19. 12. 2016 3116000034 upratovacie služby, I SOI pre Banskobystrický kraj, november 2016 166,58 € EURO consulting, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
19. 12. 2016 2016011121 upratovanie kancelárskych priestorov, I SOI pre Trenčiansky kraj, november 2016 259,20 € MAPEKA, s. r. o., Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava, IČO: 36688843
19. 12. 2016 2016/39 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne, I SOI pre Nitriansky kraj 209,00 € Staviteľ, Ing. Roman Petrovič, Jelenecká 232, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 34519271
19. 12. 2016 2016107875 poplatok za servisné služby, december 2016 300,00 € Ochranná služba, s. r. o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35695340
19. 12. 2016 2016010 výkon stavebného dozoru na stavbe: Stavebné úpravy v budove I SOI pre Košický kraj 390,00 € Jozef Tarjányi - CEROS, Engelsova 21, 080 01 Prešov, IČO: 40402509
19. 12. 2016 2016033 stavebné úpravy, I SOI pre Košický kraj 17 768,77 € FAJSI, s. r. o., Šrobárova 6565/10, 080 01 Prešov, IČO: 47336307
19. 12. 2016 56160874 nájomné nebyt. priestorov a prev. náklady, I SOI pre Žilinský kraj, december 2016 1 589,00 € COOP Jednota Žilina, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
19. 12. 2016 0116129630 jedálne kupóny 11 981,14 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
19. 12. 2016 2016107329 oprava elektronického zabezpeč. systému, SOI, Mierová 162 1 130,40 € Ochranná služba, s. r. o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35695340
19. 12. 2016 2121754720 vodné, stočné, 11. 08. - 16. 11. 2016, I SOI pre Košický kraj 523,04 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460
19. 12. 2016 873 tonery HP 47 ks, Canon 42 ks, Samsung 15 ks, Minolta 2 ks, odpad. nádoba Lexmark 2 ks 3 466,92 € JURIGA, spol. s r. o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava, IČO: 31344194
2. 12. 2016 20160073 Nákup filtrov a servis automobilu 180,40 € Adam Lokaj, Lichardova 2801/4, 010 01 Žilina, IČO: 45370818
2. 12. 2016 20160072 Nákup materiálu a servis automobilu 180,40 € Adam Lokaj, Lichardova 2801/4, 010 01 Žilina, IČO: 45370818
2. 12. 2016 20160071 Nákup filtrov a práca na automobile 193,26 € Adam Lokaj, Lichardova 2801/4, 010 01 Žilina, IČO: 45370818
2. 12. 2016 180012/2016 Miestne dane a popolatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, rok 2016, I SOI pre Nitriansky kraj 338,12 € Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307
2. 12. 2016 201604421 hygienické potreby 86,00 € Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková, Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava, IČO: 33768897
2. 12. 2016 2160436 Kancelárske stoličky 136 ks 5 649,98 € CODUM s.r.o., Vranovská 59, P. O. BOX 139, 850 00 Bratislava, IČO: 35684038
2. 12. 2016 601110308 Pravda, Plus jeden deň, Nový čas 252,35 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2. 12. 2016 2161004406 Kalendáre a diáre 2017 964,79 € ARKA, a.s., Palatínova 15, 945 01 Komárno, IČO: 36523496
2. 12. 2016 20160037 Výučba anglického jazyka, pokročilí a stredne pokročilí 11/2016 304,50 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
2. 12. 2016 2016069 deratizácia objektov SOI 390,00 € Redinex, spol. s r.o., Vyhne 214, 966 02 Vyhne, IČO: 44970455
25. 11. 2016 4116028833 mesačný poplatok za službu IP VPN, november 2016 645,60 € BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
25. 11. 2016 2016014 oprava dažďovej kanalizácie, I SOI pre Nitriansky kraj 150,00 € Martin Pajer, Novomeského 501/21, 949 11 Nitra, IČO: 40492192
25. 11. 2016 160700441 servis SMV Seat Cordoba, I SOI pre Košický kraj 173,05 € AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice, IČO: 31706495
25. 11. 2016 2016013 oprava omietky, I SOI pre Nitriansky kraj 664,00 € Martin Pajer, Novomeského 501/21, 949 11 Nitra, IČO: 40492192
25. 11. 2016 2016335 kontrola hasiacich prístrojov, chata SOI, Bystrá č. 435, Krpáčovo 20,69 € HAS-MAX Július Májik, Dlhá 46, 949 01 Nitra, IČO: 41438426
25. 11. 2016 10160725 nastavenie ústredne a klapiek, I SOI pre Trnavský kraj 144,00 € TCNS, s. r. o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44082011
25. 11. 2016 216110881 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Trenčiansky kraj, október 2016 65,44 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 72/4, 911 05 Trenčín-Zlatovce, IČO: 36302724
25. 11. 2016 161100001 povinné školenie vodičov - referentov, ÚI SOI, Bratislava, 2 osoby 12,00 € 3J, s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 45682232
25. 11. 2016 7293003512 dodávka elektrickej energie, I SOI pre Košický kraj, október 2016 349,63 € Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767
25. 11. 2016 2364248674 telekomunikačné služby, október 2016 3 036,52 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
25. 11. 2016 201655014 licencie produktov ESET na obdobie 12 mesiacov - EEPS 250 ks a EMS Exch. 330 ks 4 532,40 € ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31333532
25. 11. 2016 20160036 odborný preklad zo slovenského do anglického jazyka, 1,50 NS 22,50 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
25. 11. 2016 1601109191 kopírovací papier A4 80 g, Tecnis Laser & Inkjet, 100 bal. 282,32 € Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 31628605
25. 11. 2016 6/2016 KASKO poistenie vozidiel od 01. 01. - 31. 03. 2017 2 273,79 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
25. 11. 2016 FV161363 spiatočné letenky Viedeň - Brusel - Viedeň, 16. 11. - 17. 11. 2016, 2 osoby 1 158,00 € WINGS, s. r. o., Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava, IČO: 31365698
25. 11. 2016 FV16281 vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku pre plynovú kotolňu, I SOI pre Košický kraj 228,00 € A-Z ISZA, s. r. o., Sokolovská 6, 040 11 Košice, IČO: 36211761
25. 11. 2016 003116054 emisná kontrola, osvedčenie a kontrolná nálepka, SMV Peugeot 308, I SOI pre Trenčiansky kraj 20,00 € OSCAR VIDEO, s. r. o., Braneckého 14, 911 01 Trenčín, IČO: 36317071
25. 11. 2016 309216083 technická kontrola, osvedčenie a kontrolná nálepka, SMV Peugeot 308, I SOI pre Trenčiansky kraj 25,00 € OSCAR VIDEO, s. r. o., Braneckého 14, 911 01 Trenčín, IČO: 36317071
3