SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
5
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
21. 11. 2016 160100064 upratovanie kancelárií č. 203 - 206 za 10/2016 30,00 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
18. 11. 2016 2166033100 Poplachy 19,92 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
18. 11. 2016 16242902 servisné práce - paušál za údržbu a servis výťahu, ÚI SOI, Bratislava, 10/2016 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
18. 11. 2016 9000974116 poštové služby I SOI pre Košický kraj, 10/2016 245,30 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
18. 11. 2016 9000974321 poštové služby I SOI pre Žilinský kraj, 10/2016 275,15 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
18. 11. 2016 9000973886 poštové služby I SOI pre Trenčiansky kraj, 10/2016 204,95 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
18. 11. 2016 9000973370 poštové služby I SOI pre Banskobystrický kraj, 10/2016 260,30 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
18. 11. 2016 9000974631 poštové služby I SOI pre Prešovský kraj 10/2016 211,50 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
18. 11. 2016 9000973620 poštové služby I SOI pre Trnavský kraj, 10/2016 240,55 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
18. 11. 2016 9000975414 poštové služby I SOI pre Nitriansky kraj, 10/2016 241,10 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
18. 11. 2016 1600334 upratovanie kancelárskych priestorov 10/2016 I-SOI KE 300,70 € AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995
18. 11. 2016 8660092222 vodné a stočné 10/2016, I - SOI NR 76,85 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
18. 11. 2016 2016/36 prevádzka plynovej kotolne I SOI NR 10/2016 209,00 € Ing. Roman Petrovič Staviteľ, stavebná firma, Jelenecká 232, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 34519271
18. 11. 2016 1667107 prenájom rohoží, pranie za 10.10.-06.11.2016 19,56 € Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
18. 11. 2016 611602041 pravidelný servis, SE-15212002-SOI, 10/2016 864,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
18. 11. 2016 9000974808 poštové služby I SOI pre Bratislavaský kraj, 10/2016 793,95 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
18. 11. 2016 44164721 pramenitá voda 10/2016 307,50 € PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
18. 11. 2016 7790221329 Telekomunikačné služby 10/2016 79,67 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
18. 11. 2016 216010404 poskyt. služieb k dod.dielu: IS pre podporu verej. obstarávania, 11/2016 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava, IČO: 35740175
18. 11. 2016 6160663913 smerovanie DNS na IP 11/2016 23,90 € Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143
18. 11. 2016 0116118791 jedálne kupóny, 11/2016 11 427,19 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674
9. 11. 2016 2000159863 vyúčtovanie tepla, 09/2016, SOI, Prievozská 32, Bratislava -9,13 € Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35823542
9. 11. 2016 20160687 príslušenstvo k výpočtovej technike 272,88 € ITSK s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra, IČO: 36556050
9. 11. 2016 1653803 prenájom rohoží, pranie za 15.08.-11.09.2016 19,56 € Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
9. 11. 2016 2016/31 prevádzka plynovej kotolne I SOI NR 209,00 € Ing. Roman Petrovič Staviteľ, stavebná firma, Jelenecká 232, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 34519271
9. 11. 2016 1604165800 predplatné - Finančný spravodajca ročník 2017 26,40 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
9. 11. 2016 1604165700 Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - 1. preddavok 124,15 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
9. 11. 2016 1604165600 predplatné - Justičná revue, ročník 2017 133,32 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
9. 11. 2016 1601107494 Kopírovací papier A4 282,32 € Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 0031628605
9. 11. 2016 201641 Výmena redukčného ventilu a vykonané práce 278,77 € Pavel Barinák - SLOVCHLÓR, Jungmannova 10, P. O. BOX 220, 851 01 Bratislava 5, IČO: 13996274
9. 11. 2016 216010334 poskyt. služieb k dod.dielu: IS pre podporu verej. obstarávania, 09/2016 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava, IČO: 35740175
9. 11. 2016 180012/2016 Miestne dane a popolatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, rok 2016, I SOI pre Nitriansky kraj 674,20 € Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307
9. 11. 2016 2162419059 čiernobiely výstup zo zariadenia, 08/2016 - 09/2016 702,36 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
9. 11. 2016 7161183 Servis automobilu a nákup materiálu 159,70 € AUTO PRINT s.r.o., Tulská 8515/8, 960 01 Zvolen, IČO: 31584080
9. 11. 2016 7160403764 Prenájom pozemku - parkovisko I - SOI BB k 30.09.2016 10,12 € Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345
9. 11. 2016 9000958183 poštové služby 08/2016 6,00 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 11. 2016 9000961965 poštové služby I SOI pre Trnavský kraj, 08/2016 232,05 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 11. 2016 9000959806 poštové služby I SOI pre Bratislavaský kraj, 08/2016 1 129,50 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 11. 2016 9000961681 poštové služby I SOI pre Košický kraj, 08/2016 302,45 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 11. 2016 9000960353 poštové služby I SOI pre Nitriansky kraj, 08/2016 251,70 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 11. 2016 9000960596 poštové služby I SOI pre Prešovský kraj 08/2016 247,20 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 11. 2016 9000961138 poštové služby I SOI pre Trenčiansky kraj, 08/2016 158,70 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 11. 2016 9000961402 poštové služby I SOI pre Žilinský kraj, 08/2016 378,05 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 11. 2016 8080117462 zmluvné poistenie od 01.10.-31.12.2016 616,76 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
9. 11. 2016 7710040853 Poistenie vozidiel za obdobie 01.10.-31.12.2016 2 273,79 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
9. 11. 2016 FA1600075 Nákup výpočtovej techniky 25 859,00 € Martin Gall - MG COMP, Šmeralova 23, 080 01 Prešov, IČO: 41751477
9. 11. 2016 2216088 prevedenie pravidelnej funkčnej skúšky PSN 208,08 € PROFI line, s.r.o., Zábranie 43, 920 01 Hlohovec, IČO: 36234745
9. 11. 2016 2016030994 Poplatok za balík služieb (CV 50) 118,80 € Profesia, spol. s r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861
9. 11. 2016 216010370 poskyt. služieb k dod.dielu: IS pre podporu verej. obstarávania, 10/2016 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava, IČO: 35740175
9. 11. 2016 510001252 poistné za poistenie budov, od 03.11.2016 - 02.02.2017 71,33 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
5