Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
7
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
8. 11. 2016 2016444 nájom nebytových priestorov I-SOI TT 10/2016 1 941,65 € BELVEDÉR SK s.r.o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
8. 11. 2016 7316090608 Odvoz a zneškodnenie odpadu 247,92 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 681300
8. 11. 2016 F301600034 Servisné práce na automobile 10,00 € AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Autoservis Zvolen, Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, IČO: 43880533
8. 11. 2016 7223751861 dodávka zemného plynu, SOI, Mierová ul., BA, I-SOI NR a I-SOI KE, 10/2016 1 511,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
8. 11. 2016 7223751893 dodávka zemného plynu, I-SOI TN, 10/2016 630,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
8. 11. 2016 56160733 Prenájom nebytových priestorov I-SOI ZA 10/2016 1 589,00 € COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
8. 11. 2016 3240001492 Poplatok za kópie/výtlačky nad limit 579,61 € SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2, IČO: 48093891
8. 11. 2016 160124 Oprava automobilu a nákup materiálu 124,00 € Autoservis Žuro Racing s.r.o., Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava, IČO: 36281191
8. 11. 2016 160125 Autobatéria Blue Dynamic 72,00 € Autoservis Žuro Racing s.r.o., Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava, IČO: 36281191
7. 11. 2016 160900018 bezpečnostnotechnická služba, ochrana pred požiarmi, 09/2016 298,80 € 3J s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava 5, IČO: 45682232
7. 11. 2016 29162591 norma STN EN, 1 ks 14,10 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
7. 11. 2016 FV161161 Letenka VIE-BRU-VIE 356,00 € WINGS, s. r. o., Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava 1, IČO: 31365698
7. 11. 2016 627 tonery 6 965,29 € JURIGA spol. s r.o., Garcenova 3, 851 01 Bratislava, IČO: 31344194
7. 11. 2016 9000960923 poštové služby I SOI pre Banskobystrický kraj, 08/2016 149,75 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
7. 11. 2016 44163569 pramenitá voda 08/2016 189,42 € PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
7. 11. 2016 1600251 upratovanie kancelárskych priestorov 8/2016 I-SOI KE 300,70 € AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995
7. 11. 2016 2355500397 telekomunikačné služby od 10.09.-09.10.2016 2 987,56 € Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
7. 11. 2016 142016 Odborné prehliadky a skúšky s vypracovaním správ, elektroinštalácia a bleskozvod, I-SOI NR 504,80 € ELFIT - RECHTORÍK Peter, Budovateľská 11, 821 08 Bratislava, IČO: 17436818
23. 9. 2016 201625 upratovacie práce 798,00 € VERIN Consulting s.r.o., Veľkoblahovská 72/33, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36825166
7. 11. 2016 9580/0916 transakcie firemných kariet Diners Club 194,00 € Diners Club CS, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35757086
7. 11. 2016 2016000549 webhostingové služby od 10.08.-09.09.2016 39,43 € AlejTech, spol. s r.o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
7. 11. 2016 F301600031 Objímka výfuku a ventil odvetrania nádrže a práce 42,89 € AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Autoservis Zvolen, Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, IČO: 43880533
7. 11. 2016 216100583 vodné a stočné od 08.09.-05.10.2016 I-SOI Trenčín 63,30 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724
7. 11. 2016 1301608290 aktualizácia k 29.09.2016 - Občianske právo s vysvetlivkami, 1 ks 30,80 € Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
7. 11. 2016 1301608156 aktualizácia k 29.09.2016 - Občianske právo s vysvetlivkami, 8 ks 246,40 € Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
7. 11. 2016 7449367079 dodávka elektrickej energie, SOI, Prievozská 32, Bratislava, 10/2016 1 383,60 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
7. 11. 2016 7449367078 dodávka elektrickej energie, SOI, Mierová 162, Bratislava, 10/2016 60,49 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
7. 11. 2016 2016/33 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne I-SOI Nitra, 9/2016 209,00 € Ing. Roman Petrovič Staviteľ, stavebná firma, Jelenecká 232, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 34519271
7. 11. 2016 0116107305 jedálne kupóny, 10/2016 11 648,36 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674
7. 11. 2016 2016106591 poplatok za servisné služby, 10/2016 300,00 € Ochranná služba s.r.o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35695340
7. 11. 2016 6160602153 smerovanie DNS na IP 10/2016 23,90 € Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143
7. 11. 2016 7294303740 Elektrina za 09/2016 I-SOI KE 254,36 € Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767
7. 11. 2016 2789287269 úhrada telekomunikačných služieb 09/2016 79,67 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
7. 11. 2016 316591539 vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, 09/2016 37,15 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
7. 11. 2016 2016/26 Oprava rozvodov ÚK v kotolni na Mierovej v Bratislave 120,00 € Martin Kuzmický, Kľukatá 17, 821 05 Bratislava, IČO: 37347055
7. 11. 2016 20162898 Letenka VIE-BRU-VIE 455,00 € Tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 45575771
7. 11. 2016 605/010520-0 Poistenie majetku a zodpovednosti I-SOI NR 325,23 € Wūstenrot, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31 383 408
7. 11. 2016 16269 Železobetónový poklop 51,79 € RAPID-IS s.r.o., Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava, IČO: 35738511
7. 11. 2016 201619 Čistiace a upratovacie práce I-SOI TN 09/2016 36,00 € Alena Boboková-AB Centrum, Ľ. Ondrejova 844/12, 971 01 Prievidza, IČO: 37459066
7. 11. 2016 2016000581 webhostingové služby od 10.09.-09.10.2016 39,43 € AlejTech, spol. s r.o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
7. 11. 2016 1660244 prenájom rohoží, pranie za 12.09.-09.10.2016 19,56 € Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
7. 11. 2016 2166032547 Monitorovanie EZS 09/2016 262,90 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
7. 11. 2016 1601538 kancelárske potreby 644,00 € GC TECH Ing. Peter Gerši, Jilemnického 6, 911 01 Trenčín, IČO: 36880574
7. 11. 2016 2016044 čistiace a upratovacie práce I-SOI Prešov, 09/2016 160,00 € TOBA s.r.o., Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 44653387
7. 11. 2016 3116000024 Upratovacie služby I - SOI BB 09/2016 166,58 € EURO consulting, s.r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
7. 11. 2016 3116000025 Upratovanie I SOI BB 09/2016 13,20 € EURO consulting, s.r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
7. 11. 2016 2016124 Pružna trubka a tesnenie vyfuku, vrátane výmeny 37,56 € MEGACAR s.r.o., Mirka Nešpora 32, 080 01 Prešov, IČO: 47602449
7. 11. 2016 5216151832 rýchlovarná kanvica SENCOR SWK 102BL, OOS ÚI SOI, Bratislava, 2 ks 15,00 € Alza.sk, s. r. o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939
7. 11. 2016 161283 letenka Viedeň - Brusel - Bratislava, 24. - 25. 10. 2016 185,00 € Letecká agentúra SKYTRAVEL, s. r. o., Letná 45, 040 01 Košice, IČO: 36667234
7. 11. 2016 16VF/3067 spiatočná letenka Viedeň - Sofia - Viedeň, 03. 10. - 06. 10. 2016 263,00 € GlobAmerica, s. r. o., Žellova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 31398081
7