SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
9. 8. 2016 1604100238 kopírovací papier Premier A4 80 g, 35 bal. 98,81 € Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 31628605
9. 8. 2016 1601105893 kopírovací papier Premier A4 80 g, 180 bal. 508,19 € Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 31628605
9. 8. 2016 20160392 dezinsekcia budovy I SOI pre Košický kraj 84,00 € MR SERVIS, spol. s r. o., Mäsiarska 30, 040 01 Košice, IČO: 36170305
9. 8. 2016 2016/17 servisná prehliadka kotla Protherm 60 PLO kotolne objektu Mierová 162, Bratislava 70,00 € Martin Kuzmický, Kľukatá 1648/17, 821 05 Bratislava-Ružinov, IČO: 37347055
9. 8. 2016 216070419 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Trenčiansky kraj, jún 2016 84,22 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 72/4, 911 05 Trenčín-Zlatovce, IČO: 36302724
9. 8. 2016 2016/15 oprava kotla Buderus Logano G 134, I SOI pre Nitriansky kraj 178,58 € Staviteľ, Ing. Roman Petrovič, Jelenecká 232, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 34519271
9. 8. 2016 2016/14 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne, I SOI pre Nitriansky kraj 209,00 € Staviteľ, Ing. Roman Petrovič, Jelenecká 232, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 34519271
9. 8. 2016 510001252 poistné za poistenie budov, od 03. 08. - 02. 11. 2016 71,33 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
9. 8. 2016 2166031715 monitorovanie EZS 262,90 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
9. 8. 2016 2346811350 telekomunikačné služby, jún 2016 2 997,54 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
9. 8. 2016 160024 oprava omietky stropov, SOI, Prievozská 32, Bratislava 115,20 € STRACOM, spol. s r. o., Sliačska 10, 831 02 Bratislava, IČO: 46624872
9. 8. 2016 44162692 dodávka pramenitej vody 255,84 € PureWater, s. r. o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
9. 8. 2016 24160115 norma ČSN EN 13219: 2009, 1 ks 14,10 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
9. 8. 2016 29162114 normy STN EN, 7 druhov á 1 ks 97,20 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
9. 8. 2016 9000943135 poštové služby, I SOI pre Žilinský kraj, jún 2016 372,05 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 8. 2016 9000944686 poštové služby, I SOI pre Trenčiansky kraj, jún 2016 146,40 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 8. 2016 9000944487 poštové služby, I SOI pre Trnavský kraj, jún 2016 260,25 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 8. 2016 9000943605 poštové služby, I SOI pre Prešovský kraj, jún 2016 236,00 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 8. 2016 9000945466 poštové služby, jún 2016 13,80 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 8. 2016 3416103442 poplatok za odvoz komunálneho odpadu, SOI, Prievozská 32, Bratislava, jún 2016 149,31 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
9. 8. 2016 9000943933 poštové služby, ÚI SOI, I SOI pre Bratislavský kraj, jún 2016 935,55 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 8. 2016 9000943411 poštové služby, I SOI pre Košický kraj, jún 2016 270,85 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 8. 2016 9000944930 poštové služby, I SOI pre Nitriansky kraj, jún 2016 254,20 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 8. 2016 9000942861 poštové služby, I SOI pre Banskobystrický kraj, jún 2016 175,35 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 8. 2016 20160025 výučba anglického jazyka, ÚR 182,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
9. 8. 2016 2016010607 upratovanie kancelárskych priestorov, I SOI pre Trenčiansky kraj, jún 2016 259,20 € MAPEKA, s. r. o., Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava, IČO: 36688843
9. 8. 2016 507 tonery HP 46 ks, Canon 33 ks, Samsung 4 ks, valec Samsung 3 ks 2 680,00 € JURIGA, spol. s r. o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava, IČO: 31344194
9. 8. 2016 1600175 upratovanie kancelárskych priestorov, I SOI pre Košický kraj, jún 2016 300,70 € AMG Security, s. r. o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995
9. 8. 2016 216010260 servisný poplatok, júl 2016 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
9. 8. 2016 6050105189 poistné majetku a zodpovednosti od 01. 08. 2016 - 01. 02. 2017 787,09 € Wüstenrot, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31383408
9. 8. 2016 9580/0616 transakcie firemných kariet Diners Club 451,05 € Diners Club CS, s. r. o., Nám. slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35757086
29. 7. 2016 16022953 informačná tabuľka Click Sign 210 x 148,5, grafitová, 23 ks 269,10 € Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava-Ružinov, IČO: 35710691
29. 7. 2016 2016073 čistenie, kontrola komínov od plynových spotrebičov, I SOI pre Trenčiansky kraj 36,00 € Miroslva Daniel - KOMINS, 913 03 Drietoma 16, IČO: 11978937
29. 7. 2016 16011053 žiarivky Philips TL-D 36 W, 20 ks, I SOI pre Banskobystrický kraj 41,04 € ALFEX, a. s., Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36035947
29. 7. 2016 5516154 spotreba tepla, I SOI pre Žilinský kraj, január - jún 2016 152,50 € COOP Jednota Žilina, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
29. 7. 2016 7111396037 dodávka elektrickej energie, I SOI pre Trenčiansky kraj, jún 2016 454,60 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
29. 7. 2016 611601202 pravidelný servis, SE-15212002-SOI, jún 2016 864,00 € ANASOFT APR, spol. s r. o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
29. 7. 2016 7292310631 dodávka elektrickej energie, I SOI pre Košický kraj, jún 2016 239,59 € Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767
29. 7. 2016 9129040 preprava vzoriek do skúšobní v Českej republike 229,20 € Geis SK, s. r. o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428
29. 7. 2016 6160416861 smerovanie DNS na IP, smerovanie domén. pošty SMTP, paušál, júl 2016 23,90 € Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35954612
29. 7. 2016 7200765614 dodávka elektrickej energie, I SOI pre Nitriansky kraj, jún 2016 183,50 € ZSE Centrum Nitra, ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
29. 7. 2016 20160136 Revízia EZ - bleskozvodná sústava, SOI, Mierová 162, Bratislava 86,20 € Revízie elektrické Bratislava, Ján Koller, Ružinov 17117, 820 12 Bratislava, IČO: 46698159
29. 7. 2016 20160135 Revízia EZ - bleskozvodná sústava, SOI, Prievozská 32, Bratislava 115,15 € Revízie elektrické Bratislava, Ján Koller, Ružinov 17117, 820 12 Bratislava, IČO: 46698159
29. 7. 2016 8660054502 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Nitriansky kraj, jún 2016 68,68 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
29. 7. 2016 3116000015 upratovacie služby, I SOI pre Banskobystrický kraj, jún 2016 166,58 € EURO conulting, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
29. 7. 2016 3116000014 upratovanie, I SOI pre Banskobystrický kraj, jún 2016 13,20 € EURO conulting, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
29. 7. 2016 1601055 spracovanie účtovných dokladov, jún 2016 1 160,00 € B Accounting, s. r. o., Bieloruská 14, 821 06 Bratislava 214, IČO: 47467894
29. 7. 2016 9000935212 doplatok, dodaj zásielok 9,00 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
29. 7. 2016 7786498063 telekomunikačné služby pevnej siete, jún 2016 80,44 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
28. 7. 2016 316430006 vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, jún 2016 44,58 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370