SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
10
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
31. 8. 2016 6160478418 smerovanie DNS na IP 08/2016 23,90 € Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143
15. 8. 2016 7292317542 Dodávka el. energie 07/2016, Ústredný inšpektorát SOI 209,12 € Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767
31. 8. 2016 0787425489 telekomunikačné služby 07/2016 80,68 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
31. 8. 2016 20160055 kontrola a čistenie klimatizácie 43,45 € Adam Lokaj, Lichardova 2801/4, 010 01 Žilina, IČO: 45370818
31. 8. 2016 20160054 čistenie klimatizácie a nákup akumulátora 127,07 € Adam Lokaj, Lichardova 2801/4, 010 01 Žilina, IČO: 45370818
30. 8. 2016 8660060299 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Nitriansky kraj, júl 2016 86,14 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
30. 8. 2016 2016/19 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne I-SOI Nitra, júl 2016 209,00 € Ing. Roman Petrovič Staviteľ, stavebná firma, Jelenecká 232, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 34519271
30. 8. 2016 2016349 Prevádzkové náklady za nájom nebytových priestorov I-SOI TT august 2016 276,00 € BELVEDÉR SK s.r.o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
30. 8. 2016 2016348 nájom nebytových priestorov I-SOI Trnava 08/2016 1 941,65 € BELVEDÉR SK s.r.o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
30. 8. 2016 2016081 kompletný servis klimatizácií I-SOI TN 374,40 € i-KLIMA s.r.o., L. Novomeského 2667/4, 911 08 Trenčín, IČO: 36351393
30. 8. 2016 2016035 čistiace a upratovacie práce I-SOI Prešov, 07/2016 160,00 € TOBA s.r.o., Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 44653387
30. 8. 2016 2016105234 poplatok za servisné služby, od 01. 08. - 31. 08. 2016 300,00 € Ochranná služba s.r.o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35695340
30. 8. 2016 116153438 zrážky, stočné, jún 2016, SOI, Prievozská 32, Bratislava 254,35 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
30. 8. 2016 316480663 vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, júl 2016 44,58 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
30. 8. 2016 29162217 slovenské technické normy 18 ks 281,70 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
26. 8. 2016 160100041 upratovacie práce a čistiace prostriedky 7/2016 829,00 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
26. 8. 2016 160100044 upratovanie kancelárií júl 2016 30,00 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
26. 8. 2016 160100043 upratovacie práce I - SOI TT, júl 2016 199,20 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
26. 8. 2016 160100042 upratovacie práce I - SOI Nitra, júl 2016 247,73 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
26. 8. 2016 7111404047 dodávka elektrickej energie, I SOI pre Trenčiansky kraj, júl 2016 457,51 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
26. 8. 2016 FV16155 Oprava kúrenia a ohrievača TÚV na I - SOI Košice 421,00 € A - Z ISZA s.r.o., Sokolovská 6, 040 11 Košice, IČO: 36211761
26. 8. 2016 20160552 Tonery Minolta 419,90 € ABCOM Košice, s.r.o., Rumunská 11, 040 01 Košice, IČO: 46112961
26. 8. 2016 3116000017 upratovacie služby I SOI BB júl 2016 166,58 € EURO consulting, s.r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
26. 8. 2016 3116000018 Upratovanie I SOI BB júl 2016 13,20 € EURO consulting, s.r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
26. 8. 2016 7140955585 dodávka elektrickej energie, I SOI pre Nitriansky kraj, júl 2016 176,03 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
26. 8. 2016 56160582 Prenájom nebyt. priestorov v Žiline august 2016 1 589,00 € COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
26. 8. 2016 2162413932 poplatok za prenájom zariadenia a za výstup zo zariadenie 101,40 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
26. 8. 2016 623039373 Prenájom nebyt. priestorov a plôch za 3. Q/2016 Prešov 4 219,20 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, IČO: 36038351
26. 8. 2016 160700016 BOZP, OPP a školenie vodičov 310,80 € 3J s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava 5, IČO: 45682232
26. 8. 2016 1601077 Spracovanie účtovných dokladov za júl 2016 1 160,00 € B Accounting, s.r.o., Bieloruská 14, 821 06 Bratislava 214, IČO: 47467894
26. 8. 2016 24160123 ČSN EN 14682: 2015 281,70 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
26. 8. 2016 7268614632 Dodávka zemného plynu od 01.08. - 31.08.2016 TN 630,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
26. 8. 2016 7268614598 Dodávka zemného plynu od 01.08.-31.08.2016 233,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
26. 8. 2016 2162011521 kancelárske potreby 1 092,00 € ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131
26. 8. 2016 16241867 údržba a servis výťahu 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
26. 8. 2016 27/2/2016 Miestne dane za 2. štvrťrok 2016 - ubytovanie 33,00 € Obec Horná Lehota, so sídlom Horná Lehota 99, 976 81 Podbrezová, okr. Brezno, IČO: 00313441
26. 8. 2016 435/2016 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavené odpady 78,84 € Obec Horná Lehota, so sídlom Horná Lehota 99, 976 81 Podbrezová, okr. Brezno, IČO: 00313441
10. 8. 2016 201602719 hygienické potreby, I SOI pre Nitriansky kraj 86,00 € PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier, Wolkrova 5, P. O. Box 212, 851 01 Bratislava 5, IČO: 33768897
10. 8. 2016 160099 oprava SMV VW Polo, ÚI SOI, Bratislava 139,00 € Autoservis Žuro Racing, s. r. o., Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava, IČO: 36281191
10. 8. 2016 1020160199 spracovanie smernice o verejnom obstarávaní 60,00 € Ing. Helena Polónyi - QA, s. r. o., Nová 308/59, 931 01 Šamorín, IČO: 47971592
10. 8. 2016 960920 servisná prehliadka SMV Seat Cordoba a oprava vozidla, I SOI pre Banskobystrický kraj 541,58 € AUTO SLOVÁK, s. r. o., Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen, IČO: 36033693
10. 8. 2016 2162412956 pravidelná platba, poplatok za prenájom zariadenia, ČB výstup, júl 2016 101,40 € Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
9. 8. 2016 160700292 oprava služ. motor. vozidla Seat Cordoba, I SOI pre Košický kraj 72,75 € AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice, IČO: 31706495
9. 8. 2016 FV160710 oprava kopírovacieho stroja CANON NP6212, I SOI pre Bratislavský kraj 36,00 € Alfa office, s. r. o., Kazanská 5, 821 06 Bratislava, IČO: 35955333
9. 8. 2016 9131001 prepravné služby, medzinárodná preprava 60,00 € Geis SK, s. r. o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428
9. 8. 2016 O40160118 technická prehliadka, I SOI pre Trenčiansky kraj 69,34 € ANTES Group, s. r. o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 45704848
9. 8. 2016 6/2016 vrátenie poistného PZP - vyradenie motor. vozidla z cestnej premávky, 01. 07. - 30. 09. 2016 -11,78 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
9. 8. 2016 160100412 dodávka toaletného papiera, 128 ks 30,00 € Brillant Trade, s. r. o., Pribylinská 10, 831 04 Bratislava, IČO: 46587896
9. 8. 2016 2016104676 servisné služby, 11. 07. - 31. 07. 2016 203,11 € Ochranná služba, s. r. o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35695340
9. 8. 2016 1641314 prenájom a pranie rohoží, 20. 06. - 17. 07. 2016 19,56 € Lindstrӧm, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
10