SOI Informácie pre verejnosťPodnikateľské prostredie

Podnikateľské prostredie

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 51 zo 6. februára 2019 k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III. zverejňuje Slovenská obchodná inšpekcia na svojom webovom sídle informácie, súvisiace s opatreniami na zlepšenie podnikateľského prostredia III.

Zákaz uvádzania jednorazových plastových výrobkov na trh[pdf, 379 kB]

Informácia k textilným rúškam a filtračným polmaskám – respirátorom (aktualizácia 17. 05. 2021)[pdf, 404 kB]

Informácia o zmene energetických štítkov[pdf, 64,7 kB]

Informácia o spôsoboch vykonania odpočtu určených meradiel teplej a studenej vody[pdf, 58,0 kB]

Posúdenie reklamovanej vady v byte spotrebiteľa – [pdf, 78,8 kB]

Povinnosti cestovných kancelárií – doplnenie – [pdf, 64,7 kB]

Globálna informačná kampaň OECD 2020 o bezpečnosti hračiek predávaných online -[pdf, 341 kB]

Účtovanie obalov (potraviny, hotové pokrmy) – zmena – [pdf, 44,3 kB]

Mimoriadne opatrenia vlády SR – vplyv na reklamačné lehoty – nové znenie[pdf, 64,6 kB]

Usmernenie ÚNMS k povinnosti mať na predajni kontrolné váhy[pdf, 178 kB]

Novela zákona o zájazdoch – pandémia COVID-19 – [pdf, 382 kB]

Stanovisko MS SR k hlasovaniu vlastníkov bytov - [pdf, 60,3 kB ]

Informácia pre cestujúcich – poukazy[pdf, 75,1 kB]

Neuskutočnené verejné kultúrne podujatia – [pdf, 56 kB]

Upozornenie pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov - [pdf, 191 kB]

Rozsah služieb poskytovaných e-shopmi počas pandémie – [pdf, 58,4 kB]

Odporúčanie správcom bytových domov[pdf, 61,2 kB]

Povinnosti správcov bytových domov počas mimoriadnej situácie - [pdf, 62,7 kB]

Legislatívne povinnosti podnikateľov pri predaji antibakteriálnych gélov  – [pdf, 626 kB]

Odstúpenie od zmluvy o zájazde (koronavírus) – [pdf, 76,1 kB]

Geoblocking – nové pravidlá - [pdf, 66,6 kB]

Spoplatňovanie plastových tašiek – [pdf, 80,8 kB]

Označenia v jazyku národnostných menšín[pdf, 65,9 kB]

Spoplatňovanie ľahkých plastových tašiek – informácia - [pdf, 53,9]

Informácia o názvoch textilných vlákien a označení textilu etiketou - [pdf, 92,4 kB]

Upozornenie na predaj výrobkov v rozpore s dobrými mravmi[pdf, 101 kB]