SOI Informácie pre verejnosťOznam

Oznam

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 10. 9. 2020
V súvislosti so šírením koronavírusu, Slovenská obchodná inšpekcia ruší stránkové hodiny na jednotlivých inšpektorátoch a ústrednom inšpektoráte. Podnety na vykonanie kontroly budú prijímané len poštovou prepravou, elektronickou formou alebo telefonicky.
SOI nebude prijímať podnety podávané osobne!

Uvedené opatrenie platí do odvolania.