Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
19. 4. 2016 160100010 upratovacie práce, I SOI pre Nitriansky kraj, február 2016 247,73 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
19. 4. 2016 2329493108 telekomunikačné služby, 10.03.-09.04.2016 2 667,03 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
19. 4. 2016 160030 servis služ. motor. vozidla, Seat Toledo, ÚI SOI Bratislava 576,00 € Autoservis Žuro Racing, s. r. o., Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava, IČO: 36281191
19. 4. 2016 7293300895 dodávka elektriny, február 2016 330,34 € Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222
19. 4. 2016 1601101996 kopírovací papier A4 Premier 80 g, 180 bal. 508,19 € XEPAP, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 0031628605
19. 4. 2016 2016000153 webhosting od 10.02.-09.03.2016 39,43 € AlejTech, s. r. o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
19. 4. 2016 2152438947 pravidelná platba, poplatok za prenájom zariadenia, čiernobiely výstup zo zariadenia, marec 2016 111,00 € Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
19. 4. 2016 770795559 dodávka elektrickej energie 1 177,00 € Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
30. 3. 2016 3160714 spiatočná letenka Viedeň - Brusel - Viedeň, 07.03.-08.03.2016 652,60 € REDI TOUR, s. r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35719192
30. 3. 2016 29160847 normy STN EN, 3 druhy, 12 ks 185,40 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
30. 3. 2016 2016101935 dodávka a montáž elektron. zabezp. systému, SOI, Mierová 162, Bratislava 998,78 € Ochranná služba, s. r. o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35695340
30. 3. 2016 2016101936 dodávka a montáž elektron. zabezp. systému, SOI, Prievozská 32, Bratislava 1 604,45 € Ochranná služba, s. r. o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35695340
30. 3. 2016 6160165706 smerovanie DNS na IP, paušál, smerovanie domén. pošty, marec 2016 23,90 € Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35954612
30. 3. 2016 201621027 výroba pečiatok, 2 ks 37,10 € Eduard Polakovič - FOTOPOLY, Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava, IČO: 11648783
30. 3. 2016 2166030535 monitorovanie EZS, február 2016 262,90 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
30. 3. 2016 9000911764 poštové služby, I SOI pre Nitriansky kraj, február 2016 249,70 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 3. 2016 9000912588 poštové služby, I SOI pre Košický kraj, február 2016 239,65 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 3. 2016 9000912094 poštové služby, I SOI pre Trenčiansky kraj, február 2016 58,90 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 3. 2016 9000912800 poštové služby, I SOI pre Trnavský kraj, február 2016 253,45 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 3. 2016 9000911926 poštové služby, I SOI pre Prešovský kraj, február 2016 226,40 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 3. 2016 9000913003 poštové služby I SOI pre Žilinský kraj, február 2016 286,10 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 3. 2016 9000912330 poštové služby, I SOI pre Banskobystrický kraj, február 2016 154,15 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 3. 2016 9000911142 poštové služby, ÚI SOI a I SOI pre Bratislavský kraj, február 2016 957,95 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 3. 2016 2000146596 vyúčtovanie dodávky tepla, február 2016, SOI, Prievozská 32, Bratislava -568,31 € Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratisla a, IČO: 35823542
30. 3. 2016 1301601919 aktualizácia k 19.02.2016 - Občianske právo s vysvetlivkami + judik., 1 ks 64,90 € Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262
30. 3. 2016 F301600003 výmena výfuku služ. motor. vozidla Seat Cordoba, I SOI pre Banskobystrický kraj 15,00 € AUTOTECHNA BARÁNEK, s. r. o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, IČO: 43880533
30. 3. 2016 2/2016 poukázanie nespotrebovaného poistného z dôvodu vyradenia z cestnej premávky, I. štvrťrok 2016 -4,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
30. 3. 2016 1610121 prenájom a pranie rohoží, február 2016 19,56 € Lindström, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
30. 3. 2016 20160004 preklad odborného textu z anglického do slovenského jazyka, E-learningový modul pre hračky 390,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
30. 3. 2016 6782880308 telekomunikačné služby Virtual Voice Net, február 2016 1 081,79 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
30. 3. 2016 6782783041 telekomunikačné služby pevnej siete, február 2016 79,88 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
30. 3. 2016 7111364202 dodávka elektriny, I SOI pre Trenčiansky kraj 516,56 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
30. 3. 2016 6782858103 telekomunikačné služby pevnej siete, Biznis Partner, február 2016 1 513,49 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
30. 3. 2016 611600308 pravidelný servis, február 2016 864,00 € ANASOFT APR, s. r. o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
30. 3. 2016 2016/5 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne I SOI pre Nitriansky kraj 209,00 € Ing. Roman Petrovič - Staviteľ, Jelenecká 232, 951 01 Nitr. Hrnčiarovce, IČO: 34519271
30. 3. 2016 160200006 bezpečnostnotechnická služba, ochrana pred požiarmi, február 2016 298,80 € 3J, s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 45682232
30. 3. 2016 56160201 prenájom nebyt. priestorov, I SOI pre Žilinský kraj, marec 2016 1 589,00 € Jednota COOP, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
30. 3. 2016 2016115 prevádzkové náklady, I SOI pre Trnavský kraj 276,00 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
30. 3. 2016 2016114 nájomné, paušál a parkovacie státia, I SOI pre Trnavský kraj, marec 2016 1 941,65 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
30. 3. 2016 0222016 kancelársky nábytok, I SOI pre Trnavský kraj 799,20 € APA CERT SLOVAKIA, spol. s r. o., Koniarekova 23, 917 01 Trnava, IČO: 36259004
30. 3. 2016 216010080 servisný poplatok k dod. dielu - IS pre podporu verej. obstarávania, marec 2016 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
30. 3. 2016 1601019 spracovanie účtovných dokladov, február 2016 1 160,00 € B Accounting, s. r. o., Bieloruská 14, 821 06 Bratislava 214, IČO: 47467894
30. 3. 2016 2016101324 poplatok za servisné služby, marec 2016 306,71 € Ochranná služba, s. r. o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35695340
30. 3. 2016 6/CAR/16 obsluha plynovej kotolne, I SOI pre Košický kraj, február 2016 220,00 € Ing. František Spišák - CARBOXYL, Horovova 37, 040 17 Košice, IČO: 10786694
30. 3. 2016 44160615 dodávka pramenitej vody 312,42 € PureWater, s. r. o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
30. 3. 2016 20160151 diagnostika služ. motor. vozidla Renault Thalia 66,00 € VR Group, s. r. o., Lamačská cesta 8, 845 01 Bratislava, IČO: 45977917
30. 3. 2016 20160192 diaľkový ovládač na bránu Flo2RS, I SOI pre Trenčiansky kraj, 5 ks 84,50 € KRISTL, s. r. o., Prídavkova 49, 841 06 Bratislava, IČO: 43948341
30. 3. 2016 201621134 tlač vizitiek, 250 ks 32,50 € Eduard Polakovič - FOTOPOLY, Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava, IČO: 11648783
30. 3. 2016 20160179 výmena núdzových zámkov a batérií, brána, SOI, Prievozská 32, Bratislava 161,52 € KRISTL, s. r. o., Prídavkova 49, 841 06 Bratislava, IČO: 43948341
18. 3. 2016 316215039 vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, február 2016 44,58 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370