Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
10
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
31. 8. 2016 6160478418 smerovanie DNS na IP 08/2016 23,90 € Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143
15. 8. 2016 7292317542 Dodávka el. energie 07/2016, Ústredný inšpektorát SOI 209,12 € Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767
31. 8. 2016 0787425489 telekomunikačné služby 07/2016 80,68 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
31. 8. 2016 20160055 kontrola a čistenie klimatizácie 43,45 € Adam Lokaj, Lichardova 2801/4, 010 01 Žilina, IČO: 45370818
31. 8. 2016 20160054 čistenie klimatizácie a nákup akumulátora 127,07 € Adam Lokaj, Lichardova 2801/4, 010 01 Žilina, IČO: 45370818
30. 8. 2016 8660060299 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Nitriansky kraj, júl 2016 86,14 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
30. 8. 2016 2016/19 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne I-SOI Nitra, júl 2016 209,00 € Ing. Roman Petrovič Staviteľ, stavebná firma, Jelenecká 232, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 34519271
30. 8. 2016 2016349 Prevádzkové náklady za nájom nebytových priestorov I-SOI TT august 2016 276,00 € BELVEDÉR SK s.r.o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
30. 8. 2016 2016348 nájom nebytových priestorov I-SOI Trnava 08/2016 1 941,65 € BELVEDÉR SK s.r.o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
30. 8. 2016 2016081 kompletný servis klimatizácií I-SOI TN 374,40 € i-KLIMA s.r.o., L. Novomeského 2667/4, 911 08 Trenčín, IČO: 36351393
30. 8. 2016 2016035 čistiace a upratovacie práce I-SOI Prešov, 07/2016 160,00 € TOBA s.r.o., Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 44653387
30. 8. 2016 2016105234 poplatok za servisné služby, od 01. 08. - 31. 08. 2016 300,00 € Ochranná služba s.r.o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35695340
30. 8. 2016 116153438 zrážky, stočné, jún 2016, SOI, Prievozská 32, Bratislava 254,35 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
30. 8. 2016 316480663 vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, júl 2016 44,58 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
30. 8. 2016 29162217 slovenské technické normy 18 ks 281,70 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
26. 8. 2016 160100041 upratovacie práce a čistiace prostriedky 7/2016 829,00 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
26. 8. 2016 160100044 upratovanie kancelárií júl 2016 30,00 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
26. 8. 2016 160100043 upratovacie práce I - SOI TT, júl 2016 199,20 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
26. 8. 2016 160100042 upratovacie práce I - SOI Nitra, júl 2016 247,73 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
26. 8. 2016 7111404047 dodávka elektrickej energie, I SOI pre Trenčiansky kraj, júl 2016 457,51 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
26. 8. 2016 FV16155 Oprava kúrenia a ohrievača TÚV na I - SOI Košice 421,00 € A - Z ISZA s.r.o., Sokolovská 6, 040 11 Košice, IČO: 36211761
26. 8. 2016 20160552 Tonery Minolta 419,90 € ABCOM Košice, s.r.o., Rumunská 11, 040 01 Košice, IČO: 46112961
26. 8. 2016 3116000017 upratovacie služby I SOI BB júl 2016 166,58 € EURO consulting, s.r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
26. 8. 2016 3116000018 Upratovanie I SOI BB júl 2016 13,20 € EURO consulting, s.r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
26. 8. 2016 7140955585 dodávka elektrickej energie, I SOI pre Nitriansky kraj, júl 2016 176,03 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
26. 8. 2016 56160582 Prenájom nebyt. priestorov v Žiline august 2016 1 589,00 € COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
26. 8. 2016 2162413932 poplatok za prenájom zariadenia a za výstup zo zariadenie 101,40 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
26. 8. 2016 623039373 Prenájom nebyt. priestorov a plôch za 3. Q/2016 Prešov 4 219,20 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, IČO: 36038351
26. 8. 2016 160700016 BOZP, OPP a školenie vodičov 310,80 € 3J s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava 5, IČO: 45682232
26. 8. 2016 1601077 Spracovanie účtovných dokladov za júl 2016 1 160,00 € B Accounting, s.r.o., Bieloruská 14, 821 06 Bratislava 214, IČO: 47467894
26. 8. 2016 24160123 ČSN EN 14682: 2015 281,70 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
26. 8. 2016 7268614632 Dodávka zemného plynu od 01.08. - 31.08.2016 TN 630,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
26. 8. 2016 7268614598 Dodávka zemného plynu od 01.08.-31.08.2016 233,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
26. 8. 2016 2162011521 kancelárske potreby 1 092,00 € ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131
26. 8. 2016 16241867 údržba a servis výťahu 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
26. 8. 2016 27/2/2016 Miestne dane za 2. štvrťrok 2016 - ubytovanie 33,00 € Obec Horná Lehota, so sídlom Horná Lehota 99, 976 81 Podbrezová, okr. Brezno, IČO: 00313441
26. 8. 2016 435/2016 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavené odpady 78,84 € Obec Horná Lehota, so sídlom Horná Lehota 99, 976 81 Podbrezová, okr. Brezno, IČO: 00313441
10. 8. 2016 201602719 hygienické potreby, I SOI pre Nitriansky kraj 86,00 € PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier, Wolkrova 5, P. O. Box 212, 851 01 Bratislava 5, IČO: 33768897
10. 8. 2016 160099 oprava SMV VW Polo, ÚI SOI, Bratislava 139,00 € Autoservis Žuro Racing, s. r. o., Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava, IČO: 36281191
10. 8. 2016 1020160199 spracovanie smernice o verejnom obstarávaní 60,00 € Ing. Helena Polónyi - QA, s. r. o., Nová 308/59, 931 01 Šamorín, IČO: 47971592
10. 8. 2016 960920 servisná prehliadka SMV Seat Cordoba a oprava vozidla, I SOI pre Banskobystrický kraj 541,58 € AUTO SLOVÁK, s. r. o., Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen, IČO: 36033693
10. 8. 2016 2162412956 pravidelná platba, poplatok za prenájom zariadenia, ČB výstup, júl 2016 101,40 € Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
9. 8. 2016 160700292 oprava služ. motor. vozidla Seat Cordoba, I SOI pre Košický kraj 72,75 € AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice, IČO: 31706495
9. 8. 2016 FV160710 oprava kopírovacieho stroja CANON NP6212, I SOI pre Bratislavský kraj 36,00 € Alfa office, s. r. o., Kazanská 5, 821 06 Bratislava, IČO: 35955333
9. 8. 2016 9131001 prepravné služby, medzinárodná preprava 60,00 € Geis SK, s. r. o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428
9. 8. 2016 O40160118 technická prehliadka, I SOI pre Trenčiansky kraj 69,34 € ANTES Group, s. r. o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 45704848
9. 8. 2016 6/2016 vrátenie poistného PZP - vyradenie motor. vozidla z cestnej premávky, 01. 07. - 30. 09. 2016 -11,78 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
9. 8. 2016 160100412 dodávka toaletného papiera, 128 ks 30,00 € Brillant Trade, s. r. o., Pribylinská 10, 831 04 Bratislava, IČO: 46587896
9. 8. 2016 2016104676 servisné služby, 11. 07. - 31. 07. 2016 203,11 € Ochranná služba, s. r. o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35695340
9. 8. 2016 1641314 prenájom a pranie rohoží, 20. 06. - 17. 07. 2016 19,56 € Lindstrӧm, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
10