Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
3. 3. 2016 1690006868 ročná diaľničná známka, rok 2016, 38 ks 1 900,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35919001
3. 3. 2016 416100194 vyúčtovanie - vodné, stočné a zrážky, SOI, Mierová 162, Bratislava, 03.12.2014-01.12.2015 -44,58 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
3. 3. 2016 7468435341 vyúčtovacia faktúra za elektrinu, SOI, Mierová 162, Bratislava, január 2016 13,87 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
3. 3. 2016 7468435342 vyúčtovacia faktúra za elektrinu, SOI, Prievozská 32, Bratislava, január 2016 93,81 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
3. 3. 2016 002/2016 úprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie, I SOI pre Košický kraj 532,90 € KAREVEL, s. r. o., Amurská 7, 040 12 Košice, IČO: 31706410
3. 3. 2016 816000016 vyúčtovanie - vodné, SOI, Mierová 162, Bratislava, od 04.12.2013-02.12.2014 7,10 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
3. 3. 2016 623037053 prenájom nebyt. priestorov a služby, I. štvrťrok 2016, I SOI pre Prešovský kraj 3 950,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
3. 3. 2016 4/CAR/16 obsluha plynovej kotolne, I SOI pre Košický kraj, január 2016 220,00 € Ing. František Spišák - CARBOXYL, Horovova 37, 040 17 Košice, IČO: 10786694
3. 3. 2016 623037104 prenájom pozemkov na parkovanie rok 2016, I SOI pre Prešovský kraj 143,42 € Lesy SR, š. p., OZ, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, IČO: 36038351
3. 3. 2016 7461003939 poistenie majetku, chata Krpáčovo, rok 2016 186,16 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
3. 3. 2016 7263504358 dodávka zemného plynu, Bratislava - Mierová a Prievozská ul., I SOI pre Nitriansky kraj, I SOI pre Košický kraj, február 2016 3 041,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
3. 3. 2016 7623504393 odber zemného plynu, I SOI pre Trenčiansky kraj, február 2016 630,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
3. 3. 2016 160100012 bezpečnostnotechnická služba, ochrana pred požiarmi, január 2016 298,80 € 3J, s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 45682232
3. 3. 2016 1600015 upratovanie kancelár. priestorov, zimná údržba, I SOI pre Košický kraj, január 2016 361,90 € AMG Security, s. r. o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995
3. 3. 2016 30/15 vypracovanie a dodanie statického posúdenia časti objektu budovy I SOI pre Košický kraj 120,00 € Ing. Jozef Steranka, (prevádzka: Letná 42, 040 01 Košice), Kurská 24, 040 22 Košice, IČO: 17248698
3. 3. 2016 3116000001 upratovacie a čistiace služby I SOI pre Banskobystrický kraj, január 2016 166,58 € EURO consulting, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
3. 3. 2016 1603694 prenájom a pranie rohoží, január 2016 19,56 € Lindström, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
2. 3. 2016 2016070 prevádzkové náklady, I SOI pre Trnavský kraj 264,00 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
2. 3. 2016 2016069 nájomné, paušál a parkovacie státia, I SOI pre Trnavský kraj, február 2016 1 751,57 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
2. 3. 2016 1601014 spracovanie účtovných dokladov, január 2016 1 160,00 € B Accounting, s. r. o., Bieloruská 14, 821 06 Bratislava 214, IČO: 47467894
2. 3. 2016 7121132060 dodávka elektriny, I SOI pre Trenčiansky kraj, január 2016 517,01 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
2. 3. 2016 8781941033 telekomunikačné služby pevnej siete, Biznis Partner, január 2016 1 489,33 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2. 3. 2016 7781960149 telekomunikačné služby Virtual Voice Net, január 2016 1 137,83 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2. 3. 2016 20160002 výučba anglického jazyka ÚR 208,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
2. 3. 2016 20160001 výučba anglického jazyka stredne pokročilí, pokročilí 261,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
2. 3. 2016 5041600701 Zbierka zákonov SR, ročník 2015 - vyúčtovanie predplatného 104,02 € Poradca podnikateľa, s. r. o., Martina Rázusa 23 a, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
2. 3. 2016 116103084 zrážky, stočné, SOI, Prievozská 32, Bratislava, január 2016 254,35 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
2. 3. 2016 316158207 vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, január 2016 44,58 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
2. 3. 2016 3416005728 poplatok za odvoz komunálneho odpadu, SOI, Prievozská 32, Bratislava, január 2016 132,72 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
2. 3. 2016 0116014882 jedálne kupóny 10 669,85 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674
2. 3. 2016 160100005 upratovanie kancelárií č. 203 - 206, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava, január 2016 30,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
2. 3. 2016 160100002 upratovacie a čistiace služby, SOI, Prievozská 32, Bratislava, január 2016 829,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
2. 3. 2016 29160282 normy STN EN 1930:2012 (anglický jazyk) 17,20 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
2. 3. 2016 2016/3 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne I SOI pre Nitriansky kraj 209,00 € Ing. Roman Petrovič - Staviteľ, Jelenecká 232, 951 01 Nitr. Hrnčiarovce, IČO: 34519271
2. 3. 2016 1301600684 aktualizácia k 29. januáru 2016 Zákonník práce - komentár 24,20 € Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262
2. 3. 2016 2166030193 monitorovanie EZS, január 2016 262,90 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
2. 3. 2016 2016100662 poplatok za servisné služby, február 2016 306,71 € Ochranná služba, s. r. o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35695340
2. 3. 2016 2016004 čistiace a upratovacie práce, I SOI pre Prešovský kraj, január 2016 160,00 € TOBA, s. r. o., Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 44653387
2. 3. 2016 9000903025 poštové služby, SOI, Prievozská 32, Bratislava, január 2016 720,70 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
2. 3. 2016 9000904619 poštové služby, I SOI pre Košický kraj, január 2016 279,75 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
2. 3. 2016 9000903800 poštové služby, I SOI pre Nitriansky kraj, január 2016 255,70 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
2. 3. 2016 9000904849 poštové služby I SOI pre Žilinský kraj, január 2016 334,30 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
2. 3. 2016 9000904167 poštové služby, I SOI pre Trnavský kraj, január 2016 264,95 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
2. 3. 2016 9000903975 poštové služby, I SOI pre Prešovský kraj, január 2016 197,00 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
2. 3. 2016 9000904419 poštové služby, I SOI pre Banskobystrický kraj, január 2016 172,90 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
2. 3. 2016 26200098 podpora APV, január 2016 532,63 € SOFTIP, a. s., Business Centrum Aruba, Galvaniho7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
2. 3. 2016 8660001871 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Nitriansky kraj, január 2016 62,93 € Zs. vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
2. 3. 2016 160100004 upratovacie práce, I SOI pre Trnavský kraj, január 2016 199,20 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
2. 3. 2016 160100003 upratovacie práce, I SOI pre Nitriansky kraj, január 2016 247,73 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
2. 3. 2016 2781850625 telekomunikačné služby pevnej siete, Virtual Voice Net, I SOI pre Trenčiansky kraj, január 2016 -56,04 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469