Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
14. 7. 2016 20165031 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov, Krpáčovo 0,00 € Hlaváčik, s.r.o., Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 44305869
14. 7. 2016 201602269 oprava automobilu a materiál 206,12 € K AUTOSERVIS s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice, IČO: 36 595 977
14. 7. 2016 623038693 prenájom pozemkov na parkovanie za II. polrok 2016 Prešov 143,42 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, IČO: 36038351
14. 7. 2016 2016000333 webhostingové služby od 10.05.-09.06.2016 39,43 € AlejTech, spol. s r.o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
14. 7. 2016 B/2016/092196 a 00200663/25 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Košice 2016, 2. splátka 180,18 € Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135
14. 7. 2016 B/2016/128586/B/2016/00186993/19 Miestne dane Košice 2016, 2. splátka 426,14 € Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135
14. 7. 2016 9000937921 poštové služby I SOI pre Trenčiansky kraj, máj 2016 163,80 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
14. 7. 2016 9000938747 poštové služby I SOI pre Žilinský kraj, máj 2016 367,95 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
14. 7. 2016 9000935770 poštové služby I SOI pre Nitriansky kraj, máj 2016 291,90 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
14. 7. 2016 9000938523 poštové služby I SOI pre Košický kraj, máj 2016 353,30 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
14. 7. 2016 9000937725 poštové služby I SOI pre Trnavský kraj, máj 2016 304,10 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
14. 7. 2016 216010220 Servisný poplatok - IS pre podporu verejného obstarávania - jún 2016 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava, IČO: 35740175
14. 7. 2016 1600145 upratovanie kancelárskych priestorov máj 2016 KE 300,70 € AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995
14. 7. 2016 9000938314 poštové služby I SOI pre Banskobystrický kraj, máj 2016 199,80 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
14. 7. 2016 9000938157 poštové služby I SOI pre Prešovský kraj, máj 2016 187,30 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
14. 7. 2016 8080117462 zmluvné poistenie od 01.07.-30.09.2016 631,81 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
14. 7. 2016 7710040853 poistenie vozidiel 2 273,79 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
14. 7. 2016 1604100200 Kancelársky papier 98,81 € Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 0031628605
14. 7. 2016 160088 oprava automobilu a materiál 187,00 € Autoservis Žuro Racing s.r.o., Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava, IČO: 36281191
14. 7. 2016 44162086 pramenitá voda 319,80 € PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
7. 6. 2016 2016010512 upratovanie kancelárskych priestorov máj 2016 TN 259,20 € MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava, IČO: 36688843
14. 7. 2016 2016301 kamenivo 64,80 € MHRČ spol. s r. o., Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36013188
14. 7. 2016 2016196 Kontrola hasiacich prístrojov 145,61 € HAS MAX Július Májik, Ul. Na Predmostí 884/1, 949 01 Nitra, IČO: 41438426
14. 7. 2016 20160008 Servis klimatizácie v budove ÚI SOI 780,00 € Miroslav Burdej, Kukučínova 691/41, 019 01 Ilava, IČO: 43311075
14. 7. 2016 216059637 vodné a stočné od 05.05.-03.06.2016 Trenčín 83,99 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724
13. 6. 2016 2162205709 sevis - tlačiarne 33,92 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
14. 7. 2016 1601104855 Kancelársky papier 508,19 € Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 0031628605
14. 7. 2016 6160354671 smerovanie DNS na IP jún 2016 23,90 € Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143
14. 7. 2016 2785563884 Telekomunikačné služby od 01.05.-31.05.2016 80,48 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
14. 7. 2016 210160410 kancelárske potreby 1 200,00 € IPOS-kancelárske potreby, spol. s r. o., Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava, IČO: 17332354
14. 7. 2016 611600987 pravidelný servis za 05/2016 864,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
14. 7. 2016 201608 čistiace a upratovacie práce 36,00 € Alena Boboková-AB Centrum, Priechodná 5, Prievidza, IČO: 37459066
14. 7. 2016 7293306194 Elektrina od 01.05.-31.05.2016 Ústredný inšpektorát SOI 295,12 € Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767
24. 6. 2016 40041/16 preprava drveného kameniva z lomu Iliaš do priestorov I SOI pre Banskobystrický kraj 82,80 € Jozef Ganz, Tulská 17, 974 01 Banská Bystrica, Mičinská cesta 2627/47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30204348
24. 6. 2016 2000152828 vyúčtovanie dodávky tepla, SOI, Prievozská 32, Bratislava, máj 2016 237,62 € Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratisla a, IČO: 35823542
24. 6. 2016 7458742335 dodávka elektriny, SOI, Prievozská 32, Bratislava, jún 2016 1 383,60 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
24. 6. 2016 7458742334 dodávka elektriny, SOI, Mierová 162, Bratislava, jún 2016 60,49 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
24. 6. 2016 2161118515 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Banskobystrický kraj, 18. 02. - 25. 05. 2016 476,99 € Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica, IČO: 36644030
22. 6. 2016 20/06/2016 spracovanie dokumentácie pre zhotovenie atypickej konštrukcie prestrešenia svetlíka, budova I SOI pre Košický kraj 230,00 € Vladimír Kubinec, Švábska 6801/66, 080 05 Prešov, IČO: 46369066
22. 6. 2016 1601052 spracovanie účtovných dokladov, máj 2016 1 160,00 € B Accounting, s. r. o., Bieloruská 14, 821 06 Bratislava 214, IČO: 47467894
22. 6. 2016 3416071370 poplatok za odvoz komunálneho odpadu, SOI, Prievozská 32, Bratislava, máj 2016 149,31 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
22. 6. 2016 16241382 servisné práce - paušál za údržbu a servis výťahu, SOI, Prievozská 32, Bratislava, máj 2016 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
22. 6. 2016 2016024 čistiace a upratovacie práce, I SOI pre Prešovský kraj, máj 2016 160,00 € TOBA, s. r. o., Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 44653387
22. 6. 2016 9785643659 telekomunikačné služby pevnej siete, Biznis Partner, máj 2016 1 483,27 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
22. 6. 2016 7785661918 telekomunikačné služby Virtual Voice Net, máj 2016 1 081,79 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
22. 6. 2016 8660044269 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Nitriansky kraj, máj 2016 79,18 € Zs. vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
22. 6. 2016 7340006104 dodávka elektriny, I SOI pre Nitriansky kraj, máj 2016 210,43 € ZSE Centrum Nitra, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
22. 6. 2016 7121163657 dodávka elektriny, I SOI pre Trenčiansky kraj, máj 2016 480,88 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
22. 6. 2016 3116000012 upratovanie priestorov, I SOI pre Banskobystrický kraj, máj 2016 13,20 € EURO consulting, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
22. 6. 2016 3116000011 upratovacie a čistiace služby, I SOI pre Banskobystrický kraj, máj 2016 166,58 € EURO consulting, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678