Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
26. 4. 2016 2/2016 úhrada KASKO poistného za vozidlá, apríl - jún 2016 2 162,49 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
26. 4. 2016 29160782 normy STN EN, 3 druhy, 11 ks 247,80 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
26. 4. 2016 160100012 upratovanie kancelárií č. 203 - 206, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava, február 2016 30,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
26. 4. 2016 160100009 upratovacie a čistiace služby, SOI, Prievozská 32, Bratislava, február 2016 829,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
26. 4. 2016 2000147537 vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2015, SOI, Prievozská 32, Bratislava -1 795,55 € Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratisla a, IČO: 35823542
26. 4. 2016 1601101982 kopírovací papier A4 Premier 80 g, 35 bal. 98,81 € XEPAP, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 0031628605
26. 4. 2016 3160749 spiatočná letenka Viedeň - Brusel - Viedeň, 04. 04. - 06. 04. 2016 511,50 € REDI TOUR, s. r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35719192
26. 4. 2016 348504869 zálohové platby za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, rok 2016, I SOI pre Nitriansky kraj 514,80 € Mesto Nitra v zastúpení Nitrianskymi komunálnymi službami, s. r. o., Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra, IČO: 31436200
26. 4. 2016 7468508859 dodávka elektriny, SOI, Prievozská 32, Bratislava, marec 2016 1 383,60 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
26. 4. 2016 7468508858 dodávka elektriny, SOI, Mierová 162, Bratislava, marec 2016 60,49 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
26. 4. 2016 1301601800 aktualizácia k 19.02.2016 - Občianske právo s vysvetlivkami, 8 ks 457,60 € Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
26. 4. 2016 2660100825 predplatné - Právo pre ROPO a Obce, 04/2016-03/2017 72,00 € Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
26. 4. 2016 1600042 upratovanie a zimná údržba 02/2016 Košice 361,90 € AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995
26. 4. 2016 216031553 vodné a stočné február 2016 Trenčín 92,16 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724
26. 4. 2016 2016102586 poplatok za servisné služby, apríl 2016 306,71 € Ochranná služba s.r.o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35695340
26. 4. 2016 216040669 vodné a stočné marec 2016 Trenčín 82,79 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724
22. 4. 2016 6160229593 smerovanie DNS na IP, paušál, smerovanie domén. pošty, apríl 2016 23,90 € Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35954612
22. 4. 2016 2016000220 webhosting 10.03.-09.04.2016 39,43 € AlejTech, s. r. o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
22. 4. 2016 316268793 vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, marec 2016 44,58 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
22. 4. 2016 1601024 spracovanie účtovných dokladov, marec 2016 1 160,00 € B Accounting, s. r. o., Bieloruská 14, 821 06 Bratislava 214, IČO: 47467894
22. 4. 2016 2783709365 telekomunikačné služby, marec 2016 80,36 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
22. 4. 2016 605/010520-0 poistné od 25.04.2016 do25.10.2016, I SOI pre Nitriansky kraj 325,23 € Wüstenrot poisťovňa, a. s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31383408
22. 4. 2016 56160274 nájomné za nebytové priestory, I SOI pre Žilinský kraj, apríl 2016 1 589,00 € Jednota COOP, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
22. 4. 2016 611600651 pravidelný servis, marec 2016 864,00 € ANASOFT APR, s. r. o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
22. 4. 2016 2016159 prevádzkové náklady, I SOI pre Trnavský kraj 276,00 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
22. 4. 2016 2016158 nájomné, paušál a parkovacie státia, I SOI pre Trnavský kraj, apríl 2016 1 941,65 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
22. 4. 2016 36200209 podpora APV, firewall - podpora a aktualizácia, prevádzka dig. pob. ústredne, prev. dátovej siete, marec 2016 4 561,67 € SOFTIP, a. s., Business Centrum Aruba, Galvaniho7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
22. 4. 2016 26200146 podpora APV, marec 2016 532,63 € SOFTIP, a. s., Business Centrum Aruba, Galvaniho7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
22. 4. 2016 110600640 nízkonákladová letenka Viedeň-Paríž-Viedeň, 12.05.2016 165,10 € ORBIX, s. r. o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava, IČO: 44552131
22. 4. 2016 7458677255 dodávka elektriny, SOI, Prievozská 32, Bratislava, apríl 2016 1 383,60 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
22. 4. 2016 7458677254 dodávka elektriny, SOI, Mierová 162, Bratislava, apríl 2016 60,49 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
22. 4. 2016 2016001 technická kontrola, služ. motor. vozidlo, I SOI pre Bratislavský kraj 25,00 € B.O.A.T. plus, s. r. o., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava, IČO: 31365582
22. 4. 2016 001 emisná kontrola, služ. motor. vozidlo, I SOI pre Bratislavský kraj 25,00 € B.O.A.T. plus, s. r. o., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava, IČO: 31365582
22. 4. 2016 7/CAR/16 obsluha plynovej kotolne, I SOI pre Košický kraj, marec 2016 220,00 € Ing. František Spišák - CARBOXYL, Horovova 37, 040 17 Košice, IČO: 10786694
22. 4. 2016 2152441505 vyúčtovanie zmluvy, ČB výstup zo zariadenia, január - marec 2016 223,40 € Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
22. 4. 2016 7248566865 dodávka zemného plynu, I SOI pre Trenčiansky kraj, apríl 2016 630,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
22. 4. 2016 7248566830 dodávka zemného plynu, Bratislava - Mierová a Prievozská ul., I SOI pre Nitriansky kraj, I SOI pre Košický kraj, apríl 2016 1 572,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
22. 4. 2016 0116038346 jedálne kupóny 11 474,11 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674
22. 4. 2016 015182/2016 daň z nehnuteľností, rok 2016, I SOI pre Trenčiansky kraj, 1. splátka 837,15 € Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00312037
22. 4. 2016 9163700091 servis multifunkčných zariadení, kopírovanie 645,05 € Nepa Business Solutions Slovakia, s. r. o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2, IČO: 48093891
22. 4. 2016 212 tonery HP 46 ks, Canon 45 ks, Epson 17 ks, Lexmark 4 ks, Panasonic 3 ks, valec Samsung 4 ks 5 299,99 € Juriga, s. r. o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava, IČO: 31344194
19. 4. 2016 160300014 bezpečnostnotechnická služba, ochrana pred požiarmi, marec 2016 298,80 € 3J, s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 45682232
19. 4. 2016 1616017 prenájom a pranie rohoží, 29.02.-27.03.2016 19,56 € Lindström, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
19. 4. 2016 16240802 servisné práce - paušál, údržba a servis výťahu, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava, marec 2016 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
19. 4. 2016 1301602863 aktualizácia k 19.03.2016 - Správny poriadok - komentár 18,39 € Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262
19. 4. 2016 1060000783 Rapid /Pilot AB 3 m 914 tmavošedá farba 99,54 € JUTEX Slovakia, s. r. o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 36250643
19. 4. 2016 2016024 oprava služ. motor. vozidla Seat Cordoba, I SOI pre Trenčiansky kraj 565,08 € Alexander Antol - ALEXANDER servis, Rybničky 1644/12, 972 01 Bojnice, IČO: 10893113
19. 4. 2016 16020006 oprava WC - odstránenie havarijného stavu, I SOI pre Košický kraj 51,00 € LEPASTAV, s. r. o., Čs. armády 16/A, 040 01 Košice, IČO: 44834306
19. 4. 2016 2016021 oprava služ. motor. vozidla Seat Cordoba, I SOI pre Trenčiansky kraj 252,12 € Alexander Antol - ALEXANDER servis, Rybničky 1644/12, 972 01 Bojnice, IČO: 10893113
19. 4. 2016 160100011 upratovacie práce, I SOI pre Trnavský kraj, február 2016 199,20 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211