SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

28. 8. 2009

Informácia o zákone o ekodizajne a vykonávacích Nariadeniach Komisie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005, o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES nadobudla účinnosť 11. 08. 2005.
Kategória: Informácie pre verejnosť
29. 5. 2009

Zákon o ochrane nefajčiarov

V zmysle § 6 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení (ďalej len zákon o ochrane nefajčiarov) je zakázaný predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak... Kategória: Informácie pre verejnosť
29. 5. 2009

Zákon o ochrane nefajčiarov

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) v zmysle zákona č. č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení (ďalej len zákon o ochrane nefajčiarov) nie je oprávnená kontrolovať zákaz fajčenia...

Kategória: Informácie pre verejnosť
7. 4. 2009

Stanovisko Európskej Komisie k umiestňovaniu bezpečnostných upozornení na zapaľovačoch

Vzhľadom na to, že sa v členských štátoch odlišoval prístup pri kontrole bezpečnostných upozornení na zapaľovačoch, bola požiadaná Európska Komisia, aby poskytla stanovisko týkajúce sa interpretácie normy EN ISO 9994:2006 Zapaľovače. Bezpečnostné požiadavky, najmä jej článku 6 Návod na používanie a upozornenia. Kategória: Informácie pre verejnosť