SOI Informácie pre verejnosťEmisie CO2 a NOX – informácia pre majiteľov motorových vozidiel

Emisie CO2 a NOX – informácia pre majiteľov motorových vozidiel

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 14. 12. 2015

V súvislosti s medializovanými informáciami o nezrovnalostiach v údajoch o emisiách oxidu uhličitého a NOx, týkajúcimi sa modelov vozidiel vyrábaných automobilkou Volkswagen AG upozorňujeme spotrebiteľov na nasledujúcu skutočnosť:

Spoločnosť Volkswagen AG, na základe prešetrenia vozidiel vybavených naftovým motorom EA 189 podľa emisnej normy Euro 5 prostredníctvom internetovej stránky
http://info.volkswagen.com/sk/sk/home sprístupnila spotrebiteľom vyhľadávací nástroj, poskytujúci informácie o príslušných servisných opatreniach, týkajúcich sa emisií oxidov dusíka a umožňujúci zistiť, či konkrétne zakúpené vozidlo patrí medzi vozidlá, pre ktoré boli emisie CO2 nepresné.

Systém kontroluje identifikačné čísla vozidla (VIN) značiek Volkswagen a Volkswagen úžitkové vozidlá a kontrola emisií CO2 sa týka len vozidiel modelového roku 2016. Vozidlá vyrobené v USA a Kanade vo vyhľadávaní zahrnuté nie sú.

Pokiaľ ide o vozidlá značky SEAT, z informácií zverejnených na internetovej stránke
http://www.seat.sk/o-znacke/informacia-o-naftovych-motoroch je zrejmé, že naftovým motorom EA 189 bolo celkovo na Slovensku vybavených 2577 vozidiel značky SEAT.

Majitelia motorových vozidiel vybavených motorom EA189 budú podľa vyjadrenia automobilky informovaní a upovedomení o tom, kedy budú môcť byť na ich vozidlách implementované technické opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Ohľadom bližších informácií odporúčame spotrebiteľom obrátiť sa priamo na predajcov dotknutých modelov motorových vozidiel.