SOI Právoplatné rozhodnutiaPrvostupňovéBratislavský kraj