SOI Archív SOIRady podnikateľomDôležité upozornenie

Rizikovosť textilných výrobkov pre deti do 36 mesiacov

Kategória: Rady podnikateľom
Dátum: 7. 1. 2008
Pozor na uvoľňujúce sa malé súčasti textilných výrobkov pre deti do 3.rokov veku

Vzhľadom k zaručeniu bezpečnosti najrizikovejšej skupiny spotrebiteľov - detí do 36 mesiacov /3 rokov/ upozorňujeme na rizikovosť pre ne určených textilných výrobkov rôzneho účelu použitia, ktoré sú zdobené rôznymi súčasťami malých rozmerov ako sú napr. flitre, korálky, náševky a pod.

Keďže ide o výrobky určené pre malé deti, ktoré majú známy zlozvyk vkladať si veci do úst, v prípadoch, keď sú uvedené súčasti slabo pripevnené na výrobok a pri dotykoch či detskom potiahnutí sa uvoľnia, môže dôjsť k ich vloženiu do úst a k následnému ohrozeniu detí zadusením pri ich prehltnutí .

To isté riziko platí aj pre ľahko sa uvoľňujúce gombíky, pracky, bežce zipsu, brzdičky na šnúrach a pod., ktoré svojimi rozmermi umožňujú vloženie do detských úst.

Naše upozornenie vyplynulo zo zistení SOI pri kontrolách zameraných práve na overenie bezpečnosti detského oblečenia z hľadiska potenciálneho rizika udusenia nedostatočne pripevnenými malými časťami.

Pri kontrole bezpečnosti sa využila platná STN EN 71-1 Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti“, v ktorej požiadavky na bezpečnosť uvedené v čl. 8 /8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4.2/ , týkajúce sa malých častí, sa vzťahujú aj na detské textilné výrobky určené pre deti do 36 mesiacov.