Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIRady podnikateľomVýsledky hodnotenia vlastností nabíjačiek mobilných telefónov

Výsledky hodnotenia vlastností nabíjačiek mobilných telefónov

Kategória: Rady podnikateľom
Dátum: 6. 5. 2008
Slovenská obchodná inšpekcia v období mesiacov január a február odobrala na základe obdržaných podnetov od spotrebiteľov na overenie podozrenia z nebezpečnosti súbor 19 druhov nabíjačiek mobilných telefónov. Na základe overenia výrobkov vykonaných skúškami sa preukázalo, že všetkých 19 druhov výrobkov nevyhovelo technickým požiadavkám, sú nebezpečnými výrobkami a predstavujú pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia zdravia.

Nebezpečné druhy sú pôvodom z Číny. Z kontrolovaných nabíjačiek 14 druhov bolo označených značkou zhody CE.

Nabíjačky mobilných telefónov sú určenými výrobkami v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o zhode).

Musia spĺňať technické požiadavky ustanovené vykonávacími predpismi k zákonu o zhode.:

 • NV SR č. 308/2004 Z. z ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení NV SR č. 449/2007 Z. z.,
 • NV SR č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení NV SR č. 318/2007 Z. z.

Požiadavky na elektrickú bezpečnosť sú bližšie určené technickou normou:

STN EN 60950-1:2007

Požiadavky na elektromagnetickú kompatibility sú bližšie určené technickými normami:

 • STN EN 55022:2007
 • STN EN 55024:2001 + A1 + A2:2003
 • STN EN 61000-3-2:2006
 • STN EN 61000-3-3 + A1:2003 + A2:2006

Skúškami v príslušnej AO sa zistilo, že kontrolované nabíjačky mobilných telefónov nevyhoveli ďalej uvedeným technickým požiadavkám:

Bezpečnostné požiadavky

 • STN EN 60950-1:2007
 • čl. 1.5 Súčasti
 • čl. 2.10 Povrchové cesty, vzdušné vzdialenosti a vzdialenosti naprieč izoláciou
 • čl. 3 Vodiče, spoje a napájanie
 • čl. 4.3 Návrh a konštrukcia
 • čl. 4.5 Požiadavky na teplotu
 • čl. 5 Elektrické požiadavky a napodobenie abnormálnych podmienok

Vysokofrekvenčné javy – STN EN 55022

Odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu – STN EN 55024