SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
8
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
7. 11. 2016 16VF/3066 spiatočná letenka Viedeň - Sofia - Viedeň, 03. 10. - 06. 10. 2016 263,00 € GlobAmerica, s. r. o., Žellova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 31398081
7. 11. 2016 20161542 Oprava vozidla a výmena akumulátora 72,00 € Miroslav Prekop - AUTODIELŇA, Trenčianska Turná 717, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 43249132
7. 11. 2016 16VF/2990 spiatočná letenka Viedeň - Ľubľana - Viedeň, 28. - 30. 09. 2016 399,00 € GlobAmerica, s. r. o., Žellova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 31398081
7. 11. 2016 2000158074 vyúčtovanie tepla, august 2016, SOI, Prievozská 32, Bratislava -5,72 € Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35823542
7. 11. 2016 2162420741 pravidelná platba, poplatok za prenájom zariadenia, ČB výstup, 10/2016 101,40 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
7. 11. 2016 0202016 Projektová dokumentácia stavebných úprav I - SOI BB 180,00 € 3MConsulting, spol. s r. o., Tatranská 74, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46682767
7. 11. 2016 1601086 Spracovanie účtovných dokladov za september 2016 1 160,00 € B Accounting, s.r.o., Bieloruská 14, 821 06 Bratislava 214, IČO: 47467894
30. 9. 2016 6160539590 smerovanie DNS na IP, smerovanie domén. pošty SMTP, paušál, september 2016 23,90 € Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35954612
30. 9. 2016 3116000022 upratovanie priestorov, I SOI pre Banskobystrický kraj, 01. 05. - 31. 12. 2016 13,20 € EURO consulting, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
30. 9. 2016 3116000021 upratovacie služby, I SOI pre Banskobystrický kraj, august 2016 166,58 € EURO consulting, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
30. 9. 2016 316536393 vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, august 2016 44,58 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
30. 9. 2016 40/2016 ročná prehliadka kotla HOVAL UltraGas, I SOI pre Trenčiansky kraj 195,00 € Juraj Ševčík - MOSSEP * VFŠ, Pod čerešňami 797/8 A, 911 01 Trenčín, IČO: 33913901
30. 9. 2016 7293312815 dodávka elektrickej energie, I SOI pre Košický kraj, august 2016 231,64 € Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767
30. 9. 2016 8660067860 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Nitriansky kraj, august 2016 65,26 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
30. 9. 2016 4116023305 mesačný poplatok za službu IP VPN, september 2016 645,60 € BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
30. 9. 2016 201603585 zásobník KATRIN, 3 ks, I SOI pre Trenčiansky kraj 55,80 € PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier, Wolkrova 5, P. O. Box 212, 851 01 Bratislava 5, IČO: 33768897
30. 9. 2016 7150902589 dodávka elektrickej energie, I SOI pre Nitriansky kraj, august 2016 186,41 € ZSE Centrum Nitra, ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
30. 9. 2016 7150902192 dodávka elektrickej energie, I SOI pre Trenčiansky kraj, august 2016 455,75 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
30. 9. 2016 160800023 povinné preškolenie a preskúšanie vodičov - referentov SOI, I SOI pre Trenčiansky, 1 osoba, 01. 08. 2016, ÚI SOI Bratislava, 1 osoba, 15. 08. 2016 12,00 € 3J, s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 45682232
30. 9. 2016 160800013 bezpečnostnotechnická služba, ochrana pred požiarmi, august 2016 298,80 € 3J, s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 45682232
30. 9. 2016 611601598 pravidelný servis, SE-15212002-SOI, august 2016 864,00 € ANASOFT APR, spol. s r. o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
30. 9. 2016 3416125850 poplatok za odvoz komunálneho odpadu, SOI, Prievozská 32, Bratislava, august 2016 149,31 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
30. 9. 2016 2162418126 pravidelná platba, poplatok za prenájom zariadenia, ČB výstup, september 2016 101,40 € Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
30. 9. 2016 2166032175 monitorovanie EZS, august 2016 262,90 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
30. 9. 2016 2016039 čistiace a upratovacie práce, I SOI pre Prešovský kraj, august 2016 160,00 € TOBA, s. r. o., Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 44653387
30. 9. 2016 160109 servisná prehliadka 2 ks kotlov Immergas Victrix 50, I SOI pre Košický kraj 180,00 € Balog, spol. s r. o., Ždiarska 19/1446, 040 12 Košice, IČO: 36180297
30. 9. 2016 301600029 diagnostika služ. motor. vozidla Seat Cordoba, I SOI pre Banskobystrický kraj 19,00 € AUTOTECHNA BARÁNEK, s. r. o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, IČO: 43880533
30. 9. 2016 201617 umytie 4 služ. motor. vozidiel, I SOI pre Trenčiansky kraj, august 2016 36,00 € Alena Boboková, AB - Centrum, Ľ. Ondrejova 844/12, 971 01 Prievidza, IČO: 37459066
30. 9. 2016 116162974 zrážky, stočné, august 2016, SOI, Prievozská 32, Bratislava 254,35 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
30. 9. 2016 3788434005 telekomunikačné lužby, Biznis Partner, august 2016 1 453,74 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
30. 9. 2016 0788452970 telekomunikačné služby, Virtual Voice NET, august 2016 1 081,79 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
30. 9. 2016 20166398 prevádzkové náklady, I SOI pre Trnavský kraj 276,00 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
30. 9. 2016 2016397 nájomné, paušál a parkovacie státia, I SOI pre Trnavský kraj, september 2016 1 941,65 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
30. 9. 2016 160100050 upratovanie kancelárií č. 203 - 206, SOI, Prievozská 32, august 2016 30,00 € Mgr. Jana Olašáková, ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
30. 9. 2016 160100049 upratovacie práce, I SOI pre Trnavský kraj, august 2016 199,20 € Mgr. Jana Olašáková, ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
30. 9. 2016 160100048 upratovacie práce, I SOI pre Nitriansky kraj, august 2016 247,73 € Mgr. Jana Olašáková, ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
30. 9. 2016 160100047 upratovacie a čistiace služby, SOI, Prievozská 32, Bratislava, august 2016 829,00 € Mgr. Jana Olašáková, ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
30. 9. 2016 7449339341 dodávka elektrickej energie, SOI, Prievozská 32, september 2016 1 383,60 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
30. 9. 2016 2016105923 poplatok za servisné služby, september 2016 300,00 € Ochranná služba, s. r. o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35695340
30. 9. 2016 2016010817 upratovanie, I SOI pre Trenčiansky kraj, august 2016 259,20 € MAPEKA, s. r. o., Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava, IČO: 36688843
30. 9. 2016 0116096725 jedálne kupóny, doobjednávka, september 2016 154,15 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
30. 9. 2016 0116094981 jedálne kupóny, september 2016 9 386,39 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
30. 9. 2016 7449339340 dodávka elektrickej energie, SOI, Mierová 162, Bratislava, september 2016 60,49 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
29. 9. 2016 2161199880 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Banskobystrický kraj, 26. 05. - 16. 08. 2016 482,94 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
29. 9. 2016 161124 spiatočná letenka Viedeň - Brusel - Viedeň, 20. 09. - 22. 09. 2016 249,00 € Letecká agentúra SKYTRAVEL, s. r. o., Letná 45, 040 01 Košice, IČO: 36667234
29. 9. 2016 161123 spiatočná letenka Viedeň - Alicante - Viedeň, 04. 10. - 07. 10. 2016 335,00 € Letecká agentúra SKYTRAVEL, s. r. o., Letná 45, 040 01 Košice, IČO: 36667234
29. 9. 2016 201628 spisové obaly, 5 000 ks 148,00 € KRAIN, s. r. o., Opatovská 655/41, 911 01 Trenčín, IČO: 36346985
29. 9. 2016 44163460 dodávka pramenitej vody 123,00 € PureWater, s. r. o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
26. 9. 2016 1601082 spracovanie účtovných dokladov, august 2016 1 160,00 € B Accounting, s. r. o., Bieloruská 14, 821 06 Bratislava 214, IČO: 47467894
26. 9. 2016 56160657 prenájom nebyt. priestorov a prevádzkové náklady, september 2016, I SOI pre Žilinský kraj 1 589,00 € COOP Jednota Žilina, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
8