SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
6
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
9. 11. 2016 FV201610535 Sieťky proti hmyzu, 62 ks 1 417,25 € MCe system, s.r.o., Urbánkova 16, 080 01 Prešov, IČO: 48059641
9. 11. 2016 2222030575 Prezutie pneumatík - I SOI TT 125,63 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
9. 11. 2016 29162767 STN EN, 3 ks 57,10 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
9. 11. 2016 24160170 ČSN EN 1856-2:2010, 9 ks 154,80 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
9. 11. 2016 44164187 pramenitá voda 09/2016 297,42 € PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
9. 11. 2016 2016010914 upratovacie kancelárskych priestorov I-SOI TN 259,20 € MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava, IČO: 36688843
8. 11. 2016 1600292 upratovanie kancelárskych priestorov 9/2016 I-SOI KE 300,70 € AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995
8. 11. 2016 611601826 pravidelný servis, SE-15212002-SOI, 09/2016 864,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
8. 11. 2016 2016126 výmena a nákup batérie 83,22 € Antol Alexander - Alexander servis, Rybničky 1644/12, 972 01 Bojnice, IČO: 10893113
8. 11. 2016 9000966182 poštové služby I SOI pre Prešovský kraj 09/2016 241,45 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
8. 11. 2016 9000966333 poštové služby I SOI pre Nitriansky kraj, 09/2016 239,20 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
8. 11. 2016 9000969004 poštové služby, BA, 09/2016 843,70 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
8. 11. 2016 9000965851 poštové služby I SOI pre Banskobystrický kraj, 09/2016 204,75 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
8. 11. 2016 9000968683 poštové služby I SOI pre Trenčiansky kraj, 09/2016 164,95 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
8. 11. 2016 9000967953 poštové služby I SOI pre Trnavský kraj, 09/2016 176,85 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
8. 11. 2016 9000968167 poštové služby I SOI pre Žilinský kraj, 09/2016 268,75 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
8. 11. 2016 9000968462 poštové služby I SOI pre Košický kraj, 09/2016 286,55 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
8. 11. 2016 B/2016/ 128586 a 00186993/19 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Košice 2016, 3. splátka 426,14 € Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135
8. 11. 2016 2251033668 Prezutie pneumatík - I SOI Žilina, 4 ks 23,89 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
8. 11. 2016 2251033672 Prezutie pneumatík - I SOI Žilina, 4 ks 23,89 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
8. 11. 2016 2251033674 Prezutie pneumatík - I SOI Žilina, 4 ks 13,46 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
8. 11. 2016 2236029981 Demontáž a montáž kolesa 4 ks 5,02 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
8. 11. 2016 2236029991 Demontáž a montáž kolesa 4 ks 23,89 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
8. 11. 2016 2236029993 Kompletné prezutie 4 ks 23,89 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
8. 11. 2016 2236029992 Kompletné prezutie 4 ks 23,89 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
8. 11. 2016 10160663 Servis ústredne a nastavenie klapiek 62,40 € TCNS, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44082011
8. 11. 2016 2016200247 materiál na údržbu automobilov 1 148,00 € Auto - Piko s.r.o., Čačín 72, 974 01 Banská Bystrica - Čerín, IČO: 36310166
8. 11. 2016 2359870008 telekomunikačné služby od 10.10.-09.11.2016 3 002,29 € Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
8. 11. 2016 1601108492 Kancelársky papier 282,32 € Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 0031628605
8. 11. 2016 2016061 Nákup 28 ks pneumatík a 4 ks diskov 1 621,16 € MAGNUS COMPANY, s.r.o., Stavbárov 62/10, 971 01 Prievidza 1, IČO: 47190426
8. 11. 2016 160100055 upratovacie práce a čistiace prostriedky 9/2016 829,00 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
8. 11. 2016 160100058 upratovanie kancelárií č. 203 - 206 za 09/2016 30,00 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
8. 11. 2016 160100057 upratovacie práce I - SOI Trnava, 9/2016 199,20 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
8. 11. 2016 160100056 upratovacie práce I - SOI Nitra, 09/2016 247,73 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
8. 11. 2016 160900030 povinné preškolenie a preskúšanie vodičov - referentov SOI, I SOI pre Nitriansky kraj, 2 osoby, 02. 09. 2016, 19. 09. 2016 12,00 € 3J s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava 5, IČO: 45682232
8. 11. 2016 FV16209 Oprava rozvodu plynu vrátane dodávky materiálu, I-SOI KE 310,00 € A - Z ISZA s.r.o., Sokolovská 6, 040 11 Košice, IČO: 36211761
8. 11. 2016 162016 Odstránenie elektroinštalačných závad 54,50 € ELFIT - RECHTORÍK Peter, Budovateľská 11, 821 08 Bratislava, IČO: 17436818
8. 11. 2016 6788355772 Služby pevnej siete 08/2016 79,79 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
8. 11. 2016 3416158092 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavené odpady, Prievozská 32, BA, 09/2016 149,31 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
8. 11. 2016 16242518 údržba a servis výťahu, Prievozská 32, BA, 09/2016 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
8. 11. 2016 4116025230 mesačný poplatok za službu IP VPN,10/2016 645,60 € BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
8. 11. 2016 152016 Odborné prehliadky a skúšky s vypracovaním správ, technických zariadení 2 488,50 € ELFIT - RECHTORÍK Peter, Budovateľská 11, 821 08 Bratislava, IČO: 17436818
8. 11. 2016 21633566 Servis automobilu a nákup materiálu 194,51 € FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, IČO: 45960470
8. 11. 2016 8660077688 vodné a stočné 09/2016, I-SOI NR 75,64 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
8. 11. 2016 116171004 zrážky, stočné, 09/2016, SOI, Prievozská 32, Bratislava 204,60 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
8. 11. 2016 7121195927 dodávka elektrickej energie, I-SOI TN, 09/2016 442,43 € ZSE Centrum BratislavaI., ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
8. 11. 2016 216089590 vodné a stočné od 05.08.-07.09.2016 I-SOI TN 70,50 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724
8. 11. 2016 7160877394 dodávka elektrickej energie, I-SOI NR, 09/2016 183,67 € ZSE Centrum Nitra, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
8. 11. 2016 9789384756 Služby pevnej siete 09/2016 1 081,79 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
8. 11. 2016 2016445 nájom nebytových priestorov I-SOI TT 10/2016 276,00 € BELVEDÉR SK s.r.o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
6