SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
2
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
21. 12. 2016 3710500416 televízor SAMSUNG UE32K5672SUXXH 349,00 € NAY, a. s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487
21. 12. 2016 2368623652 telekomunikačné služby, december 2016 2 861,50 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
21. 12. 2016 1920393246 výmena akciových mobilných telefónov po lehote viazanosti, 40 ks 40,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
21. 12. 2016 1920393245 výmena akciových mobilných telefónov po lehote viazanosti, 20 ks 20,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
21. 12. 2016 20161360 spotrebný materiál pre kancelársku techniku - 92 ks 3 290,00 € ITSK, s. r. o., Zelená 29, 949 05 Nitra, IČO: 36556050
21. 12. 2016 2016255 zviazanie Finančného spravodajcu, 2 ks 26,40 € Kníhviazačstvo J + D, spol. s r. o., Mesačná 8, 821 02 Bratislava, IČO: 44783761
21. 12. 2016 99/2016 vypracovanie znaleckých posudkov, 23 ks - stanovenie technického stavu zariadenia kancelár. techniky 519,80 € Ing. Ján Hučko, Majerníkova 30/14, 841 05 Bratislava, IČO: 41538561
21. 12. 2016 1620160165 technická a emisná kontrola pre 2 SMV Seat Cordoba, I SOI pre Trnavský kraj + nálepky a osvedčenia 98,00 € DELIFE, s. r. o., Bratislavská 73, 903 01 Senec, IČO: 45975159
21. 12. 2016 70408963 poistné - poistenie majetku a zodpov. za škodu, rok 2017 552,94 € Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábr. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31405410
21. 12. 2016 9000984841 poštové služby, I SOI pre Žilinský kraj, november 2016 331,70 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
21. 12. 2016 9000985331 poštové služby, I SOI pre Košický kraj, november 2016 248,00 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
21. 12. 2016 9000984336 poštové služby, I SOI pre Banskobystrický kraj, november 2016 151,50 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
21. 12. 2016 9000984622 poštové služby, I SOI pre Trnavský kraj, november 2016 241,20 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
21. 12. 2016 9000983274 poštové služby, ÚI SOI a I SOI pre Bratislavský kraj, november 2016 1 032,75 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
21. 12. 2016 9000985134 poštové služby, I SOI pre Prešovský kraj, november 2016 223,65 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
21. 12. 2016 9000983829 poštové služby, I SOI pre Trenčiansky kraj, november 2016 198,10 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
21. 12. 2016 190610532 kancelárske potreby 388,80 € Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
21. 12. 2016 2016423 ročná aktualizácia dokumentácie PZS, 273 osôb 3 276,00 € AMTECH, s. r. o., Pri kríži 7/2000, 841 02 Bratislava 42, IČO: 35862548
21. 12. 2016 44165087 dodávka pramenitej vody 238,62 € PureWater, s. r. o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
21. 12. 2016 8/2016 poistné povinné zmluvné poistenie, 1. štvrťrok 2017 616,76 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
21. 12. 2016 26313480 technická a emisná kontrola pre 2 SMV Seat Cordoba, I SOI pre Banskobystrický kraj 106,00 € SLOVDEKRA, s. r. o., Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava, IČO: 31324797
21. 12. 2016 7000003269 poistné veľkých rizík, rok 2017 432,00 € Generali poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
21. 12. 2016 1791156365 telekomunikačné služby, november 2016 79,84 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
21. 12. 2016 216010438 servisný poplatok - Poskyt. služieb k dod. dielu: IS pre podporu verej. obstarávania, december 2016 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
21. 12. 2016 2161276996 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Banskobystrický kraj, 17. 08. - 24. 11. 2016 607,21 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
21. 12. 2016 2242020364 kompletné prezutie služ. motor. vozidla, I SOI pre Banskobystrický kraj 23,89 € ContiTrade Slovakia, s. r. o., Partizánska cesta 114, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36336556
21. 12. 2016 026/2016 prekládka dátových rozvodov, skrine rack a serveru, I SOI pre Košický kraj 1 480,50 € KAREVEL, s. r. o., Gerlachovská 23, 040 01 Košice, IČO: 31706410
21. 12. 2016 611602237 konfigurácia VPN pre ekolky.gov.sk, nastavenie proxy servera a otestovanie 576,00 € ANASOFT APR, spol. s r. o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
21. 12. 2016 516323533 kalibrácia odmerných valcov, 70 ks 2 310,00 € Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banká Bystrica, IČO: 37954521
19. 12. 2016 2016000714 webhostingové služby, 10. 11. - 09. 12. 2016 39,43 € AlejTech, spol. s r. o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
19. 12. 2016 6160725799 smerovanie DNS na IP a smerov. domén. pošty, paušál, december 2016 23,90 € Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35954612
19. 12. 2016 0116133681 jedálne kupóny 245,24 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
19. 12. 2016 7294003276 vyúčtovanie elektriny, I SOI pre Košický kraj, november 2016 342,56 € Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767
19. 12. 2016 FV161491 spiatočná letenka Viedeň - Brusel - Viedeň, 17. 01. - 20. 01. 2017 314,00 € WINGS, s. r. o., Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava, IČO: 31365698
19. 12. 2016 16243113 paušálna cena za údržbu a servis výťahu v budove SOI, Prievozská 32, Bratislava, november 2016 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
19. 12. 2016 1673870 prenájom a pranie rohoží, 07. 11. - 04. 12. 2016 19,56 € Lindstrӧm, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
19. 12. 2016 8660101515 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Nitriansky kraj, november 2016 54,76 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
19. 12. 2016 40074/16 odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu, I SOI pre Banskobystrický kraj 87,14 € Jozef Ganz, Mičinská cesta 2627/47, 974 01 B. Bystrica, Tulská 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30204348
19. 12. 2016 2166033171 monitorovanie EZS, november 2016 262,90 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
19. 12. 2016 2000163446 vyúčtovanie tepla, november 2016, SOI, Prievozská 32, Bratislava 822,31 € Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35823542
19. 12. 2016 1600366 upratovanie kancelárskych priestorov, I SOI pre Košický kraj, november 2016 300,70 € AMG Security, s. r. o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995
19. 12. 2016 116188346 zrážky, stočné, november 2016, SOI, Prievozská 32, Bratislava 245,52 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
19. 12. 2016 9580/1216 úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 257,40 € Diners Club CS, s. r. o., Nám. slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35757086
19. 12. 2016 9000984094 poštové služby, I SOI pre Nitriansky kraj, november 2016 272,65 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
19. 12. 2016 7190810346 vyúčtovanie elektriny, I SOI pre Trenčiansky kraj, november 2016 433,69 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
19. 12. 2016 7170867986 vyúčtovanie elektriny, I SOI pre Nitriansky kraj, november 2016 193,48 € ZSE Centrum Nitra, ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
19. 12. 2016 8791254617 telekomunikačné služby, Virtual Voice NET, november 2016 1 081,79 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
19. 12. 2016 8791235533 telekomunikačné lužby, Biznis Partner, november 2016 1 524,66 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
19. 12. 2016 FK161349 servisná prehliadka po 1 roku SMV KIA Cee´d, I SOI pre Prešovský kraj 98,28 € HS-PLUS, s. r. o., Pod táborom 32, 080 01 Prešov, IČO: 31726402
19. 12. 2016 2016055 čistiace a upratovacie práce, I SOI pre Prešovský kraj, november 2016 160,00 € TOBA, s. r. o., Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 44653387
2