SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
7
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
8. 11. 2016 2016444 nájom nebytových priestorov I-SOI TT 10/2016 1 941,65 € BELVEDÉR SK s.r.o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
8. 11. 2016 7316090608 Odvoz a zneškodnenie odpadu 247,92 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 681300
8. 11. 2016 F301600034 Servisné práce na automobile 10,00 € AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Autoservis Zvolen, Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, IČO: 43880533
8. 11. 2016 7223751861 dodávka zemného plynu, SOI, Mierová ul., BA, I-SOI NR a I-SOI KE, 10/2016 1 511,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
8. 11. 2016 7223751893 dodávka zemného plynu, I-SOI TN, 10/2016 630,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
8. 11. 2016 56160733 Prenájom nebytových priestorov I-SOI ZA 10/2016 1 589,00 € COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
8. 11. 2016 3240001492 Poplatok za kópie/výtlačky nad limit 579,61 € SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2, IČO: 48093891
8. 11. 2016 160124 Oprava automobilu a nákup materiálu 124,00 € Autoservis Žuro Racing s.r.o., Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava, IČO: 36281191
8. 11. 2016 160125 Autobatéria Blue Dynamic 72,00 € Autoservis Žuro Racing s.r.o., Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava, IČO: 36281191
7. 11. 2016 160900018 bezpečnostnotechnická služba, ochrana pred požiarmi, 09/2016 298,80 € 3J s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava 5, IČO: 45682232
7. 11. 2016 29162591 norma STN EN, 1 ks 14,10 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
7. 11. 2016 FV161161 Letenka VIE-BRU-VIE 356,00 € WINGS, s. r. o., Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava 1, IČO: 31365698
7. 11. 2016 627 tonery 6 965,29 € JURIGA spol. s r.o., Garcenova 3, 851 01 Bratislava, IČO: 31344194
7. 11. 2016 9000960923 poštové služby I SOI pre Banskobystrický kraj, 08/2016 149,75 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
7. 11. 2016 44163569 pramenitá voda 08/2016 189,42 € PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
7. 11. 2016 1600251 upratovanie kancelárskych priestorov 8/2016 I-SOI KE 300,70 € AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995
7. 11. 2016 2355500397 telekomunikačné služby od 10.09.-09.10.2016 2 987,56 € Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
7. 11. 2016 142016 Odborné prehliadky a skúšky s vypracovaním správ, elektroinštalácia a bleskozvod, I-SOI NR 504,80 € ELFIT - RECHTORÍK Peter, Budovateľská 11, 821 08 Bratislava, IČO: 17436818
23. 9. 2016 201625 upratovacie práce 798,00 € VERIN Consulting s.r.o., Veľkoblahovská 72/33, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36825166
7. 11. 2016 9580/0916 transakcie firemných kariet Diners Club 194,00 € Diners Club CS, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35757086
7. 11. 2016 2016000549 webhostingové služby od 10.08.-09.09.2016 39,43 € AlejTech, spol. s r.o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
7. 11. 2016 F301600031 Objímka výfuku a ventil odvetrania nádrže a práce 42,89 € AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Autoservis Zvolen, Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, IČO: 43880533
7. 11. 2016 216100583 vodné a stočné od 08.09.-05.10.2016 I-SOI Trenčín 63,30 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724
7. 11. 2016 1301608290 aktualizácia k 29.09.2016 - Občianske právo s vysvetlivkami, 1 ks 30,80 € Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
7. 11. 2016 1301608156 aktualizácia k 29.09.2016 - Občianske právo s vysvetlivkami, 8 ks 246,40 € Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
7. 11. 2016 7449367079 dodávka elektrickej energie, SOI, Prievozská 32, Bratislava, 10/2016 1 383,60 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
7. 11. 2016 7449367078 dodávka elektrickej energie, SOI, Mierová 162, Bratislava, 10/2016 60,49 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
7. 11. 2016 2016/33 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne I-SOI Nitra, 9/2016 209,00 € Ing. Roman Petrovič Staviteľ, stavebná firma, Jelenecká 232, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 34519271
7. 11. 2016 0116107305 jedálne kupóny, 10/2016 11 648,36 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674
7. 11. 2016 2016106591 poplatok za servisné služby, 10/2016 300,00 € Ochranná služba s.r.o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35695340
7. 11. 2016 6160602153 smerovanie DNS na IP 10/2016 23,90 € Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143
7. 11. 2016 7294303740 Elektrina za 09/2016 I-SOI KE 254,36 € Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767
7. 11. 2016 2789287269 úhrada telekomunikačných služieb 09/2016 79,67 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
7. 11. 2016 316591539 vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, 09/2016 37,15 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
7. 11. 2016 2016/26 Oprava rozvodov ÚK v kotolni na Mierovej v Bratislave 120,00 € Martin Kuzmický, Kľukatá 17, 821 05 Bratislava, IČO: 37347055
7. 11. 2016 20162898 Letenka VIE-BRU-VIE 455,00 € Tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 45575771
7. 11. 2016 605/010520-0 Poistenie majetku a zodpovednosti I-SOI NR 325,23 € Wūstenrot, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31 383 408
7. 11. 2016 16269 Železobetónový poklop 51,79 € RAPID-IS s.r.o., Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava, IČO: 35738511
7. 11. 2016 201619 Čistiace a upratovacie práce I-SOI TN 09/2016 36,00 € Alena Boboková-AB Centrum, Ľ. Ondrejova 844/12, 971 01 Prievidza, IČO: 37459066
7. 11. 2016 2016000581 webhostingové služby od 10.09.-09.10.2016 39,43 € AlejTech, spol. s r.o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
7. 11. 2016 1660244 prenájom rohoží, pranie za 12.09.-09.10.2016 19,56 € Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
7. 11. 2016 2166032547 Monitorovanie EZS 09/2016 262,90 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
7. 11. 2016 1601538 kancelárske potreby 644,00 € GC TECH Ing. Peter Gerši, Jilemnického 6, 911 01 Trenčín, IČO: 36880574
7. 11. 2016 2016044 čistiace a upratovacie práce I-SOI Prešov, 09/2016 160,00 € TOBA s.r.o., Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 44653387
7. 11. 2016 3116000024 Upratovacie služby I - SOI BB 09/2016 166,58 € EURO consulting, s.r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
7. 11. 2016 3116000025 Upratovanie I SOI BB 09/2016 13,20 € EURO consulting, s.r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
7. 11. 2016 2016124 Pružna trubka a tesnenie vyfuku, vrátane výmeny 37,56 € MEGACAR s.r.o., Mirka Nešpora 32, 080 01 Prešov, IČO: 47602449
7. 11. 2016 5216151832 rýchlovarná kanvica SENCOR SWK 102BL, OOS ÚI SOI, Bratislava, 2 ks 15,00 € Alza.sk, s. r. o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939
7. 11. 2016 161283 letenka Viedeň - Brusel - Bratislava, 24. - 25. 10. 2016 185,00 € Letecká agentúra SKYTRAVEL, s. r. o., Letná 45, 040 01 Košice, IČO: 36667234
7. 11. 2016 16VF/3067 spiatočná letenka Viedeň - Sofia - Viedeň, 03. 10. - 06. 10. 2016 263,00 € GlobAmerica, s. r. o., Žellova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 31398081
7