Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
22. 10. 2015 161510078 ubytovacie, stravovacie služby, prenájom miestnosti a audio techniky, 23.09.-25.09.2015 1 750,40 € Technicko-hospodárska správa SAV, Watsonova 45, 040 01 Košice, Org. zložka: Kongresové centrum Academia, Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica, IČO: 00111643
22. 10. 2015 0115104861 jedálne kupóny 10 659,80 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674
22. 10. 2015 2152213116 diagnostika a oprava kopírovacieho stroja MINOLTA Di 152, I SOI pre Žilinský kraj 24,92 € Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
22. 10. 2015 150100064 dodávka hygienického materiálu, I SOI Nitra, september 2015 37,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
22. 10. 2015 150100063 upratovanie kancelárií č. 203 - 206, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava, september 2015 30,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
22. 10. 2015 150100062 upratovacie práce, I SOI pre Trnavský kraj, september 2015 199,20 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
22. 10. 2015 150100061 upratovacie práce, I SOI pre Nitriansky kraj, september 2015 247,73 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
22. 10. 2015 150100060 upratovacie a čistiace služby, september 2015 829,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
21. 10. 2015 5152/15/104 servis služ. motor. vozidla 136,93 € AUTO-IMPEX, spol. s r. o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava-Vrakuňa, IČO: 17329477
21. 10. 2015 215031026 servisná prehliadka služ. motor. vozidla po 2 rokoch 159,48 € LION CAR, s. r. o., prev. Partizánska cesta 83, Nám. Ľ. Štúra 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36053961
21. 10. 2015 29151760 normy STN EN ISO 4210-1:2015, 4210-2:2015, 4210-3:2015, STN EN 13445-1+A1:2015, 20 ks 303,40 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
21. 10. 2015 2015067 revízia elektroinštalácie objektu SOI, Bratislava, Mierová ul. 162 320,00 € FAJSI, s. r. o., Šrobárova 10, 080 01 Prešov, IČO: 47336307
21. 10. 2015 15242306 servisné práce - paušál, údržba a servis výťahu, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava, september 2015 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
21. 10. 2015 20150911 materiál na opravu bleskozvodu, chata Krpáčovo 688,31 € CENTROID GROUP, s. r. o., Rovniankova 2, 851 02 Bratislava, IČO: 44652119
21. 10. 2015 150100006 odvoz odpadu zo septiku chata Bystrá 56,40 € Chudá Renáta, Centrum II. 95/63, 018 41 Dubnica n/Váhom, IČO: 36927481
21. 10. 2015 21500256 servis počítača 20,00 € NetSolutions, s. r. o., Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava, IČO: 45627819
21. 10. 2015 2015077 odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení, Chata Krpáčovo 249,60 € Ján Turák, Gorazdova 48, 811 04 Bratislava, IČO: 34998900
21. 10. 2015 26/2015 výmena FAB vložky, I SOI pre Košický kraj 44,50 € Pavol Molokač, Pekinská 18, 040 13 Košice, IČO: 37523724
21. 10. 2015 2015/261 kancelárska stolička so špec. úpravou 127,00 € Miroslav Šimko SiMex, Mierová 20, 821 05 Bratislava, IČO: 17485100
21. 10. 2015 2380190909 dodávka kancelárskeho papiera 580,50 € Lyreco CE, SE, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35958120
21. 10. 2015 110501601 spiatočná letenka Viedeň -Brusel - Viedeň, 23. 09. - 24. 09. 2015 546,41 € ORBIX, s. r. o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava, IČO: 44552131
21. 10. 2015 7102391826 dodávka a distribúcia elektriny -245,38 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
21. 10. 2015 2303833885 telekomunikačné služby, 10.08.-09.09.2015 2 427,12 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
21. 10. 2015 8349 emisná kontrola služ. motor. vozidla 28,00 € ROBSON, s. r. o, Dlhá 106, 949 07 Nitra-Janíkovce, IČO: 36552321
21. 10. 2015 40324078 technická kontrola služ. motor. vozidla 34,00 € ROBSON, s. r. o, Dlhá 106, 949 07 Nitra-Janíkovce, IČO: 36552321
21. 10. 2015 20153452 odborná prehliadka kotolne a komína budovy I SOI v Trenčíne 217,20 € BOZPO, s. r. o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza, IČO: 36332151
21. 10. 2015 20153451 kurz na obsluhu kotlov a tlakových nádob - výkon do 100 kW "C" 46,80 € BOZPO, s. r. o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza, IČO: 36332151
21. 10. 2015 20153450 kuričský kurz na obsluhu kotla (výkon do 100 kW "C") 46,80 € BOZPO, s. r. o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza, IČO: 36332151
21. 10. 2015 20153449 revízia tlakového VTZ pre kotolňu budovy I SOI v Trenčíne 290,40 € BOZPO, s. r. o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza, IČO: 36332151
21. 10. 2015 20153448 školenie na obsluhu tlakových nádob stabilných a plynových zariadení, 2 osoby 144,00 € BOZPO, s. r. o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza, IČO: 36332151
21. 10. 2015 251204473 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Banskobystrický kraj, jún - august 2015 478,84 € Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica, IČO: 36644030
21. 10. 2015 215010348 servisný poplatok k dod. dielu - IS pre podporu verej. obstarávania, september 2015 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
29. 9. 2015 25312646 STK a EK na služ. motor. vozidlo, I SOI pre Košický kraj, Renault Thália 54,00 € SLOVDEKRA, s. r. o., Polianky 19, 841 01 Bratislava, IČO: 31324797
29. 9. 2015 3415125062 poplatok za odvoz komunálneho odpadu, SOI, Prievozská 32, Bratislava, august 2015 132,72 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
29. 9. 2015 6/2015 vyúčtovanie poistného - KASKO poistenie vozidiel, 44 ks 2 685,71 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
29. 9. 2015 5/2015 vyúčtovanie povinného zmluvného poistenia za 4. štvrťrok 2015, 65 ks 930,64 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
29. 9. 2015 9000865752 poštové služby I SOI pre Banskobystrický kraj, august 2015 230,05 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
29. 9. 2015 0212015 výroba oceľovej mreže 1 490 mm x 690 mm, 2 ks 293,00 € Anton Dvořák, Gwerkovej 5, 851 04 Bratislava, IČO: 33768684
29. 9. 2015 09/2015/11 prenájom nebyt. priestorov, I SOI pre Trenčiansky kraj 1 103,78 € Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza, IČO: 42026407
29. 9. 2015 6150551061 GoDSL SemiFlat Klasik, paušál, smerovanie domén. pošty, september 2015 546,36 € Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35954612
29. 9. 2015 215063595 vyúčtovanie vodného a stočného, SOI, Hurbanova 59, Trenčín, august 2015 63,40 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724
29. 9. 2015 150100059 dodávka zásobníka na utierky 35,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
29. 9. 2015 2015066 upratovacie a čistiace služby I SOI pre Trenčiansky kraj, august 2015 230,00 € Mgr. Radoslav Vrtiel-Penzión Orion, Benedikta 15/13, 971 01 Prievidza, IČO: 41366026
29. 9. 2015 110501557 spiatočná letenka Viedeň - Brusel - Viedeň, 14. 09. 2015 666,41 € ORBIX, s. r. o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava, IČO: 44552131
29. 9. 2015 2000135535 vyúčtovanie dodávky tepla, august 2015, SOI, Prievozská 32, Bratislava 20,23 € Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratisla a, IČO: 35823542
29. 9. 2015 F20153270 kurz na obsluhu kotlov a obsluhu tlakových nádob 118,80 € BOZPO, s. r. o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza, IČO: 36332151
29. 9. 2015 44152623 dodávka pramenitej vody 367,20 € PureWater, s. r. o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
29. 9. 2015 7458392805 dodávka elektrickej energie, I SOI pre Nitriansky kraj, september 2015 200,01 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
29. 9. 2015 7458392804 dodávka elektrickej energie, SOI, Prievozská 32, Bratislava, september 2015 1 270,45 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
29. 9. 2015 7458392803 dodávka elektrickej energie, SOI, Mierová 162, Bratislava, september 2015 57,43 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281