Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
30. 12. 2015 611502347 Inštalácia nového servera a montáž 979,20 € ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
18. 12. 2015 2015/16 umytie služ. motor. vozidiel, I SOI pre Trenčiansky kraj 108,00 € Alena Boboková - AB Centrum, Ľ. Ondrejova 844/12, 971 01 Prievidza, IČO: 37459066
18. 12. 2015 1514018 dávkovacie čerpadlo s príslušenstvom 744,00 € GaO C - PS, spol. s r. o., Jánošíkova 1644/4, 986 01 Fiľakovo, IČO: 45291446
18. 12. 2015 21501024 odťah nepojazdného služ. motor. vozidla z I SOI pre Žilinský kraj na ÚI SOI v Bratislave 120,00 € Ivan Kozáček - CAPRIS, 913 07 Bošáca 626, IČO: 43054641
18. 12. 2015 6150737964 smerovanie DNS na IP, paušál, smerovanie domén. pošty, december 2015 23,90 € Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35954612
18. 12. 2015 70408963 poistné majetku a zodpovednosti za škodu od 01.01.-31.12.2016 552,94 € Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31405410
18. 12. 2015 15243185 servisné práce - paušál, údržba a servis výťahu, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava, december 2015 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
18. 12. 2015 7140900555 dodávka elektrickej energie, november 2015 188,68 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
18. 12. 2015 150811 maľovanie exteriérových priestorov 828,00 € Anna Szilagyiová - ANIS, Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 32004699
18. 12. 2015 2015109 odstránenie závad na bleskozvode budovy SOI v Trenčíne, Hurbanova 59 1 299,50 € Ján Turák, Gorazdova 48, 811 04 Bratislava, IČO: 34998900
18. 12. 2015 9000890160 poštové služby I SOI pre Trnavský kraj, november 2015 301,90 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
18. 12. 2015 2015000750 webhosting od 10.11.-09.12.2015, pridanie dátumu zverejnenia v Nebezpeč. výr. - Jednotný trh EÚ na webstránke 74,23 € AlejTech, s. r. o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
18. 12. 2015 15/VF/087 právne služby 643,20 € Advokátska kancelária, JUDr. Radomír Bžán, s. r. o., Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36861227
18. 12. 2015 9000887873 poštové služby I SOI pre Nitriansky kraj, november 2015 290,45 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
18. 12. 2015 9000890013 poštové služby I SOI pre Prešovský kraj, november 2015 203,80 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
18. 12. 2015 15/2015 odborná prehliadka a revízia elektrického zar., SOI, Hurbanova 59, Trenčín 867,62 € Miroslav Goga - MOREZ, Ul. Kotrádova 5, 080 01 Prešov, IČO: 10735364
18. 12. 2015 0215/2529 plávajúca podlaha, lišty, rohy, spojky, podložky 751,96 € LINOTEX, s. r. o., Obchodná 2504, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 34130161
18. 12. 2015 9580/1215 vyúčtovanie transakcií firemných kariet Diners Club 811,00 € Diners Club CS, s. r. o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35757086
18. 12. 2015 856 technická a emisná kontrola na služ. motor. vozidle Renautl 55,15 € STK CONTROL, spol. s r. o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 31713394
18. 12. 2015 9000887334 poštové služby, SOI, Prievozská 32, Bratislava, november 2015 915,00 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
18. 12. 2015 9000888046 poštové služby I SOI pre Trenčiansky kraj, november 2015 176,45 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
18. 12. 2015 9000890630 poštové služby I SOI pre Košický kraj, november 2015 320,70 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
18. 12. 2015 9000889808 poštové služby I SOI pre Banskobystrický kraj, november 2015 211,95 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
18. 12. 2015 9000890831 poštové služby I SOI pre Žilinský kraj, november 2015 309,45 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
18. 12. 2015 2380200916 kancelársky papier 580,50 € Lyreco CE, SE, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35958120
18. 12. 2015 2015100 upratovacie a čistiace služby, I SOI pre Trenčiansky kraj, november 2015 230,00 € Mgr. Radoslav Vrtiel-Penzión Orion, Benedikta 15/13, 971 01 Prievidza, IČO: 41366026
18. 12. 2015 2152429536 pravidelná platba, poplatok za prenájom zariadenia, čiernobiely výstup zo zariadenia, december 2015 109,80 € Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
18. 12. 2015 5011500157 EPI Právny systém Médium, Obchodný vestník, Justičná revue, Mzdové centrum, Eurokódex - ročný prístup od 14.01.2016 - 13.01.2017 8 404,67 € S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 36014991
18. 12. 2015 51150022 zrušená norma STN EN 14682: 2008, 1 ks 13,80 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
18. 12. 2015 29152376 normy STN EN 12 druhov á 1 ks, TNI CEN/TR 1 ks 224,60 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
18. 12. 2015 111507983 osobné počítače, 65 ks a príslušenstvo, 29 ks 15 600,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra, IČO: 37212931
18. 12. 2015 FV15 84 motorové vozidlo Kia cee´d model SAD 11 249,48 € Auto Valušek služby, s. r. o., Štúrova 41, 908 51 Holíč, IČO: 35776650
18. 12. 2015 FV15 85 motor. vozidlo Kia cee´d, model SAD 11 249,48 € Auto Valušek služby, s. r. o., Štúrova 41, 908 51 Holíč, IČO: 35776650
18. 12. 2015 611502276 riešenie havarijného stavu - server HP Pro Liant ML310e G8, I SOI pre Trenčiansky kraj 893,34 € ANASOFT APR, s. r. o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
18. 12. 2015 1780034209 telekomunikačné služby pevnej siete, november 2015 79,78 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
18. 12. 2015 1300748 poplatok za odvoz komunálneho odpadu, SOI, Prievozská 32, Bratislava, november 2015 132,72 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
18. 12. 2015 2151004961 kalendáre, diáre na rok 2016 1 109,29 € ARKA, a. s., Palatínova 15, 945 01 Komárno, IČO: 36523496
18. 12. 2015 8560098635 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Nitriansky kraj, november 2015 64,56 € Zs. vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
18. 12. 2015 115187227 stočné, zrážky, SOI, Prievozská 32, Bratislava, november 2015 257,68 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
18. 12. 2015 15243018 servisné práce - paušál, údržba a servis výťahu, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava, november 2015 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
18. 12. 2015 8780111228 telekomunikačné služby pevnej siete, Biznis Partner, november 2015 1 507,64 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
18. 12. 2015 7121116767 dodávka elektrickej energie, SOI, Hurbanova 59, Trenčín, november 2015 425,56 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
18. 12. 2015 6780129690 telekomunikačné služby Virtual Voice Net, november 2015 1 025,75 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
18. 12. 2015 8360107380 predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí - marec 2016 - február 2017, 1 ks 75,00 € Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262
18. 12. 2015 2015371 spracovanie dokumentácie PZS, ÚI SOI, I SOI pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický a Žilinský kraj 3 756,00 € AMTECH, s. r. o., Pri kríži 7/2000, 841 02 Bratislava 42, IČO: 35862548
18. 12. 2015 2015372 spracovanie dokumentácie PZS, I SOI pre Trenčiansky kraj, I SOI pre Košický kraj, I SOI pre Prešovský kraj 1 704,00 € AMTECH, s. r. o., Pri kríži 7/2000, 841 02 Bratislava 42, IČO: 35862548
18. 12. 2015 7000003269 poistenie veľkých rizík od 01.01-31.12.2016 432,00 € Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
18. 12. 2015 21501023 odťah nepojazdného služ. motor. vozidla z I SOI pre Košický kraj na ÚI SOI v Bratislave 240,00 € Ivan Kozáček - CAPRIS, 913 07 Bošáca 626, IČO: 43054641
18. 12. 2015 215010474 servisný poplatok k dod. dielu - IS pre podporu verej. obstarávania, december 2015 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
18. 12. 2015 44153918 dodávka pramenitej vody 432,00 € PureWater, s. r. o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830