Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
24. 11. 2015 1779202578 telekomunikačné služby pevnej siete, Biznis Partner, október 2015 1 532,76 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
24. 11. 2015 9779125475 telekomunikačné služby, október 2015 79,93 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
24. 11. 2015 56150840 nájomné a služby za nebytové priestory, I SOI pre Žilinský kraj, november 2015 1 589,00 € Jednota COOP, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
24. 11. 2015 7455496753 dodávka a distribúcia elektriny, I SOI pre Košický kraj, 01.09.-30.11.2015 847,00 € Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222
24. 11. 2015 29152090 normy STN EN, 5 druhov á 1 ks 74,10 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
24. 11. 2015 2015152 čistiace a upratovacie služby, I SOI pre Košický kraj, október 2015 308,82 € Fedor - čistiace služby, s. r. o., Sekčovská 33, 080 01 Prešov, IČO: 47020750
24. 11. 2015 35200641 podpora APV, firewall - podpora a aktualizácia, prevádzka dig. pob. ústredne, prev. dátovej siete, október 2015 4 561,67 € SOFTIP, a. s., Business Centrum Aruba, Galvaniho7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
24. 11. 2015 25200636 podpora APV, október 2015 532,63 € SOFTIP, a. s., Business Centrum Aruba, Galvaniho7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
24. 11. 2015 151089 vypracovanie odborného vyjadrenia k vyradeniu zariadenia (kancelárska technika a IT) 350,00 € ATCL, k. s., Adámiho 8, 841 05 Bratislava, IČO: 35744545
24. 11. 2015 21501019 odťah služ. motor. vozidla Seat Cordoba z I SOI pre Trenčiansky kraj so sídlom v Prievidzi do Bratislavy na ÚI SOI 150,00 € Ivan Kozáček - CAPRIS, 913 07 Bošáca 626, IČO: 43054641
24. 11. 2015 2015/31 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne I SOI pre Nitriansky kraj 209,00 € Ing. Roman Petrovič - Staviteľ, Jelenecká 232, 951 01 Nitr. Hrnčiarovce, IČO: 34519271
24. 11. 2015 0115117879 jedálne kupóny 10 421,87 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674
24. 11. 2015 12629542 predplatné, Hospodárske noviny, 1 ks, od 04.01.-30.06.2016 99,50 € MAFRA Slovakia, a. s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31333524
24. 11. 2015 150100071 dodávka hygienického materiálu, I SOI Nitra, október 2015 37,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
24. 11. 2015 150100070 upratovanie kancelárií č. 203 - 206, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava, október 2015 30,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
24. 11. 2015 150100069 upratovacie práce, I SOI pre Trnavský kraj, október 2015 199,20 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
24. 11. 2015 150100068 upratovacie práce, I SOI pre Nitriansky kraj, október 2015 247,73 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
24. 11. 2015 150100067 upratovacie a čistiace služby, október 2015 829,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
11. 11. 2015 1501107 spracovanie účtovných dokladov, október 2015 1 160,00 € B Accounting, s. r. o., Bieloruská 14, 821 06 Bratislava 214, IČO: 47467894
11. 11. 2015 2015447 prevádzkové náklady, I SOI pre Trnavský kraj 264,00 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
11. 11. 2015 2015446 nájomné, paušál a parkovacie státia, I SOI pre Trnavský kraj, november 2015 1 751,57 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
11. 11. 2015 7268422683 dodávka zemného plynu, Hurbanova 59, Trenčín, november 2015 784,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
11. 11. 2015 7268422648 dodávka zemného plynu, Bratislava - Mierová a Prievozská ul., I SOI pre Nitriansky kraj, I SOI pre Košický kraj, november 2015 2 317,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
11. 11. 2015 951298 oprava služ. motor. vozidla, I SOI pre Banskobystrický kraj 574,43 € AUTO SLOVÁK, s. r. o., Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen, IČO: 36033693
11. 11. 2015 623036088 prenájom nebyt. priestorov a služby, IV. štvrťrok 2015, I SOI pre Prešovský kraj 3 950,00 € Lesy SR, š. p., OZ, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, IČO: 36038351
11. 11. 2015 44201510 chemické čistenie doskových výmenníkov, výmenníková stanica tepla, Prievozská 32, Bratislava 588,00 € CHOVOKA - Sabol Jozef, Meisslova 7, 902 01 Pezinok, IČO: 36951251
11. 11. 2015 15242655 servisné práce - paušál, údržba a servis výťahu, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava, október 2015 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
11. 11. 2015 2015117 oprava služ. motor. vozidla, I SOI pre Prešovský kraj 410,69 € MEGACAR, s. r. o., Mirka Nešpora 4890/32, 080 01 Prešov, IČO: 47602449
11. 11. 2015 2152214619 servisné služby, 1 ks 53,45 € Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
11. 11. 2015 29151935 normy STN EN, 12 druhov, 20 ks 221,90 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
11. 11. 2015 2308088774 telekomunikačné služby, 23.09.-09.11.2015 2 423,79 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
2. 11. 2015 91522990 dodávka chlórnanu sodného na dezinfekciu vody vo vodárni, 50 kg 74,40 € CENTRALCHEM, s. r. o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31625444
2. 11. 2015 1151257 výmena pneumatík 1 690,00 € MZ PNEU, s. r. o., Bulharská 23/3, 010 01 Žilina, IČO: 36376311
2. 11. 2015 1050003095 koberec Astra/Split AB tmavošedý, 5 m 82 120,77 € JUTEX Slovakia, s. r. o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 36250643
2. 11. 2015 2015/29 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne I SOI pre Nitriansky kraj 209,00 € Ing. Roman Petrovič - Staviteľ, Jelenecká 232, 951 01 Nitr. Hrnčiarovce, IČO: 34519271
2. 11. 2015 2015000637 webhosting, 10.09.-09.10.2015, úprava formulára Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí, 56,83 € AlejTech, s. r. o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
2. 11. 2015 515316231 akreditovaná kalibrácia prístrojov a meradiel, I SOI pre Prešovský kraj 183,60 € Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO. 37954521
2. 11. 2015 2015074 upratovacie a čistiace služby, I SOI pre Trenčiansky kraj, september 2015 230,00 € Mgr. Radoslav Vrtiel-Penzión Orion, Benedikta 15/13, 971 01 Prievidza, IČO: 41366026
2. 11. 2015 201500970 oprava havarijného stavu elektrického pohonu brány na vstupe do dvora, SOI, Prievozská 32, Bratislava 821,28 € KRISTL, s. r. o., Prídavkova 49, 841 06 Bratislava, IČO: 43948341
2. 11. 2015 510001252 vyúčtovanie poistného budov, 03.11.2015-02.02.2016 71,33 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2. 11. 2015 551721023 oprava služ. motor. vozidla, I SOI pre Banskobystrický kraj 34,02 € AUTONOVO, a. s., Zvolenská cesta 40, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 35796693
2. 11. 2015 3115101391 upratovacie a čistiace služby I SOI pre Banskobystrický kraj, september 2015 227,60 € PRIMA INVEST, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 B. Bystrica, IČO: 31644791
2. 11. 2015 3115101392 dodávka hygienického materiálu, I SOI Banská Bystrica, september 2015 61,44 € PRIMA INVEST, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 B. Bystrica, IČO: 31644791
2. 11. 2015 110501752 spiatočná letenka Viedeň -Brusel - Viedeň, 13. 10. - 14. 10. 2015 570,41 € ORBIX, s. r. o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava, IČO: 44552131
2. 11. 2015 215073998 vodné, stočné, zrážky, SOI, Hurbanova 59, Trenčín, september 2015 80,68 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724
30. 10. 2015 9000872775 poštové služby I SOI pre Žilinský kraj, september 2015 369,65 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 10. 2015 9000875090 poštové služby I SOI pre Košický kraj, september 2015 275,45 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 10. 2015 9000873306 poštové služby I SOI pre Prešovský kraj, september 2015 282,00 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 10. 2015 9000873459 poštové služby I SOI pre Trnavský kraj, september 2015 297,55 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 10. 2015 9000872581 poštové služby I SOI pre Nitriansky kraj, september 2015 263,00 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124