SOI Archív SOIZmluvyPrevádzková činnosť

Prevádzková činnosť

Hľadať
2
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
4. 3. 2014 SOI/2014/05 Zmluva o predaji motorového vozidla č. 02
11 138,00 € BOAT, a. s., Bratislava
4. 3. 2014 SOI/2014/04 Zmluva o predaji motorového vozidla č. 01
11 138,00 € BOAT, a. s., Bratislava
17. 2. 2014 SOI/2014/03 Konica Minolta prenájom - dod. č. 2 k zmluve 42692854
109,80 € Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Bratislava
2. 1. 2014 SOI/2014/02 Zmluva o dielo
0,00 € Green Wave Recycling, s. r. o., Nitra
2. 1. 2014 SOI/2014/01 Zmluva o zabezpečení servisnej starostlivosti
864,00 € ANASOFT APR, s. r. o., Bratislava
13. 12. 2013 SOI/2013/24 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2013
6 440,80 € Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
13. 12. 2013 SOI/2013/23 Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
0,00 € ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava
13. 12. 2013 SOI/2013/22 Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
0,00 € ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava
28. 11. 2013 SOI/2013/21 Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI
8 191,58 € S-EPI, s. r. o., Žilina
17. 10. 2013 SOI/2013/20 Kúpna zmluva - Karol Michna
8 000,00 € Karol Michna, New York, USA
25. 9. 2013 SOI/2013/19 ZMLUVA č. 6/2013 o zabezpečení výučby anglického jazyka
0,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Senica
3. 9. 2013 SOI/2013/18 zmluva č. 5/2013 - angličtina
0,00 € Mgr. Lucia Otrísalová
25. 7. 2013 SOI/2013/17 Dodatok č. 11 k zmluve o nájme nebytových priestorov
0,00 € TT-KOMFORT s.r.o.
25. 7. 2013 SOI/2013/16 Zmluva o predaji motorového vozidla
11 988,00 € BOAT, a.s.
12. 7. 2013 SOI/2013/15 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. 6. 2013 SOI/2013/14 ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 2013/SEAT 01
11 151,42 € BOAT, a. s., Bratislava
14. 5. 2013 SOI/2013/13 ZMLUVA O DIELO č. 5/2013
1 920,00 € TOBA, s. r. o., Prešov
6. 5. 2013 SOI/2013/12 Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2013
508,20 € AMTECH, s. r. o., Bratislava
25. 4. 2013 SOI/2013/11 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 735 - prenájom kancelárskych priestorov
1 589,00 € Jednota COOP, SD, Žilina
12. 4. 2013 SOI/2013/10 Dodatok č. 2 k servisnej zmluve č. 229/2010
0,00 € Ochranná služba, s. r. o., Bratislava
9. 4. 2013 SOI/2013/09 Kúpna zmluva - SOFTIP, HW servery
11 293,20 € SOFTIP, a. s., Bratislava
19. 2. 2013 SOI/2013/08 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z 06. 08. 2012
0,00 € SSOŠ, Dolné Obdokovce
19. 2. 2013 SOI/2013/07 Zmluva o dielo - zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne I SOI pre Nitriansky kraj
209,00 € Ing. Roman Petrovič, STAVITEĽ, Nitr. Hrnčiarovce
4. 1. 2013 SOI/2013/06 Zmluva o nájme nebytových priestorov
99,58 € Karol Michna, New York, USA
4. 1. 2013 SOI/2013/05 ZMLUVA O DIELO č. 1/2013
230,00 € Mgr. Radoslav Vrtiel, Prievidza
3. 1. 2013 SOI/2013/04 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2012 uzatvorenej dňa 21.06.2012
158,05 € PRIMA INVEST, s. r. o., Banská Bystrica
3. 1. 2013 SOI/2013/03 DODATOK č. 1 k Zmluve č. 02/2011 o poskytovaní služieb – upratovacie a čistiace služby uzatvorenej dňa 01.07.2011
227,60 € PRIMA INVEST, s. r. o., Banská Bystrica
3. 1. 2013 SOI/2013/02 DODATOK č. 1 k Zmluve č. 03/2011 o poskytovaní služieb – upratovacie a čistiace služby uzatvorenej dňa 01.07.2011
247,73 € PRIMA INVEST, s. r. o., Banská Bystrica
3. 1. 2013 SOI/2013/01 Dohoda o preddavkových platbách na rok 2013
0,00 € Bratislavská teplárenská, a. s., Bratislava
21. 12. 2012 SOI/2012/26 Zmluva o zabezpečení servisnej starostlivosti
720,00 € Anasoft APR, s. r. o.
27. 11. 2012 SOI/2012/25 Zmluva AJ 14/2012 o zabezpečení odborného prekladu
0,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Senica
27. 11. 2012 SOI/2012/24 Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava
27. 11. 2012 SOI/2012/23 Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava
22. 11. 2012 SOI/2012/22 Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI
6 293,40 € S-EPI, s. r. o., Žilina
19. 11. 2012 SOI/2012/21 Dodatok Ponuka E. Výhoda k Zmluve o združenej dodávke elektriny.
0,00 € ZSE Energia, a. s., Bratislava 1
1. 10. 2012 SOI/2012/20 DODATOK č.7 k zmluve na poskytovanie upratovacích služieb
0,00 € Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
1. 10. 2012 SOI/2012/19 DODATOK č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2003
0,00 € Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
1. 10. 2012 SOI/2012/18 Zmluva č. 09/2012 o zabezpečení a spracovaní účtovníckych prác v SOI
1 160,00 € B+K Eva Bukovská, Bratislava
31. 8. 2012 SOI/2012/16 Zmluva č. 10/2012 o zabezpečení výučby anglického jazyka
13,28 € Mgr. Lucia Otrísalová, Senica
31. 8. 2012 SOI/2012/17 Zmluva č. 11/2012 o zabezpečení výučby anglického jazyka
13,28 € Mgr. Lucia Otrísalová, Senica
27. 8. 2012 SOI/2012/15 Kúpna zmluva - odplatný prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku
25 000,00 € Slovenská republika - Slovenská obchodná inšpekcia
31. 7. 2012 SOI/2012/14 Zmluva o poskytovaní služieb č. 8/2012
5,00 € PureWater, s. r. o., Bratislava
4. 7. 2012 SOI/2012/13 DODATOK č. 1 k Zmluve č. GR/2011/005
115,92 € P. DUSSMANN, s. r.o., Bratislava
28. 6. 2012 SOI/2012/12 Zmluva č. 06/2012 na poskytnutie upratovacích a čistiacich služieb
9 948,00 € Mgr. Jana Olašáková - Oriola Clean, Žilina
28. 6. 2012 SOI/2012/11 Nájomná zmluva LESY SR, š. p.
13 000,00 € LESY SR, š. p., Banská Bystrica
21. 6. 2012 SOI/2012/10 ZMLUVA O DIELO c. 7/2012 - upratovanie I SOI v Trnave
122,50 € PRIMA INVEST, spol. s r. o., Banská Bystrica
10. 5. 2012 SOI/2012/09 Dodatok k dohode o kolektívnom členstve - SSTN Bratislava
80,00 € SSTN, Bratislava
18. 4. 2012 SOI/2012/08 1. časť - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko, a. s.
0,00 € Orange, a. s., Bratislava
17. 4. 2012 SOI/2012/07 Kúpna zmluva č. 05/2012 SOFTIP, a. s.
41 994,00 € SOFTIP, a. s., Bratislava
12. 4. 2012 SOI/2012/06 Kúpna zmluva č. 3/2012
0,00 € Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec
2