Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIKontrola magnetických hračiek

Kontrola magnetických hračiek

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 17. 12. 2008

V súvislosti s magnetmi v hračkách sa objavilo závažné riziko, ktoré sa zistilo na základe viacerých úrazov detí na celom svete. Boli zaznamenané prípady, keď deti prehltli magnety uvoľnené z hračiek alebo malé časti hračiek, ktoré obsahovali magnety. Ak dieťa prehltne viac ako jeden magnet, magnety sa môžu navzájom priťahovať a spôsobiť pretrhnutie, infekciu alebo upchatie čriev, čo môže mať smrteľné následky. Vdýchnutie magnetov tiež spôsobilo vážne zranenia a ich preniknutie do pľúc si vyžaduje okamžitú operáciu.

Európska komisia preto prijala rozhodnutie, v ktorom sa od členských štátov požaduje zabezpečiť, aby magnetické hračky umiestňované na trh boli označené upozornením na zdravotné a bezpečnostné riziká, ktoré predstavujú.

Na základe Rozhodnutia Komisie 2008/329/ES bola s účinnosťou od 15. júla 2008 vydaná Vyhláška MH SR č. 253/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť magnetických hračiek. V zmysle uvedenej vyhlášky možno magnetické hračky uvádzať na trh, predávať a ponúkať, len ak je na hračkách alebo na ich obale zrozumiteľné, čitateľné a dobre viditeľné varovanie v štátnom jazyku :

„Pozor! Táto hračka obsahuje magnety alebo magnetické časti. Magnety sa v ľudskom tele priťahujú navzájom alebo ku kovovému predmetu a môžu spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie. V prípade prehltnutia, či vdýchnutia vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.“

V období mesiaca november 2008 inšpektori SOI vykonali kontrolu magnetických hračiek s cieľom preveriť dodržiavanie ustanovení predmetnej vyhlášky. Predmetom kontroly boli magnetické hračky, ktoré obsahovali jeden alebo viac magnetov prípadne jednu alebo viac magnetických častí, ktorých tvar a veľkosť umožňujú ich prehltnutie a sú dostupné deťom. Medzi takéto typy hračiek patria najmä:

  • samostatné magnetky v tvare písmen, ovocia, zvieratiek a pod.
  • magnetické stavebnice
  • magnetické rybačky (rybičky s magnetkou a udica s háčikom obsahujúcim magnetku)
  • magnetické tabule resp. tabule na písanie, ku ktorým sú priložené aj magnetky

Inšpektori prekontrolovali celkom 118 prevádzkových jednotiek – špecializované predajne hračiek, oddelenia hračiek v obchodných reťazcoch, predajne so zmiešaným sortimentom či VO sklady. Pri kontrolách zistili celkom 290 druhov magnetických hračiek v celkovej hodnote 178.965,- Sk, ktoré neboli označené požadovaným bezpečnostným upozornením. Za uvedený nedostatok v označovaní inšpektori SOI zakázali ich predaj a distribúciu do vykonania nápravy, resp. v troch prevádzkach prijali zodpovední pracovníci dobrovoľné opatrenie na odstránenie nedostatkov, ktoré odstránili ešte v priebehu kontroly. S kontrolovanými osobami bolo následne začaté správne konanie o uložení pokuty.

Kontrola magnetických hračiek [RTF]