SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol

Výsledky kontrol

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 8. 12. 2008

Zhodnotenie výsledkov kontrol pri prechode na euro za mesiac november [RTF];
tabuľky [XLS]; grafy [XLS]