Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOINebezpečné výrobky - ArchívNárodný trh SR

Národný trh SR - archív

28. 5. 2007

Preukazovanie zhody stavebných výrobkov - odlučovače olejov a lapače tukov

Predmetné stavebné výrobky sú v zmysle Vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zaradené do skupiny 0908 - lapače a odlučovače pre odpadové vody z budov a inžinierskych stavieb vrátane ciest s preukazovaním zhody v systéme 4... Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
18. 5. 2007

Nebezpečný výrobok - detský kombinovaný kočík SCOUT X TOLLERO

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným...
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
14. 5. 2007

Upozornenie na platnosť STN EN 14682

Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom oblečení. Špecifikácie.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
24. 1. 2007

Nebezpečný výrobok - detský športový kočík PIKOLO

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným...

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
24. 1. 2007

Nebezpečný výrobok - detský športový kočík SPRINT LUX

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným...

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
19. 12. 2006

Podmienky predaja zábavnej pyrotechniky

V zmysle uvedených predpisov sú všetky pyrotechnické výrobky určenými výrobkami.

Výrobca, jeho splnomocnenec alebo dovozca /ďalej len „výrobca a dovozca“/ je povinný pred ich uvedením na trh posúdiť zhodu ich vlastností so stanovenými technickými požiadavkami a vydať vyhlásenie o zhode.

Posúdenie zhody vykonáva príslušná autorizovaná osoba na požiadanie výrobcu alebo dovozcu a to cestou vydania certifikátu o typovej skúške. Certifikát typu je nevyhnutnosť na vydanie vyhlásenia o zhode...

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR