Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
6
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
9. 11. 2016 FV201610535 Sieťky proti hmyzu, 62 ks 1 417,25 € MCe system, s.r.o., Urbánkova 16, 080 01 Prešov, IČO: 48059641
9. 11. 2016 2222030575 Prezutie pneumatík - I SOI TT 125,63 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
9. 11. 2016 29162767 STN EN, 3 ks 57,10 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
9. 11. 2016 24160170 ČSN EN 1856-2:2010, 9 ks 154,80 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
9. 11. 2016 44164187 pramenitá voda 09/2016 297,42 € PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
9. 11. 2016 2016010914 upratovacie kancelárskych priestorov I-SOI TN 259,20 € MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava, IČO: 36688843
8. 11. 2016 1600292 upratovanie kancelárskych priestorov 9/2016 I-SOI KE 300,70 € AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995
8. 11. 2016 611601826 pravidelný servis, SE-15212002-SOI, 09/2016 864,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
8. 11. 2016 2016126 výmena a nákup batérie 83,22 € Antol Alexander - Alexander servis, Rybničky 1644/12, 972 01 Bojnice, IČO: 10893113
8. 11. 2016 9000966182 poštové služby I SOI pre Prešovský kraj 09/2016 241,45 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
8. 11. 2016 9000966333 poštové služby I SOI pre Nitriansky kraj, 09/2016 239,20 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
8. 11. 2016 9000969004 poštové služby, BA, 09/2016 843,70 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
8. 11. 2016 9000965851 poštové služby I SOI pre Banskobystrický kraj, 09/2016 204,75 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
8. 11. 2016 9000968683 poštové služby I SOI pre Trenčiansky kraj, 09/2016 164,95 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
8. 11. 2016 9000967953 poštové služby I SOI pre Trnavský kraj, 09/2016 176,85 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
8. 11. 2016 9000968167 poštové služby I SOI pre Žilinský kraj, 09/2016 268,75 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
8. 11. 2016 9000968462 poštové služby I SOI pre Košický kraj, 09/2016 286,55 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
8. 11. 2016 B/2016/ 128586 a 00186993/19 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Košice 2016, 3. splátka 426,14 € Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135
8. 11. 2016 2251033668 Prezutie pneumatík - I SOI Žilina, 4 ks 23,89 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
8. 11. 2016 2251033672 Prezutie pneumatík - I SOI Žilina, 4 ks 23,89 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
8. 11. 2016 2251033674 Prezutie pneumatík - I SOI Žilina, 4 ks 13,46 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
8. 11. 2016 2236029981 Demontáž a montáž kolesa 4 ks 5,02 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
8. 11. 2016 2236029991 Demontáž a montáž kolesa 4 ks 23,89 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
8. 11. 2016 2236029993 Kompletné prezutie 4 ks 23,89 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
8. 11. 2016 2236029992 Kompletné prezutie 4 ks 23,89 € Conti Trade Slovakia, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36336556
8. 11. 2016 10160663 Servis ústredne a nastavenie klapiek 62,40 € TCNS, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44082011
8. 11. 2016 2016200247 materiál na údržbu automobilov 1 148,00 € Auto - Piko s.r.o., Čačín 72, 974 01 Banská Bystrica - Čerín, IČO: 36310166
8. 11. 2016 2359870008 telekomunikačné služby od 10.10.-09.11.2016 3 002,29 € Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
8. 11. 2016 1601108492 Kancelársky papier 282,32 € Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 0031628605
8. 11. 2016 2016061 Nákup 28 ks pneumatík a 4 ks diskov 1 621,16 € MAGNUS COMPANY, s.r.o., Stavbárov 62/10, 971 01 Prievidza 1, IČO: 47190426
8. 11. 2016 160100055 upratovacie práce a čistiace prostriedky 9/2016 829,00 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
8. 11. 2016 160100058 upratovanie kancelárií č. 203 - 206 za 09/2016 30,00 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
8. 11. 2016 160100057 upratovacie práce I - SOI Trnava, 9/2016 199,20 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
8. 11. 2016 160100056 upratovacie práce I - SOI Nitra, 09/2016 247,73 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
8. 11. 2016 160900030 povinné preškolenie a preskúšanie vodičov - referentov SOI, I SOI pre Nitriansky kraj, 2 osoby, 02. 09. 2016, 19. 09. 2016 12,00 € 3J s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava 5, IČO: 45682232
8. 11. 2016 FV16209 Oprava rozvodu plynu vrátane dodávky materiálu, I-SOI KE 310,00 € A - Z ISZA s.r.o., Sokolovská 6, 040 11 Košice, IČO: 36211761
8. 11. 2016 162016 Odstránenie elektroinštalačných závad 54,50 € ELFIT - RECHTORÍK Peter, Budovateľská 11, 821 08 Bratislava, IČO: 17436818
8. 11. 2016 6788355772 Služby pevnej siete 08/2016 79,79 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
8. 11. 2016 3416158092 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavené odpady, Prievozská 32, BA, 09/2016 149,31 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
8. 11. 2016 16242518 údržba a servis výťahu, Prievozská 32, BA, 09/2016 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
8. 11. 2016 4116025230 mesačný poplatok za službu IP VPN,10/2016 645,60 € BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
8. 11. 2016 152016 Odborné prehliadky a skúšky s vypracovaním správ, technických zariadení 2 488,50 € ELFIT - RECHTORÍK Peter, Budovateľská 11, 821 08 Bratislava, IČO: 17436818
8. 11. 2016 21633566 Servis automobilu a nákup materiálu 194,51 € FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, IČO: 45960470
8. 11. 2016 8660077688 vodné a stočné 09/2016, I-SOI NR 75,64 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
8. 11. 2016 116171004 zrážky, stočné, 09/2016, SOI, Prievozská 32, Bratislava 204,60 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
8. 11. 2016 7121195927 dodávka elektrickej energie, I-SOI TN, 09/2016 442,43 € ZSE Centrum BratislavaI., ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
8. 11. 2016 216089590 vodné a stočné od 05.08.-07.09.2016 I-SOI TN 70,50 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724
8. 11. 2016 7160877394 dodávka elektrickej energie, I-SOI NR, 09/2016 183,67 € ZSE Centrum Nitra, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
8. 11. 2016 9789384756 Služby pevnej siete 09/2016 1 081,79 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
8. 11. 2016 2016445 nájom nebytových priestorov I-SOI TT 10/2016 276,00 € BELVEDÉR SK s.r.o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
6