Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
5
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
21. 11. 2016 160100064 upratovanie kancelárií č. 203 - 206 za 10/2016 30,00 € Mgr. Jana Olašáková - ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
18. 11. 2016 2166033100 Poplachy 19,92 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
18. 11. 2016 16242902 servisné práce - paušál za údržbu a servis výťahu, ÚI SOI, Bratislava, 10/2016 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
18. 11. 2016 9000974116 poštové služby I SOI pre Košický kraj, 10/2016 245,30 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
18. 11. 2016 9000974321 poštové služby I SOI pre Žilinský kraj, 10/2016 275,15 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
18. 11. 2016 9000973886 poštové služby I SOI pre Trenčiansky kraj, 10/2016 204,95 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
18. 11. 2016 9000973370 poštové služby I SOI pre Banskobystrický kraj, 10/2016 260,30 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
18. 11. 2016 9000974631 poštové služby I SOI pre Prešovský kraj 10/2016 211,50 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
18. 11. 2016 9000973620 poštové služby I SOI pre Trnavský kraj, 10/2016 240,55 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
18. 11. 2016 9000975414 poštové služby I SOI pre Nitriansky kraj, 10/2016 241,10 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
18. 11. 2016 1600334 upratovanie kancelárskych priestorov 10/2016 I-SOI KE 300,70 € AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995
18. 11. 2016 8660092222 vodné a stočné 10/2016, I - SOI NR 76,85 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
18. 11. 2016 2016/36 prevádzka plynovej kotolne I SOI NR 10/2016 209,00 € Ing. Roman Petrovič Staviteľ, stavebná firma, Jelenecká 232, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 34519271
18. 11. 2016 1667107 prenájom rohoží, pranie za 10.10.-06.11.2016 19,56 € Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
18. 11. 2016 611602041 pravidelný servis, SE-15212002-SOI, 10/2016 864,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
18. 11. 2016 9000974808 poštové služby I SOI pre Bratislavaský kraj, 10/2016 793,95 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
18. 11. 2016 44164721 pramenitá voda 10/2016 307,50 € PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
18. 11. 2016 7790221329 Telekomunikačné služby 10/2016 79,67 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
18. 11. 2016 216010404 poskyt. služieb k dod.dielu: IS pre podporu verej. obstarávania, 11/2016 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava, IČO: 35740175
18. 11. 2016 6160663913 smerovanie DNS na IP 11/2016 23,90 € Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143
18. 11. 2016 0116118791 jedálne kupóny, 11/2016 11 427,19 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674
9. 11. 2016 2000159863 vyúčtovanie tepla, 09/2016, SOI, Prievozská 32, Bratislava -9,13 € Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35823542
9. 11. 2016 20160687 príslušenstvo k výpočtovej technike 272,88 € ITSK s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra, IČO: 36556050
9. 11. 2016 1653803 prenájom rohoží, pranie za 15.08.-11.09.2016 19,56 € Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
9. 11. 2016 2016/31 prevádzka plynovej kotolne I SOI NR 209,00 € Ing. Roman Petrovič Staviteľ, stavebná firma, Jelenecká 232, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 34519271
9. 11. 2016 1604165800 predplatné - Finančný spravodajca ročník 2017 26,40 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
9. 11. 2016 1604165700 Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - 1. preddavok 124,15 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
9. 11. 2016 1604165600 predplatné - Justičná revue, ročník 2017 133,32 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
9. 11. 2016 1601107494 Kopírovací papier A4 282,32 € Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 0031628605
9. 11. 2016 201641 Výmena redukčného ventilu a vykonané práce 278,77 € Pavel Barinák - SLOVCHLÓR, Jungmannova 10, P. O. BOX 220, 851 01 Bratislava 5, IČO: 13996274
9. 11. 2016 216010334 poskyt. služieb k dod.dielu: IS pre podporu verej. obstarávania, 09/2016 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava, IČO: 35740175
9. 11. 2016 180012/2016 Miestne dane a popolatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, rok 2016, I SOI pre Nitriansky kraj 674,20 € Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307
9. 11. 2016 2162419059 čiernobiely výstup zo zariadenia, 08/2016 - 09/2016 702,36 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
9. 11. 2016 7161183 Servis automobilu a nákup materiálu 159,70 € AUTO PRINT s.r.o., Tulská 8515/8, 960 01 Zvolen, IČO: 31584080
9. 11. 2016 7160403764 Prenájom pozemku - parkovisko I - SOI BB k 30.09.2016 10,12 € Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345
9. 11. 2016 9000958183 poštové služby 08/2016 6,00 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 11. 2016 9000961965 poštové služby I SOI pre Trnavský kraj, 08/2016 232,05 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 11. 2016 9000959806 poštové služby I SOI pre Bratislavaský kraj, 08/2016 1 129,50 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 11. 2016 9000961681 poštové služby I SOI pre Košický kraj, 08/2016 302,45 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 11. 2016 9000960353 poštové služby I SOI pre Nitriansky kraj, 08/2016 251,70 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 11. 2016 9000960596 poštové služby I SOI pre Prešovský kraj 08/2016 247,20 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 11. 2016 9000961138 poštové služby I SOI pre Trenčiansky kraj, 08/2016 158,70 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 11. 2016 9000961402 poštové služby I SOI pre Žilinský kraj, 08/2016 378,05 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
9. 11. 2016 8080117462 zmluvné poistenie od 01.10.-31.12.2016 616,76 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
9. 11. 2016 7710040853 Poistenie vozidiel za obdobie 01.10.-31.12.2016 2 273,79 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
9. 11. 2016 FA1600075 Nákup výpočtovej techniky 25 859,00 € Martin Gall - MG COMP, Šmeralova 23, 080 01 Prešov, IČO: 41751477
9. 11. 2016 2216088 prevedenie pravidelnej funkčnej skúšky PSN 208,08 € PROFI line, s.r.o., Zábranie 43, 920 01 Hlohovec, IČO: 36234745
9. 11. 2016 2016030994 Poplatok za balík služieb (CV 50) 118,80 € Profesia, spol. s r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861
9. 11. 2016 216010370 poskyt. služieb k dod.dielu: IS pre podporu verej. obstarávania, 10/2016 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava, IČO: 35740175
9. 11. 2016 510001252 poistné za poistenie budov, od 03.11.2016 - 02.02.2017 71,33 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
5