SOI Pracovné ponukyVýberové konania na voľné ŠZM

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta

VK/2019/5716 - štátny radca - Právnik II. ÚI SOI

Vyhlásené

Služobný úrad: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Dátum vyhlásenia: 16.09.2019 | Termín na podanie žiadosti: 25.09.2019

Organizačný útvar: Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave, právny odbor

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

 

VK/2019/5715 - odborný radca – Inšpektor SOI II.

Vyhlásené

Služobný úrad: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Dátum vyhlásenia: 16.09.2019 | Termín na podanie žiadosti: 25.09.2019

Organizačný útvar: Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, odbor výkonu dozoru

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

Bližšie informácie o uvedenom štátnozamestnaneckom mieste ako i o výberovom konaní sú uvedené na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList