Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRVýstražný trojuholník s homologizačným číslom E32 27R 040004

Výstražný trojuholník s homologizačným číslom E32 27R 040004

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 9. 7. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Výstražný trojuholník s homologizačným číslom E32 27R 040004

Obchodná značka: FuDing

Typ: RT611

Popis:

Výstražný trojuholník - skladajúci sa zo štyroch kovových nožičiek a trojuholníka rovnostranných strán, na ktorého čelnej strane je odrazová plocha z fluorescenčného materiálu. Súčasťou výstražného trojuholníka je plastový obal červenej farby, na ktorom je obchodná značka FuDing, číslo RT 611 a homologizačná značka E32 v kružnici s číslom 27R 040004. Na samotnom výstražnom trojuholníku sa nachádza obchodná značka FuDing s vyššie uvedeným homologizačným číslom.

Druh nebezpečnosti:

Nízka mechanická stabilita

Príčina nebezpečnosti:

Výstražný trojuholník musí spĺňať požiadavky na stabilitu vo vetre podľa čl. 10 prílohy č. 5 predpisu EHK OSN č. 27 a odolať dynamickému tlaku vzduchu minimálne 180 Pa bez toho, aby sa prevrátil alebo otočil. V prípade uvedeného výstražného trojuholníka nebol dosiahnutý ani požadovaný minimálny dynamický tlak pri prevrátení. Súčasne výstražný trojuholník nevyhovel pri skúške odolnosti na palivá podľa čl. 9 a fotometrickej skúške podľa čl. 7.3.1.1 predpisu EHK OSN č. 27.

Berúc do úvahy vyššie uvedené, pri prevrátení alebo otočení výstražného trojuholníka, môže do osoby, ktorá sa nachádza za ním a tvorí prekážku v cestnej premávke, naraziť dopravný prostriedok a ohroziť jej bezpečnosť v cestnej premávke.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI uložila kontrolovanej osobe zákaz jeho ďalšieho sprístupňovania a nariadila jeho stiahnutie z trhu a súčasne uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

vystrazny_trojuholnik_fuding1

vystrazny_trojuholnik_fuding2

vystrazny_trojuholnik_fuding3

vystrazny_trojuholnik_fuding4