Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRBicykel na elektrický pohon (EPAC) EUROBIKE model EB40

Bicykel na elektrický pohon (EPAC) EUROBIKE model EB40

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 11. 1. 2022

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Bicykel na elektrický pohon (EPAC) EUROBIKE model EB40

Pôvod:

Neznámy

Identifikácia výrobku:

Elektrický bicykel (EPAC) v čierno-oranžovom vyhotovení s neodpruženým rámom. Na ráme je označenie EUROBIKE, E®. Pri stredovom zložení má bicykel štítok s údajmi EUROBIKE QUALIFIED CERTIFICATE, QC PASSED, 2021 Y-M-D. Bicykel má odpruženú vidlicu, mechanické kotúčové brzdy a 26´´ kolesá. V ráme sa nachádza integrovaná batéria, pohon je v náboji zadného kolesa.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu.

Príčiny nebezpečnosti:

Z dôvodu nedostatočného konštrukčného vyhotovenia výrobku môže prísť pri používaní výrobku k úrazu. Elektrický bicykel má vážne nedostatky v požiadavkách na pevnosť prednej vidlice, systému riadenia a zvierky sedadla. Pri dlhšom používaní výrobku alebo nárazom na prekážku, môže prísť k zlomeniu vidlice predného kolesa alebo zostavy kormidla riadenia, čo spôsobí následný pád a môže dôjsť k vážnemu úrazu užívateľa elektrického bicykla.

Okrem vyššie uvedených nedostatkov na bezpečnosť, elektrický bicykel nespĺňa ani základnú požiadavku určenú pre EPAC bicykle s pomocným elektrickým motorčekom, keď podpora elektrickým motorčekom môže nastať len v prípade, ak užívateľ šliape do pedálov. V prípade tohto výrobku je na ovládanie pomocného motorčeku plynová páčka, čo je v zmysle platnej legislatívy neprípustné. Elektrický bicykel nespĺňa taktiež požiadavky na povinné označovanie.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI umožnila kontrolovanej osobe prijať nápravné opatrenie s tým, že kontrolovaná osoba nebude ďalej tento výrobok sprístupňovať a súčasne bude informovať všetkých svojich odberateľov a aj spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

foto - celý bicykel

oébr

obr