SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRBicykel na elektrický pohon (EPAC) EUROBIKE model EB40

Bicykel na elektrický pohon (EPAC) EUROBIKE model EB40

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 11. 1. 2022

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Bicykel na elektrický pohon (EPAC) EUROBIKE model EB40

Pôvod:

Neznámy

Identifikácia výrobku:

Elektrický bicykel (EPAC) v čierno-oranžovom vyhotovení s neodpruženým rámom. Na ráme je označenie EUROBIKE, E®. Pri stredovom zložení má bicykel štítok s údajmi EUROBIKE QUALIFIED CERTIFICATE, QC PASSED, 2021 Y-M-D. Bicykel má odpruženú vidlicu, mechanické kotúčové brzdy a 26´´ kolesá. V ráme sa nachádza integrovaná batéria, pohon je v náboji zadného kolesa.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu.

Príčiny nebezpečnosti:

Z dôvodu nedostatočného konštrukčného vyhotovenia výrobku môže prísť pri používaní výrobku k úrazu. Elektrický bicykel má vážne nedostatky v požiadavkách na pevnosť prednej vidlice, systému riadenia a zvierky sedadla. Pri dlhšom používaní výrobku alebo nárazom na prekážku, môže prísť k zlomeniu vidlice predného kolesa alebo zostavy kormidla riadenia, čo spôsobí následný pád a môže dôjsť k vážnemu úrazu užívateľa elektrického bicykla.

Okrem vyššie uvedených nedostatkov na bezpečnosť, elektrický bicykel nespĺňa ani základnú požiadavku určenú pre EPAC bicykle s pomocným elektrickým motorčekom, keď podpora elektrickým motorčekom môže nastať len v prípade, ak užívateľ šliape do pedálov. V prípade tohto výrobku je na ovládanie pomocného motorčeku plynová páčka, čo je v zmysle platnej legislatívy neprípustné. Elektrický bicykel nespĺňa taktiež požiadavky na povinné označovanie.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI umožnila kontrolovanej osobe prijať nápravné opatrenie s tým, že kontrolovaná osoba nebude ďalej tento výrobok sprístupňovať a súčasne bude informovať všetkých svojich odberateľov a aj spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

foto - celý bicykel

oébr

obr