Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol - bezpečnosť detských kočíkov

Výsledky kontrol - bezpečnosť detských kočíkov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 27. 9. 2017

Na základe poznatkov získaných z predchádzajúcich kontrolných akcií, systému Rapex, systému ICSMS v období od 01. 06. 2017 do 28. 06. 2017 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) kontrolu bezpečnosti detských športových a kombinovaných kočíkov v zmysle STN EN 1888: 2012, detské kočíky a ich bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.

Cieľom kontroly bolo overenie bezpečnosti detských kočíkov, t. j. či sa sprístupňujú na trhu, ponúkajú a predávajú detské kočíky, ktoré spĺňajú technické požiadavky.
Ich bezpečnosť bola overovaná skúšaním ich vlastností v akreditovanom laboratóriu, podľa STN EN 1888: 2012.

Predmetom odberu vzoriek boli detské kočíky nižšej cenovej relácie a detské kočíky dovezené z tretích krajín, ktoré predstavovali potenciálne riziko.

Odber vzoriek
V rámci kontrolnej akcie bolo na overenie bezpečnosti detských kočíkov odobratých celkom
7 druhov vzoriek pričom 6 druhov kočíkov splnilo všetky kontrolované požiadavky a 1 druh nevyhovel v oblasti informačných povinností v zmysle STN EN 1888: 2012.

Záver
Kontrole bezpečnosti detských kočíkov sa SOI venuje dlhodobo a výsledky tejto kontrolnej akcie potvrdili výrazné zlepšenie v oblasti dodržiavania požiadaviek na bezpečnosť detských kočíkov.
Hlavným cieľom naďalej ostáva zabezpečiť, aby v ponuke pre spotrebiteľa boli len bezpečné výrobky, aby bol spotrebiteľ oboznámený s možnými rizikami, ktoré tieto výrobky môžu predstavovať, a aby vedel výrobok správne používať.