Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly vianočných svietiacich reťazcov

Výsledky kontroly vianočných svietiacich reťazcov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 30. 1. 2012

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala v období od 05. septembra 2011 do 23. decembra 2011 kontroly zamerané na bezpečnosť vianočných svietiacich reťazcov tak na hraniciach pri vstupe na jednotný trh Európskej únie, ako aj kontroly vianočných svietiacich reťazcov umiestnených na trhu, t. j. v prevádzkových jednotkách ponúkajúcich predmetný tovar spotrebiteľom, vrátane výskytu už potvrdených nebezpečných vianočných svietiacich reťazcov uvedených v systéme RAPEX.

V spolupráci s colnými orgánmi bolo pri kontrolách na hraniciach odobratých 13 druhov vianočných svietiacich reťazcov, ktoré boli podrobené skúšaniu v akreditovanom laboratóriu na bezpečnosť v zmysle platných harmonizovaných európskych noriem. Na základe výsledkov skúšania bolo všetkých trinásť druhov klasifikovaných ako nebezpečné výrobky. Preto SOI vydala colným úradom záväzné stanovisko, že predmetné výrobky nemôžu byť prepustené do voľného obehu a colné orgány zamietli ich vstup na jednotný trh Európskej únie.

V rámci akcie bolo prekontrolovaných celkom 246 prevádzkových jednotiek, z toho boli 4 dovozcovia a 242 distribútorov, pričom sa preverilo spolu 1 833 druhov. U dovozcov inšpektori zistili nedostatky pri 9 druhoch v celkovej hodnote 676 € a u distribútorov pri 194 druhoch výrobkov v celkovej hodnote 28 016 €.

Najčastejšie boli zistené nasledovné nedostatky:

  • chýbalo bezpečnostné upozornenie alebo bolo v cudzom jazyku – 105 druhov v hodnote 20 968 €,
  • návod na použitie chýbal alebo bol v cudzom jazyku – 75 druhov v hodnote 7 457 €
  • chýbalo označenie výrobku – 56 druhov v hodnote 2 492 €.

Najvyšší podiel výrobkov so zistenými nedostatkami v označení, v návodoch na použitie a bezpečnostných upozornení tvorili výrobky pôvodom z tretích krajín v počte 162 nedostatkov, výrobky pôvodom z EU v počte 30 nedostatkov, kým vianočné svietiace reťazce s nevyhovujúcim značením neznámeho pôvodu sa v ponuke zistili v 37 prípadoch.

Z celkového počtu kontrolovaných druhov malo označenie CE v rozpore s platnými predpismi, resp. nemalo označenie CE 20 druhov, z ktorých 13 pochádzalo z tretích krajín a 7 bolo neznámeho pôvodu.

Za zmienku stojí, že na trhu boli nájdené aj 4 druhy, ktorých nebezpečnosť bola potvrdená pri kontrolách SOI v predchádzajúcich rokoch alebo boli uvedené v systéme RAPEX.

Na overenie bezpečnosti odobrali inšpektori z ponuky 5 druhov svietiacich reťazcov s nasledovným výsledkom:

  • 1 druh neznámeho pôvodu bol nezhodný s požiadavkami predpisov - svetelný reťazec bol označený štítkom v nemeckom jazyku, na štítku bol uvedený stupeň krytia IP 20, ale v návode bol uvedený stupeň krytia IP 44.
  • 4 druhy predstavovali pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia zdravia a boli nebezpečnými výrobkami. Všetky nebezpečné druhy výrobku boli pôvodom z Číny.

Dôvody závažného rizika ohrozenia zdravia u nebezpečných výrobkov boli nasledovné:

  • nevyhovujúci prierez vodičov,
  • nevyhovujúca dĺžka prívodnej šnúry,
  • nevyhovujúca sieťová vidlica,
  • nevyhovujúce pripevnenie vodičov k blikaciemu zariadeniu,
  • nevyhovujúca mechanická pevnosť blikacieho zariadenia.

SOI zakázala kontrolovaným osobám uvedené výrobky predávať. Súčasne im bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom a stiahnuť ich z trhu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Zoznam nebezpečných druhov je uverejnený na webovej stránke SOI http://www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si takéto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme nepoužívali.