Správy SOI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti Garmin Ltd.

Slovenská obchodná inšpekcia na základe hlásenia výrobcu o nebezpečnom výrobku – elektronický fitness náramok VIVOSMART – uverejňuje oznam firmy Garmin Ltd. …
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastová bábika Fashion Doll

babika_fashion_doll1  babika_fashion_doll2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastový policajný set MILITARY FORCE

militaryforce1  militaryforce2

Druh nebezpečnosti: riziko zadusenia.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastový policajný set POLICE SET

policeset1  policeset2

Druh nebezpečnosti: riziko zadusenia.

Kategória: Informácie pre verejnosť

Upozorňujeme spotrebiteľov na telefonicky pozývané akcie

V snahe obchádzať zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho predajcovia telefonicky lákajú spotrebiteľov na akcie s pôsobivým pomenovaním „zdravotné semináre, dni zdravia, prednášky o zdravom životnom štýle, informačné kampane pri zavádzaní nových produktov, gastronomický festival, ochutnávka zdravých výrobkov“...

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol - biocídne výrobky

V období december 2014 - január 2015 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolu dodržiavania povinností pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh, ustanovených zákonom č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní a delegovaným nariadením komisie (EÚ) č. 1062/2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Vianočné osvetlenie MULTIFUNCTION 100L LED

osvetleniemf100l1  osvetleniemf100l2  osvetleniemf100l3

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Svetelná reťaz H & M 100 LED LIGHTS WHITE

retazham1  retazham2

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.
Kategória: Informácie pre verejnosť

Upozornenie spotrebiteľov na nekalé obchodné praktiky

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na nekalé obchodné praktiky personálne prepojených prevádzkovateľov internetových obchodov sídliacich na webových sídlach: www.moletka.eu  a www.svet-siat.eu  - prevádzkovateľ:  I R O N  LADY, s. r. o., www.vip-moda.eu   – prevádzkovateľ MOLETKA + MOLETKA, s. r. o. …

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Vianočný svetelný reťazec MULTI FUNCTION RICE LIGHT 140L EAN: 7521890042985

retazec_mfrl140l_1  retazec_mfrl140l_2  retazec_mfrl140l_3

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu

   opk

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.