Správy SOI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Kategória: Informácie pre verejnosť

UPOZORNENIE

SOI dáva do pozornosti podnikateľskej verejnosti nasledovný oznam!

Kontrolu SOI, v zmysle platných právnych predpisov, môže vykonať len zamestnanec SOI, ktorému bol vydaný preukaz SOI, alebo oprávnenie na vykonanie kontroly, podpísané ústrednou riaditeľkou SOI (ďalej len "ÚR SOI").

Popis preukazu:
Biely kriedový papier so svetlobéžovou potlačou.
Na ľavej strane je znak SR, fotka zamestnanca, podpis zamestnanca a číslo preukazu.
Na pravej strane je výňatok zo zákona č. 128/2002 Z. z., dátum vydania a podpis ÚR SOI.
Na fotke a pri podpise ÚR SOI sú okrúhle pečiatky SOI.
Preukaz je uložený v hnedom koženom puzdre so zlatým znakom SR.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o.

Na základe informácie, ktorú Slovenská obchodná inšpekcia dostala od spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o., o nebezpečnom výrobku AC napájací kábel s konektorom IEC 60320 C5 v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa, uverejňujeme nasledovný oznam…


Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti AsisImport, s. r. o.

Na základe informácie, ktorú Slovenská obchodná inšpekcia dostala od spoločnosti AsisImport, s. r. o. v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam o stiahnutí zapaľovačov z predaja
Kategória: Informácie pre verejnosť

Uplatnenie reklamácie pri kúpe tovaru - novelizovaný od 13.06.2014

Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, na uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov, na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly a na zvýšenú ochranu svojich ekonomických záujmov …

Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznámenie o neplatnosti služobných preukazov SOI

Oznámenie o neplatnosti služobných preukazov SOI
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Cumeľ pre dieťa PRIMA BABY

 cumeľ%20prima%20baby

Druh nebezpečnosti:
Riziko zadusenia 

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Cumeľ pre deti s držiakom na cumeľ HAPPY BABIES No. 0129

 happy%20babies

Druh nebezpečnosti:
Riziko zadusenia 

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti IKEA, s. r. o., Bratislava

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme ochrany spotrebiteľa, na základe oznámenia spoločnosti IKEA uverejňuje oznam o sťahovaní výrobku – Detská hojdačka GUNGGUNG z predaja…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti H&M, HENNES & MAURITZ SK, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme ochrany spotrebiteľa, na základe oznámenia spoločnosti H&M, Hennes and Mauritz, s. r. o., SK informuje o stiahnutí výrobku (detská penová futbalová lopta) z trhu…
Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznámenie o pripravovanej kontrole

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala počas mesiacov júl a august 2014 kontrolnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení. Cieľom kontrolnej akcie bolo preverenie dodržiavania ustanovení § 6 - zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, osobám mladším ako 18 rokov a odopretie predaja týchto výrobkov osobe mladšej ako 18 rokov.
Podľa výsledkov kontroly najviac porušení zákona bolo zistených pri predaji tabakových výrobkov maloletým osobám vo veku od 11 do 15 rokov.

V rámci proaktívnej informačnej kampane bude II. etapa kontroly zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak maloletým osobám vo veku 11 do 15 rokov, vykonávaná v termíne od 13. – 26. októbra 2014 na celom území SR.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Tlačiť

Elektronická podateľňa

slovensko 

 
SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.