Správy SOI

1
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Športová kolobežka SWING S - Board

kolobezka%20swing%20s%20board1  kolobezka%20swing%20s%20board2

Druh nebezpečnosti:
riziko pádu a poranenia, riziko poranenia prstov.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Dymové signalizačné zariadenie ECOLITE XLX108A

dymove_zariadenie1   dymove_zariadenie2

Druh nebezpečnosti:
Zariadenie nie je dostatočne citlivé na zachytenie
dymu a spustenie zvukového poplachu.

Kategória: Informácie pre verejnosť

Uloženie predbežného opatrenia CK Hechter Slovakia, spol. s r. o.

Dňa 25. 07. 2016 Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj doručil v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa predbežné opatrenie, ktorým spoločnosti Hechter Slovakia, spol. s r. o. nariaďuje zastavenie nekalej obchodnej praktiky spočívajúcej v uzatváraní zmlúv o obstaraní zájazdu na predaj vlastných zájazdov a v uvádzaní akejkoľvek formy informácie, že uvedená spoločnosť disponuje prostredníctvom poistnej zmluvy poistením pre prípad úpadku cestovnej kancelárii.

Zastavenie tejto obchodnej praktiky sa dotýka všetkých prevádzok a sídla uvedenej spoločnosti vrátane predaja na diaľku prostredníctvom akýchkoľvek webových stránok a to až do momentu, kedy by uvedená spoločnosť disponovala novou uzatvorenou zmluvou o poistení zájazdov pre prípad úpadku cestovnej kancelárii, alebo bankovou zárukou.

Kategória: Informácie pre verejnosť

Upozornenie pre spotrebiteľov na praktiky spoločnosti Asys group, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala v rokoch 2015 a 2016 zvýšený nárast podaní proti spoločnosti Asys group, s. r. o., Karpatské nám. 10/A, 831 06 Bratislava...
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol okien

S odvolaním na plán práce na 1. polrok 2016 vykonala Slovenská obchodná inšpekcia v mesiacoch február a marec celoslovenskú akciu, zameranú na kontrolu požiadaviek pri uvádzaní a sprístupňovaní okien v SR…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastová hračka - Lietadlo CARTOON NO. 8608

lietadlocartoon1  lietadlocartoon2

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastová bábika s príslušenstvom "Gorgeous House" NO. 1311

babikagorgeous1  babikagorgeous2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Informácie pre verejnosť

Upozornenie pre spotrebiteľov - CK KVALITAtour

Dňa 15.07.2016 vykonala Slovenská obchodná inšpekcia kontrolu v CK KVALITAtour, Nám. Sv. Egídia 37, Poprad. Počas výkonu kontroly CK KVALITA, spol. s r. o. predávala zájazdy na termíny uskutočnenia zájazdov po dátume 01.05.2016 bez poistenia insolventnosti a tiež bez akejkoľvek bankovej záruky pre prípad úpadku CK. V čase kontroly CK KVALITA, spol. s r. o. nepredložila žiadnu uzatvorenú poistnú zmluvu ani inú zmluvu o bankovej záruke pre prípad úpadku CK a tým porušila závažným spôsobom zákonom stanovené povinnosti.

Z uvedeného dôvodu bolo spoločnosti CK KVALITA, spol. s r. o. uložené opatrenie na mieste, ktorým bol uvedenej spoločnosti zakázaný predaj zájazdov až do vykonania nápravy.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti Intel Corporation (UK) Ltd.

Hodinky „BASIS Peak“ sú automatickým zariadením, ktoré sa nosí na zápästí a ktoré je určené na zaznamenávanie údajov pri cvičení a pri spánku. Výrobky zaznamenávajú tep srdca, spánkové návyky a pohybové aktivity, ako napr. chôdza, beh a bicyklovanie. Výrobky taktiež zobrazujú čas a textové správy.

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontroly CD a DVD prehrávačov

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala v období od 01.05.2016 do 30.05.2016 proaktívnu kontrolu CD a DVD prehrávačov, ktoré sa nachádzali v ponuke trhu, s cieľom zmapovať situáciu v plnení pre nich stanovených technických požiadaviek.

1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu

   opk

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.