Správy SOI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti Dyson Ltd., Spojené kráľovstvo

Spoločnosť Dyson Ltd. vykonáva dobrovoľnú zvolávaciu akciu, týkajúcu sa jej bezlopatkového vežového teplovzdušného ventilátora…
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontroly hračiek - 1. etapa

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala na základe plánu práce na I. polrok 2014 v období apríl – jún 2014 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na kontrolu hračiek…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábika - Fashion doll

babika-fashion_doll1  babika_fashion_doll2

Druh nebezpečnosti: chemické riziko – poškodenie zdravia.

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontroly tepelnoizolačných dosiek z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS)

V období od 12. 05. 2014 do 30. 05. 2014 inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonali celoslovenskú kontrolu, zameranú na tepelnoizolačné dosky z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS)
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastová pištoľ s príslušenstvom

plast  plast

Druh nebezpečnosti: riziko zadusenia.

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol - chemické látky

V období apríl – jún 2014 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolu dodržiavania povinností pri uvádzaní nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických zmesí na trh ...

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plyšový pes s prísavkou

 pes

 Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Nočné svietidlo do sieťovej zásuvky LAMPA 3

lampa1 lampa2 lampa3

Druh nebezpečnosti:  Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detská vysoká stolička drevená HAUCK

 hauck1 hauck2

Druh nebezpečnosti: riziko poranenia 

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plyšový Mikuláš

 mikulas

 Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Tlačiť

Elektronická podateľňa

slovensko 

 
SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.