Správy SOI

1
Kategória: Informácie pre verejnosť

Upozornenie pre spotrebiteľov - osobné údaje

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na nebezpečenstvo súvisiace so zadávaním osobných údajov pre potreby rôznych webových stránok, vystupujúcich ako verejné/štátne registre (rôzne registre obchodných spoločností, registre patentových práv, registre dlžníkov a pod.).

Zadanie osobných údajov často vedie k uzatvoreniu nevýhodnej zmluvy, na základe ktorej sú spotrebitelia povinní opakovane (v mesačných intervaloch) platiť za využívanie údajov z dotknutej web stránky.

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol vianočných svietiacich reťazcov

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala v období od 09. 11. 2015 do 31. 12. 2015 kontrolu vianočných svietiacich reťazcov, ktoré sa nachádzali v ponuke trhu…
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol - predaj zábavnej pyrotechniky

Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dohľadu podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov, vykonala v komodite zábavnej pyrotechniky v závere roka 2015 kontroly...

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti IKEA

Slovenská obchodná inšpekcia, v záujme ochrany spotrebiteľa, na základe oznámenia spoločnosti IKEA uverejňuje oznam o sťahovaní výrobku – Paličky na bubnovanie LATTJO a štrbinový bubon LATTJO, art.nr. 103-102-57, 503-102-60.

IKEA dostala hlásenie, že gumená hlavica sa môže z paličiek uvoľniť alebo ľahko odkrútiť. Uvoľnená gumená hlavica môže lákať menšie deti a v najhoršom prípade môže dôjsť k uduseniu.

IKEA žiada zákazníkov, ktorí vlastnia paličky na bubnovanie LATTJO alebo štrbinový bubon LATTJO, aby ich nedávali deťom na hranie a vrátili ich do obchodného domu IKEA, kde im budú vrátené peniaze v plnej výške.


Kategória: Informácie pre verejnosť

Reklamácia výrobku vs. vrátenie tovaru bez udania dôvodu

V súvislosti s nedávnymi medializovanými nepresnými informáciami, týkajúcimi sa reklamačného konania a práva spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu si dovoľujeme opätovne upozorniť spotrebiteľov na nasledujúce skutočnosti…

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastová bábika Dominator

babika_dominator1  babika_dominator2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol trvalých zvislých dopravných značiek v SR

S odvolaním sa na plán práce na 2. polrok 2015 vykonala Slovenská obchodná inšpekcia v mesiaci október celoslovenskú akciu zameranú na kontrolu požiadaviek pri uvádzaní a sprístupňovaní trvalých zvislých dopravných značiek v SR…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastová bábika Fashion doll Beautiful Children

plastova_babikafashion_dollbch1   plastova_babikafashion_dollbch2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábika CINDERELLA

babika_cinderella1  babika_cinderella2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Vyhodnotenie projektu, zameraného na bezpečnosť športových a detských kolobežiek (hračiek)

Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán trhového dohľadu nad bezpečnosťou výrobkov v rokoch 2014 a 2015 pokračovala v účasti na medzinárodných projektoch, ktoré boli začaté už v roku 2013 (JA2013). Ich súčasťou bol aj projekt, zameraný na bezpečnosť športových a detských kolobežiek (hračiek): „Joint Action on Kick Scooters“…
1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu

   opk

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.