Správy SOI

1
Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznámenie pre verejnosť – SUNFLOWER TOURS s. r. o.

SUNFLOWER TOURS s. r. o. predložil Slovenskej obchodnej inšpekcii dňa 19. 08. 2016 Zmluvu o poistnej záruke v súvislosti s podnikaním vykonávaným subjektmi organizujúcimi turistické služby

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plyšová žaba - PLYSOV, Item NO: 38356

plysova_zaba

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti Garmin

Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie bolo doručené oznámenie, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa nebezpečný výrobok - Bežecké hodinky s GPS FORERUNNER 15.

Kategória: Ponuka práce - Inšpektorát SOI v Trnave pre Trnavský kraj

Oznámenie o voľnom štátnozamestnaneckom mieste - Trnava

Slovenská obchodná inšpekcia vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, podľa § 22 ods. 1 písm. a/ zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.


Kategória: Ponuka práce - Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave

Oznámenie o voľnom štátnozamestnaneckom mieste - Bratislava

Slovenská obchodná inšpekcia vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta podľa § 22 ods. 1 písm. a/ zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.


Kategória: Informácie pre verejnosť

Upozornenie pre spotrebiteľov - spoločnosť OptiMaskPro LLC

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na konanie prevádzkovateľa e-shopu http://www.optimaskpro.com/sk_official_ti1/, ktorým je spoločnosť OptiMaskPro LLC so sídlom 633 W 5th St, Los Angeles, CA 90071, Spojené štáty americké. Prostredníctvom uvedeného internetového obchodu prevádzkovateľ ponúka masážne okuliare…
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol cestovných kancelárií

V dňoch 25. 07. – 29. 07. 2016 sa uskutočnila celoslovenská kontrolná akcia, prioritne zameraná na preverenie dodržiavania povinností cestovných kancelárií mať po celý čas predaja zájazdov uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo bankovú záruku…
Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznámenie o pripravovanej kontrolnej akcii

V nadväznosti na vykonané kontroly zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, maloletým a mladistvým osobám, vykoná SOI v termíne 15. augusta – 2. septembra 2016 ďalšiu kontrolu, zameranú na dodržiavanie uvedenej povinnosti...
Kategória: Informácie pre verejnosť

Informácia o kontrole ubytovania v súkromí Stella ***

Dňa 4. 8. 2016 bola na základe informácii z médií vykonaná kontrola inšpektormi SOI v spolupráci so zástupcami Slovenského národného strediska pre ľudské práva v prevádzke ubytovanie v súkromí Stella *** v Bratislave…
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol elektrického ručného náradia (brúsky)

Na základe plánu práce na 1. polrok 2016 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia v období marec – apríl 2016 proaktívnu kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie technických požiadaviek a postupov posudzovania zhody u vybraných sortimentných skupín elektrického ručného náradia, konkrétne brúsok, ktoré patria do komodity strojové zariadenia…
1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu

   opk

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.