Správy SOI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Kategória: Program dohľadu - Sektorový program

Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru na r. 2015

Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru na rok 2015
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky skúšok vlastností dosiek z expandovaného polystyrénu (EPS) za rok 2014

Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán trhového dohľadu nad stavebnými výrobkami sa dohľadu nad EPS venuje systematicky a dlhodobo. Na základe poznatkov z minulých rokov alebo podnetov fyzických alebo právnických osôb bolo odobraných a vyhodnotených 5 druhov EPS…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Hrkálka - guľa

hrkalka_gula1  hrkalka_gula2

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plyšový hroch s prísavkou

plysovy_hroch1  plysovy_hroch2

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Petrolejová lampa červená "FAVORIT"

lampafavorit1  lampafavorit2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detský kočík BABY LAND

baby%20land%201  baby%20land2  baby%20land3

Druh nebezpečnosti:
závažné riziko ohrozenia zdravia úrazom.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detský kočík STRONG KIDS

strong%20kids1  strong%20kids2  strong%20kids3

Druh nebezpečnosti:
závažné riziko ohrozenia zdravia úrazom.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detský kočík QQBEAR

qqbear1  qqbear2  qqbear3

Druh nebezpečnosti:
závažné riziko ohrozenia zdravia úrazom.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastový policajný set

plastovy_polic  plastovy_polic

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Luk s tromi šípmi s prísavkami

lukvictor1  lukvictor2

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Tlačiť

Elektronická podateľňa

slovensko 

 
SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.