Správy SOI

1
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Stolná lampa, typ S-1204

stolna_lampa_typs1204  stolna_lampa_typs1204  stolna_lampa_typs1204

Druh nebezpečnosti:
potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol textilných výrobkov určených pre deti a dospelých

V mesiacoch september a október roku 2016 bola inšpektormi SOI vykonaná celoslovenská kontrolná akcia zameraná na označenie materiálového zloženia a spôsobu údržby textilných výrobkov určených pre deti a dospelých ako aj overenie ich bezpečnosti…

 
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol prenosných varných spotrebičov

Na základe plánu práce na 2. polrok 2016 a zistenia aktuálnej situácie na trhu v plnení technických požiadaviek a postupov posudzovania zhody v sortimentnej skupine prenosné varné spotrebiče vykonala Slovenská obchodná inšpekcia v období od augusta do októbra 2016 proaktívnu celoslovenskú kontrolnú akciu…
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol prenosných svietidiel pre deti

Vzhľadom na negatívne zistenia z kontrol z predchádzajúcich rokov a pribúdajúci výskyt nebezpečných prenosných svietidiel pre deti v systéme RAPEX vykonala Slovenská obchodná inšpekcia v období od 1. októbra do 31. októbra 2016 celoslovenskú kontrolnú akciu na prenosné svietidlá pre deti...

 

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detské šaty BULSEN ® baby

detske_saty_bulsen%20baby1  detske_saty_bulsen%20baby2  detske_saty_bulsen%20baby3   detske_saty_bulsen%20baby4

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.


 

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Vyhodnotenie sektorového programu dohľadu SOI nad trhom s hračkami v roku 2016

Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 20 ods. 14 písm. a) citovaného zákona vypracovala a následne zrealizovala sektorový program na dohľad nad trhom v roku 2016 v skupine výrobkov, ktoré spĺňajú definíciu hračiek

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti Philips Slovakia s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti Philips Slovakia s. r. o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti XEROX Limited

Slovenská obchodná inšpekcia na základe hlásenia distribútora o nebezpečnom výrobku – prídavné jednotky (kolieska) kopírovacích zariadení a tlačiarne značky Xerox – uverejňuje oznam firmy XEROX Limited…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti IKEA

Na základe informácie, ktorú Slovenská obchodná inšpekcia dostala od spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňujeme nasledovný oznam: IKEA sťahuje plážové ležadlo MYSINGSÖ kvôli riziku pádu alebo privretia prstov…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Dievčenské šaty pink Girls

dievcenske_saty_pink_girls1  dievcenske_saty_pink_girls2  dievcenske_saty_pink_girls3  dievcenske_saty_pink_girls4

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.