Správy SOI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznam pre verejnosť

Oznamujeme, že od 03. 11. 2014 bude Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj presťahovaný z adresy Trnava, Trhová 2 na adresu Trnava, Pekárska 23.
Z uvedených dôvodov bude od 30. 10. 2014 obmedzená elektronická a telefonická komunikácia s inšpektorátom.
Za pochopenie ďakujeme.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plyšový psík s prísavkou

plysovy_psik_s_prisavkou

Druh nebezpečnosti: riziko zadusenia.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plyšový pes

plysovy_pes 

Druh nebezpečnosti:  riziko zadusenia.

Kategória: Ponuka práce - Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave

Oznámenie o voľnom štátnozamestnaneckom mieste

Slovenská obchodná inšpekcia vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta  štátny radca – právnik V. v druhom stupni správneho konania…

Kategória: Informácie pre verejnosť

UPOZORNENIE

SOI dáva do pozornosti podnikateľskej verejnosti nasledovný oznam!

Kontrolu SOI, v zmysle platných právnych predpisov, môže vykonať len zamestnanec SOI, ktorému bol vydaný preukaz SOI, alebo oprávnenie na vykonanie kontroly, podpísané ústrednou riaditeľkou SOI (ďalej len "ÚR SOI").

Popis preukazu:
Biely kriedový papier so svetlobéžovou potlačou.
Na ľavej strane je znak SR, fotka zamestnanca, podpis zamestnanca a číslo preukazu.
Na pravej strane je výňatok zo zákona č. 128/2002 Z. z., dátum vydania a podpis ÚR SOI.
Na fotke a pri podpise ÚR SOI sú okrúhle pečiatky SOI.
Preukaz je uložený v hnedom koženom puzdre so zlatým znakom SR.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o.

Na základe informácie, ktorú Slovenská obchodná inšpekcia dostala od spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o., o nebezpečnom výrobku AC napájací kábel s konektorom IEC 60320 C5 v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa, uverejňujeme nasledovný oznam…


Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti AsisImport, s. r. o.

Na základe informácie, ktorú Slovenská obchodná inšpekcia dostala od spoločnosti AsisImport, s. r. o. v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam o stiahnutí zapaľovačov z predaja
Kategória: Informácie pre verejnosť

Uplatnenie reklamácie pri kúpe tovaru - novelizovaný od 01.05.2014

Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, na uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov, na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly a na zvýšenú ochranu svojich ekonomických záujmov …

Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznámenie o neplatnosti služobných preukazov SOI

Oznámenie o neplatnosti služobných preukazov SOI
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Cumeľ pre dieťa PRIMA BABY

 cumeľ%20prima%20baby

Druh nebezpečnosti:
Riziko zadusenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Tlačiť

Elektronická podateľňa

slovensko 

 
SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.