Správy SOI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Vianočný svetelný reťazec MULTI FUNCTION RICE LIGHT 140L EAN: 7521890042985

retazec_mfrl140l_1  retazec_mfrl140l_2  retazec_mfrl140l_3

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Vianočný svietiaci reťazec 140 Christmas Light Rice CHM-240-R140CL

retazec_140chlr1  retazec_140chlr2  retazec_140chlr3

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Kontrola označovania energeticky významných výrobkov energetickým štítkom

Označovaním výrobkov energetickými štítkami sa potenciálnym kupujúcim poskytujú doplňujúce štandardizované informácie o nákladoch spojených s prevádzkou energeticky významných výrobkov súvisiacich so spotrebou energie. Pojem energeticky významný výrobok zahŕňa také výrobky, ktoré majú vplyv na spotrebu energie počas používania. Z energetického štítku sa môže spotrebiteľ dozvedieť informácie o spotrebe elektrickej energie daného spotrebiča, jeho energetickej triede a ďalších parametroch.

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol emisií hluku zariadení, používaných vo vonkajšom priestore

Slovenská obchodná inšpekcia uskutočnila v období september až november 2014 kontrolnú akciu, zameranú na dodržiavanie požiadaviek a postupov posudzovania zhody emisií hluku zariadení, používaných vo vonkajšom priestore…

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol - svietidlá

Program dohľadu nad trhom so svietidlami na r. 2014 vypracovala Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dozoru v oblasti bezpečnosti výrobkov ...

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontroly hračiek

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala na základe plánu práce na rok 2014 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na kontrolu hračiek. Kontroly prebiehali v dvoch etapách, a to v období apríl – jún 2014 a v období október – november 2014. Predmetom kontroly boli hračky vstupujúce na jednotný trh Európskej únie, ako aj hračky, ktoré už boli sprístupnené na trhu Slovenskej republiky.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Vianočný svietiaci reťazec MULTIFUNCTION 100L product number NGU0786

retazecmultifunction100l  retazecmultifunction100l  retazecmultifunction100l

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku. 


Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontroly bezpečnostných dverí

S odvolaním sa na plán práce na 2. polrok 2014 vykonala Slovenská obchodná inšpekcia v mesiaci október celoslovenskú akciu, zameranú na kontrolu požiadaviek pri uvádzaní a sprístupňovaní bezpečnostných dverí na trh v SR…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Dámsky náramok Bel´ amour Y/S 14 PLU 243 263

damsky_naramok

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Dámsky náhrdelník s príveskom v tvare sovy

nahrdelnik_s_priveskom_sovy

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu

   opk

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.