Správy SOI

1
Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznam spotrebiteľom - predaj zábavnej pyrotechniky predávanej internetovými predajňami

Vzhľadom na množiace sa podnety spotrebiteľov na predaj pyrotechnických výrobkov prostredníctvom internetových obchodov Slovenská obchodná inšpekcia informuje…

Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznámenie pre používateľov a predávajúcich bezpilotných lietajúcich prostriedkov

Dňa 19. 08. 2015 vyšlo rozhodnutie Dopravného úradu č. 1/2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Dané rozhodnutie je jedným z viacerých existujúcich právnych aktov, ktoré danú problematiku upravujú.

Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznámenie o neplatnosti služobných preukazov SOI

 Oznámenie o neplatnosti služobných preukazov SOI

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol dodržiavania povinností predávajúcich - poskytovateľov gastro služieb

V období od 11. 5. 2015 do 22. 05. 2015 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolu dodržiavania povinností predávajúcich – poskytovateľov gastro služieb, so zameraním na účtovanie za využité služby…

Kategória: Ponuka práce - Inšpektorát SOI v Trnave pre Trnavský kraj

Oznámenie o voľnom štátnozamestnaneckom mieste

Slovenská obchodná inšpekcia vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta pre Inšpektorát SOI v Trnave pre Trnavský kraj…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Dekoračný uterák "Le Patissier"

dekoracny_uterak_lepatissier1  dekoracny_uterak_lepatissier2

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Zväzok čerešní

zvazok_ceresni

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia, riziko poranenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Zákusok z utierky s čerešňou "Sweet Love"

zakusok_z_utierky_sweet_love1  zakusok_z_utierky_sweet_love2

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Informácie pre verejnosť

Zrušenie prevádzok firmy BAUMAX

V súvislosti s avizovanou informáciou o zrušení prevádzok firmy BAUMAX na Slovensku sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu obracajú spotrebitelia s dopytmi, ako to bude so zárukou po odchode BAUMAXu. Firma zatiaľ odpovedá na sociálnych sieťach len všeobecne, že záruka neprepadne, no nevedia ešte, ako sa bude uplatňovať.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov o ich práve v nadväznosti na ustanovenie § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, podľa ktorého pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Predávajúci o tom zároveň písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.

Bratislava 18. 09. 2015

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastová bábika s hrkálkou

babika_s_tamburinou  babika_a_4_kusy_nabytku_pre_%20babiky   babika_s_2_mensimi_babikami  babika_s_hrkalkou_marakas  babika_s_mensou_babikou_a_1ks_nabytku_pre_babiky

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia, riziko zadusenia.
1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu

   opk

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.