Správy SOI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznámenie o pripravovanej kontrole

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala počas mesiacov júl a august 2014 kontrolnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení. Cieľom kontrolnej akcie bolo preverenie dodržiavania ustanovení § 6 - zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, osobám mladším ako 18 rokov a odopretie predaja týchto výrobkov osobe mladšej ako 18 rokov.
Podľa výsledkov kontroly najviac porušení zákona bolo zistených pri predaji tabakových výrobkov maloletým osobám vo veku od 11 do 15 rokov.

V rámci proaktívnej informačnej kampane bude II. etapa kontroly zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak maloletým osobám vo veku 11 do 15 rokov, vykonávaná v termíne od 13. – 26. októbra 2014 na celom území SR.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Nabíjačka Cargador 4G 4S N: 00579

nabijackacargador4g4s_1  nabijackacargador4g4s_2  nabijackacargador4g4s_3

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Nabíjačka batérií SDNMY TM EAN 6929913004186

sdnmy1  sdnmy2

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne riziko elektrického šoku.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Nabíjačka Cargador USB FK-112 N: 51670

cargador1  cargador2  cargador3

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Nočné svietidlo do sieťovej zásuvky ENERGY SAVING FLUORESCENT NIGHT LIGHT, HL 985

horozhl985-1  horozhl985-2  horozhl985-3

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.
Kategória: Informácie pre verejnosť

Informačný leták - energetické štítky

Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie od združenia európskych výrobcov domácich spotrebičov CECED Slovakia zverejňuje na svojej stránke informačný leták, ktorý bol vytvorený pre dovozcov, distribútorov a v neposlednom rade aj pre informovanosť spotrebiteľov, o energetických štítkoch na energeticky významné výrobky spadajúce pod legislatívu energetického štítkovania a ekodizajnu ...

Kategória: Informácie pre verejnosť

Kompetencie SOI v oblasti kontroly služieb spojených s bývaním

Vzhľadom na to, že spotrebitelia sa často obracajú na Slovenskú obchodnú inšpekciu (ďalej len SOI) s podaniami, týkajúcimi sa problémov spojených so spravovaním bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, vyúčtovaním služieb spojených s bývaním, uvádzame informáciu, týkajúcu sa kompetencií SOI v danej oblasti ...

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Hračka Police Set

police%20set

Druh nebezpečnosti: riziko zadusenia.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti BABY DESIGN GROUP, Poľsko

Na základe informácie, ktorú Slovenská obchodná inšpekcia obdržala od spoločnosti BABY DESIGN GROUP v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňujeme nasledovný oznam, týkajúci sa detskej jedálenskej stoličky BAMBI …

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol - predaj tabakových výrobkov maloletým

Inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie bola v období od 14. júla - 1.augusta 2014 vykonaná kontrolná akcia zameraná na dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov v platnom znení. Cieľom kontrolnej akcie bolo preverenie dodržiavania ustanovení § 6 - zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov a odopretie predaja týchto výrobkov osobe mladšej ako 18 rokov.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Tlačiť

Elektronická podateľňa

slovensko 

 
SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.