Správy SOI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Nafukovacie plávacie koleso

plavacie_koleso_fang_da1  plavacie_koleso_fang_da2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti GRUNDFOS Bratislava


Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, ktorú dostala od spoločnosti GRUNDFOS, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam, týkajúci sa predošlého modelu čerpadiel CONLIFT, vyrobených v 47. týždni roku 2007 a skôr…
Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznámenie o výskyte "falošného inšpektora"

SOI dáva do pozornosti podnikateľskej verejnosti výskyt „falošného inšpektora“ (bez bližšieho popisu), ktorý sa dňa 29. 06. 2015 pohyboval na trhovisku - Miletičova ul., Bratislava a vydával sa za inšpektora SOI…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Ochranné rukavice Gants motoculture

rukavice_gants_motoculture1  rukavice_gants_motoculture2  rukavice_gants_motoculture3

Druh nebezpečnosti:
poškodenie zdravia.
Kategória: Informácie pre verejnosť

Upozornenie na predaj výrobkov v rozpore s dobrými mravmi

Slovenská obchodná inšpekcia na základe novinárskeho podnetu upozorňuje verejnosť na možný výskyt cukroviniek v tvare mužského pohlavného orgánu (viď ilustračné foto), ktoré majú byť na viditeľnom mieste, dostupnom aj maloletým spotrebiteľom, ponúkané na príležitostných jarmokoch, trhoch a verejných akciách rôzneho typu…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Cyklistická prilba QUADRA

prilba_quadra1  prilba_quadra2

Druh nebezpečnosti:
riziko poranenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Dámske vychádzkové rukavice z prírodnej usne

damske_rukavice1  damske_rukavice2  damske_rukavice3

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Predlžovací šnúrový prívod 3 TŰV GS 2,25m

 nv_predlzovaci%20kabel1 nv_predlzovaci%20kabel2

Druh nebezpečnosti: Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku 

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Jantárové korálky - Natural Amber Necklace

jantar1 jantar2 jantar3

Druh nebezpečnosti: riziko zadusenia

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastová bábika Butterfly LOVELY GIRL

babikabutterflylovelygirl1  babikabutterflylovelygirl2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu

   opk

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.