Správy SOI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol - farby, laky a výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí

V mesiaci október 2014 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie vo veľkoobchodnej a maloobchodnej sieti kontrolu dodržiavania povinností pri označovaní farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí, ustanovených zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a vyhláškou MŽP SR č. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch …

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol - bižutéria

Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán trhového dozoru vykonala kontrolnú akciu s cieľom zistiť situáciu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa informačných povinností a požiadaviek na bezpečnosť pri obsahu niektorých ťažkých kovov v sortimente bižutérie, ktorá bola v ponuke na trhu...

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábika Beautiful girl

nv_babika_beautiful_girl1  nv_babika_beautiful_girl2

Druh nebezpečnosti: chemické riziko – poškodenie zdravia.

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol olejových lámp

Slovenská obchodná inšpekcia sa ako orgán trhového dozoru nad bezpečnosťou výrobkov v rámci plánu práce na II. polrok 2014 a na základe minuloročných negatívnych výsledkov venovala kontrole olejových lámp…
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol - predaj tabakových výrobkov maloletým - II. etapa

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala v termíne od 13. – 26. októbra 2014 kontrolnú akciu – II. etapu, zameranú na dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení. Cieľom kontrolnej akcie bolo preverenie dodržiavania ustanovení § 6 - zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, osobám mladším ako 18 rokov…
Kategória: Informácie pre verejnosť

Upozornenie pre spotrebiteľov - nekalé obchodné praktiky

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na nekalé obchodné praktiky izraelských spoločností CELLON LtD. a M. E. Media Market LtD., smerované na slovenských spotrebiteľov.

Podstata nekalosti obchodných praktík spočíva v tom, že spotrebiteľovi je v reklame, ako aj na samotnej stránke spoločností prezentovaná možnosť zapojiť sa do spotrebiteľského prieskumu, kde po zodpovedaní jednoduchých otázok má spotrebiteľ možnosť vyhrať 850,- € …

Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznam pre verejnosť

Oznamujeme, že od 03. 11. 2014 bude Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj presťahovaný z adresy Trnava, Trhová 2 na adresu Trnava, Pekárska 23.
Z uvedených dôvodov bude od 30. 10. 2014 obmedzená elektronická a telefonická komunikácia s inšpektorátom.
Za pochopenie ďakujeme.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plyšový psík s prísavkou

plysovy_psik_s_prisavkou

Druh nebezpečnosti: riziko zadusenia.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plyšový pes

plysovy_pes 

Druh nebezpečnosti:  riziko zadusenia.

Kategória: Informácie pre verejnosť

UPOZORNENIE

SOI dáva do pozornosti podnikateľskej verejnosti nasledovný oznam!

Kontrolu SOI, v zmysle platných právnych predpisov, môže vykonať len zamestnanec SOI, ktorému bol vydaný preukaz SOI, alebo oprávnenie na vykonanie kontroly, podpísané ústrednou riaditeľkou SOI (ďalej len "ÚR SOI").

Popis preukazu:
Biely kriedový papier so svetlobéžovou potlačou.
Na ľavej strane je znak SR, fotka zamestnanca, podpis zamestnanca a číslo preukazu.
Na pravej strane je výňatok zo zákona č. 128/2002 Z. z., dátum vydania a podpis ÚR SOI.
Na fotke a pri podpise ÚR SOI sú okrúhle pečiatky SOI.
Preukaz je uložený v hnedom koženom puzdre so zlatým znakom SR.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Tlačiť

Elektronická podateľňa

slovensko 

 
SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.