Správy SOI

1
Kategória: Informácie pre verejnosť

Upozornenie na praktiky spoločnosti BALKONA, s.r.o.

Slovenská obchodná inšpekcia eviduje zvýšené množstvo spotrebiteľských podnetov, smerujúcich proti spoločnosti BALKONA, s.r.o., Skalica. Spotrebitelia poukazujú najmä na nedodanie diela, nevrátenie zálohovej platby z dôvodu nedodržania dodacej lehoty a na nevybavenie reklamácie v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote.

Kategória: Ponuka práce - Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj

Oznámenie o voľnom štátnozamestnaneckom mieste

Slovenská obchodná inšpekcia vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábika morská panna WAN JU

babika_morska_panna_wan%20ju1  babika_morska_panna_wan%20ju2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Informácie pre verejnosť

Upozornenie na praktiky spoločnosti T-fashionline s.r.o.

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala zvýšené množstvo spotrebiteľských podnetov, poukazujúcich na praktiky spoločnosti T-fashionline s. r. o., Selce. Predmetná spoločnosť ponúka textilné výrobky prostredníctvom webovej stránky http://www.t-fashionline.com/

Kategória: Informácie pre verejnosť

Upozornenie na praktiky spoločnosti MIZA Autopoťahy s.r.o.

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala zvýšené množstvo spotrebiteľských podnetov, poukazujúcich na praktiky spoločnosti MIZA autopoťahy s.r.o., Rimavská Sobota. Uvedená spoločnosť ponúka spotrebiteľom autopoťahy formou predaja na diaľku.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastová bábika mini CUTE BABY, NO. 345, P 53687

mini_cute_baby1  mini_cute_baby2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia. 
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Látková bábika s náhrdelníkom, Item NO: 904438

obr 

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.

 

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti IKEA

Na základe informácie, ktorú Slovenská obchodná inšpekcia dostala od spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňujeme nasledovný oznam: IKEA preventívne sťahuje z predaja stojku ELVARLI kvôli riziku pádu…
Kategória: Informácie pre verejnosť

Elektronické cigarety alebo plniace fľaštičky – oznámenie podľa § 15 zákona č. 89/2016 Z. z.

Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek je povinný predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii oznámenie o každom výrobku, ktorý majú v úmysle uviesť na trh…

Kategória: Informácie pre verejnosť

Upozornenie týkajúce sa šnúr a sťahovacích šnúr v textilných výrobkoch určených pre deti

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na platnosť STN EN 14682 Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom oblečení. Špecifikácie (ďalej len „STN EN 14682“), ktorej predmetom je stanovenie podmienok, za ktorých sťahovacie šnúry textilných výrobkov nepredstavujú riziko. Tieto podmienky sa vzťahujú na textilné výrobky tak pre malé deti, ako aj staršie deti a mládež…
1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu

   opk

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.