Správy SOI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Kategória: Informácie pre verejnosť

Uplatnenie reklamácie pri kúpe tovaru

Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, na uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov, na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly a na zvýšenú ochranu svojich ekonomických záujmov…

Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznámenie o neplatnosti služobných preukazov SOI

Oznámenie o neplatnosti služobných preukazov SOI
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Cumeľ pre deti s držiakom na cumeľ HAPPY BABIES No. 0129

 happy%20babies

Druh nebezpečnosti:
Riziko zadusenia 

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Cumeľ pre dieťa PRIMA BABY

 cumeľ%20prima%20baby

Druh nebezpečnosti:
Riziko zadusenia 

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti IKEA, s. r. o., Bratislava

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme ochrany spotrebiteľa, na základe oznámenia spoločnosti IKEA uverejňuje oznam o sťahovaní výrobku – Detská hojdačka GUNGGUNG z predaja…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti H&M, HENNES & MAURITZ SK, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme ochrany spotrebiteľa, na základe oznámenia spoločnosti H&M, Hennes and Mauritz, s. r. o., SK informuje o stiahnutí výrobku (detská penová futbalová lopta) z trhu…
Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznámenie o pripravovanej kontrole

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala počas mesiacov júl a august 2014 kontrolnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení. Cieľom kontrolnej akcie bolo preverenie dodržiavania ustanovení § 6 - zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, osobám mladším ako 18 rokov a odopretie predaja týchto výrobkov osobe mladšej ako 18 rokov.
Podľa výsledkov kontroly najviac porušení zákona bolo zistených pri predaji tabakových výrobkov maloletým osobám vo veku od 11 do 15 rokov.

V rámci proaktívnej informačnej kampane bude II. etapa kontroly zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak maloletým osobám vo veku 11 do 15 rokov, vykonávaná v termíne od 13. – 26. októbra 2014 na celom území SR.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Nabíjačka Cargador 4G 4S N: 00579

nabijackacargador4g4s_1  nabijackacargador4g4s_2  nabijackacargador4g4s_3

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Nabíjačka batérií SDNMY TM EAN 6929913004186

sdnmy1  sdnmy2

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne riziko elektrického šoku.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Nabíjačka Cargador USB FK-112 N: 51670

cargador1  cargador2  cargador3

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Tlačiť

Elektronická podateľňa

slovensko 

 
SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.