Správy SOI

1
Kategória: Ponuka práce - Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave

Vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta

Slovenská obchodná inšpekcia vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta – ÚI SOI Bratislava, Štátny radca – metodik pre trhový dohľad…

 
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti Kids II UK Limited, Veľká Británia

Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, ktorú dostala od spoločnosti Kids II UK Limited, Wood Street 88, EC2V 7AJ Londýn, Veľká Británia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam, týkajúci sa výrobku „Oball Rattles“ (Hrkálka Oball)
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti Lidl Slovenská republika v. o. s.

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti Lidl Slovenská republika v. o. s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava - Aku kosačka FRMA 36/2 B1“, predaj bol pod značkou „Florabest“ a IAN kódom 282231 ...

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol tepelnoizolačných výrobkov

Slovenská obchodná inšpekcia v termíne od 13. 03. do 24. 03. 2017 uskutočnila celoslovenskú kontrolnú akciu, zameranú na kontrolu požiadaviek pri uvádzaní a sprístupňovaní tepelnoizolačných výrobkov na trh v SR…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Uhlová brúska Güde, model/typ: WS 125-900

uhlova_bruska_gude1  uhlova_bruska_gude2

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.


Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detská bezpečnostná zábrana RADEX®, model: ELIA - M

elia_m1  elia_m2

Druh nebezpečnosti:
riziko udusenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detská bezpečnostná zábrana RADEX®, model: NINA - M

nina_m1   nina_m2

Druh nebezpečnosti:
riziko uškrtenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Svetelný reťazec MERRY CHRISTMAS, typ: 280 LUCE LED, Item No: 37488

retazec_merry_christmas1  retazec_merry_christmas2

Druh nebezpečnosti:
potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Svetelný reťazec LAMPKI CHOINKOWE, typ: RD-9

retazec_lampki1  retazec_lampki2  retazec_lampki3

Druh nebezpečnosti:
potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol - označovanie farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel

V mesiaci október 2016 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie vo veľkoobchodnej a maloobchodnej sieti kontrolu dodržiavania povinností pri označovaní farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí…
1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.