Správy SOI

1
Kategória: Informácie pre verejnosť

Informácia o rozhodnutí CK Hechter

Informácia o druhostupňovom rozhodnutí v medializovanom prípade CK Hechter

Kategória: Ponuka práce - Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave

Oznámenie o voľnom štátnozamestnaneckom mieste

Slovenská obchodná inšpekcia vyhlasuje vonkajšie výberové konanie  na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta...

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol rekreačných plavidiel a vodných skútrov

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonali v auguste 2016 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na rekreačné plavidlá a vodné skútre… 
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Dekoračný predmet HROZNO červené

hrozno_cervene1 hrozno_cervene2 hrozno_cervene3 hrozno_cervene4

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Dekoračný predmet HROZNO čierne

hrozno_cierne1 hrozno_cierne2 hrozno_cierne3 hrozno_cierne4

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Dekoračný predmet HROZNO zelené

hrozno_zelene1 hrozno_zelene2 hrozno_zelene3 hrozno_zelene4

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.


Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábika SPARKLE GIRL NO. 6669

babika_sparkle_girl1  babika_sparkle_girl2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.


Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Trúbka MUSICAL FUN NO.2013.A

trubka_musical_fun1  trubka_musical_fun2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.


Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábika s príslušenstvom do kuchyne SUPER KITCHEN zn. QING XING™ NO. 0901

babika_super_kitchen1  babika_super_kitchen2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Program dohľadu - Sektorový program

Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru na r. 2017

 Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru na r. 2017

1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.