Správy SOI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol - chemické látky

V období apríl – jún 2014 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolu dodržiavania povinností pri uvádzaní nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických zmesí na trh ...

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plyšový pes s prísavkou

 pes

 Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detská vysoká stolička drevená HAUCK

 hauck1 hauck2

Druh nebezpečnosti: riziko poranenia 

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Nočné svietidlo do sieťovej zásuvky LAMPA 3

lampa1 lampa2 lampa3

Druh nebezpečnosti:  Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plyšový Mikuláš

 mikulas

 Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol u vozidiel taxislužieb

Informácia o vykonaných kontrolách SOI u vozidiel taxislužieb konaných v dňoch 9.7.2014 – 13.7.2014 na území mesta Bratislava v spolupráci s pracovníkmi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastový pelikán na kolieskach - triedič tvarov

 pelikan1 pelikan2

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontroly - označovanie pneumatík

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v mesiaci máj 2014 vykonali celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na kontrolu plnenia povinností ustanovených v Nariadení Európskeho Parlamentu a Rady č. 1222/2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre ...

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detská vysoká stolička BAMBI

detská%20vysoká%20stolička%20bambi 

Druh nebezpečnosti: riziko poranenia prstov, riziko zadusenia

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastová Bábika Charming Fashion

plastová%20bábika%20charming%20fashion     plastová%20bábika%20charming%20fashion%202

 Druh nebezpečnosti: chemické riziko – poškodenie zdravia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Tlačiť

Elektronická podateľňa

slovensko 

 
SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.