Správy SOI

1
Kategória: Informácie pre verejnosť

Vychádzkovú obuv nahrádza v regáloch módna obuv

Slovenská obchodná inšpekcia eviduje zvýšené množstvo podnetov, smerujúcich proti nedostatočnej kvalite obuvi, označenej ako „módna obuv“, ktorá sa po krátkej dobe nosenia úplne opotrebuje. To, že si zakúpil módnu obuv ako aj to, čo tento pojem vlastne znamená, sa spotrebiteľ dozvedá najčastejšie až pri uplatnení reklamácie (zvyčajne niekoľko týždňov od zakúpenia obuvi).

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastové kocky a zvieratká - Kocky ZOO

kocky1  kocky2  kocky3

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábika Sofia

 foto%20-%20vz foto%20-%20vz

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko - poškodenie zdravia. 

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Poníky - Rony Lovely Beautiful

 foto%20-%20vz foto%20-%20vz

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko - poškodenie zdravia.

Kategória: Informácie pre verejnosť

Upozornenie na konanie spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o.

Slovenskej obchodnej inšpekcii boli doručené viaceré podania podnikateľských subjektov, smerujúce proti spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o.. Z podaní je zrejmé, že podnikateľským subjektom sú zasielané elektronické faktúry za propagáciu spoločností, vystavené a schválené konateľom spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o.. Dotknuté podnikateľské subjekty si však žiadne služby u spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o. neobjednali a s úhradou takýchto faktúr nesúhlasia.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detská súprava - dupačky a čiapka NECIX´S

detske_dupacky

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastová hrkálka

hrkalka_baby_toys1    hrkalka_baby_toys3

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Samopal so zameriavačom

samopal_so_zameriavacom1  samopal_so_zameriavacom2

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastový krokodíl

plastovy_krokodil1   plastovy_krokodil2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastová bábika BABY

babika_baby1  babika_baby2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu

   opk

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.