Správy SOI

1
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Drevená ťahacia hračka - Húsenica

husenica1  husenica2

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia a zaškrtenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti IKEA

Na základe informácie, ktorú Slovenská obchodná inšpekcia dostala od spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava, v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam, týkajúci sa bezpečnostných zábran PATRULL, pri ktorých deťom hrozí riziko pádu zo schodov (príloha)...
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Uhlová brúska TESCO, model AG230Z2-2

 uhlová%20brúska%20ag230%20obr uhlová%20brúska%20ag230%20obr

Druh nebezpečnosti:
Nedostatky, ktoré môžu spôsobiť vážne poranenie. 

Kategória: Ponuka práce - Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Oznámenie o voľnom štátnozamestnaneckom mieste - Nitra

Slovenská obchodná inšpekcia vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, pre Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj...

Kategória: Ponuka práce - Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave

Oznámenie o voľnom štátnozamestnaneckom mieste

Slovenská obchodná inšpekcia vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, pre Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave...

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plyšový psík, ITEM No.: 39455

plysovy_psik_39455

Druh nebezpečnosti:  riziko zadusenia.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Puška so strelami s prísavkou GUN SHOOTING SUPER POWER

puskagssp1  puskagssp2

Druh nebezpečnosti: riziko zadusenia a poranenia.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábiky "THE GIRL'S HOUSE"

 bábiky%201 bábiky%202

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia. 

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Penové puzzle

 puzzle%201 puzzle%202 puzzle%203

Druh nebezpečnosti:
- riziko zadusenia. 

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plyšová hračka - Medvedík 10 cm

 medvedík%201 medvedík%202

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia. 

1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu

   opk

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.