SOI Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporovPrávoplatné rozhodnutia

Právoplatné rozhodnutia