Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Slovenská obchodná inšpekciaOrganizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
info@soi.sk 
Bajkalská 21/A   
P. O. BOX 29
827 99 BratislavaÚstredná riaditeľka SOI
Mgr. RNDr. Nadežda Machútová

Sekretariát ústrednej riaditeľky
tel. č. 02/58 27 21 03, 02/58 27 21 40

sekretariat@soi.sk 

Odbor ochrany spotrebiteľa 

tel. č. 02/58 27 21 32 – všeobecné podmienky reklamácie
tel. č. 02/58 27 21 78 – reklamácie - textilné výrobky, obuv, priemyselný tovar, záručná doba, predajné akcie
tel. č. 02/58 27 21 30 – cestovné kancelárie, zákon o cenách, zmluvy o dielo
tel. č. 02/58 27 21 86 – internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet, geoblocking
tel. č. 02/58 27 21 56 – zákon o odpadoch, internetový obchod
tel. č. 02/58 27 21 59 – práva cestujúcich v leteckej, vlakovej, lodnej a autobusovej doprave, internetový obchod
tel. č. 02/58 27 21 78 – služby spojené s bývaním, služby mobilných operátorov, tabakové výrobky, ochrana nefajčiarov, zákon o reklame
tel. č. 02/58 27 21 17 – chemické látky a prípravky, biocídne výrobky, detergenty, nariadenie REACH

Odbor trhového dohľadu

tel. č. 02/58 27 21 36 – zábavná pyrotechnika, tlakové zariadenia
tel. č. 02/58 27 21 37 – zariadenia detských ihrísk, domáce a iné elektrospotrebiče
tel. č. 02/58 27 21 45 – osobné ochranné pomôcky, diskové kolesá, detské autosedačky, pneumatiky a iné auto-súčasti,
tel. č. 02/58 27 21 46 – hračky, výrobky určené pre starostlivosť o deti, fitnes zariadenia, zbrane a strelivo
tel. č. 02/58 27 21 74 – stavebné výrobky, rekreačné plavidlá, plynové spotrebiče
tel. č. 02/58 27 21 85 – motorové vozidlá, strojové zariadenia (el. ručné náradie, záhradná technika a iné)
tel. č. 02/58 27 21 82 – oblasť energetickej inšpekcie

Osobitná telefonická informačná linka o nebezpečných výrobkoch
tel. č. 0850 111 937

Odbor vnútornej kontroly 
tel. č. 02/58 27 21 35, 02/58 27 21 44, 02/58 27 21 31

Právny odbor  
tel. č. 02/58 27 21 21, 02/58 27 21 24, 02/58 27 21 26, 02/58 27 21 47

Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
tel. č. 02/58 27 21 23

Osobný úrad
tel. č. 02/58 27 21 52

Kancelária ústrednej riaditeľky
tel. č. 02/58 27 21 34, 02/ 58 27 21 60, 02/58 27 21 07, 02/58 27 21 63

Odbor Štátnej pokladnice
tel. č.  02/58 27 21 61

Odbor správy majetku
tel. č. 02/58 27 21 10

Odbor vymáhania pohľadávok
tel. č. 02/58 27 21 50, 02/58 27 21 53, 02/58 27 21 54

Inšpektoráty SOI


Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70


Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1   
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tt@soi.sk
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23 


Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tn@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08


Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24


Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P. O. BOX B - 89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39


Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 01  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
bb@soi.sk
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73, fax č. 048/412 46 93


Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
pr@soi.sk
tel. č. 051/772 15 97, fax. č. 051/772 15 96


Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
ke@soi.sk
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95