Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Novinky SOIPonuka motorových vozidiel k 20.09.2016

Ponuka motorových vozidiel k 20.09.2016

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 20. 9. 2016

Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov - 9 ks motorových vozidiel.

Vozidlá sú opotrebované, na konci životnosti, dočasne odhlásené z evidencie, potrebná generálna oprava.

Bližšie údaje o motorových vozidlách sú uvedené v prílohe [XLS, 37 kB].

Obhliadka: v dňoch 28. 09. 2016 a 10. 10. 2016 od 9,00 – 11,00 h na horeuvedenej adrese

Písomné ponuky treba doručiť: do 17. 10. 2016 na horeuvedenú adresu
Na ponuky doručené po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.

Každý záujemca je povinný uviesť účel ďalšieho využitia motorového vozidla.

Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke:

NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTÁ

Ceny uvádzať vrátane DPH.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: dňa 18.10.2016 o 13,00h v kancelárii č. 302a na horeuvedenej adrese.

Víťaz – najvyššia cenová ponuka za jednotlivé motorové vozidlo

Požiadavky na bezodplatný prevod na štátne rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC majú prednosť pred odplatným prevodom (predajom).

Zmluva o bezodplatnom prevode ako i kúpno-predajná zmluva musí byť odsúhlasená Ministerstvom hospodárstva SR a bude platná po zverejnení v centrálnom registri zmlúv

Informácie: na tel. č. 02/58272152 Mgr. Nikola Jurkovičová