Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Novinky SOIPonuka motorových vozidiel

Ponuka motorových vozidiel

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 5. 9. 2017

Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov – 2 motorové vozidlá, ktoré sa nachádzajú na Ústrednom inšpektoráte SOI v Bratislave.

Vozidlá sú opotrebované, potrebná generálna oprava.
Bližšie údaje o motorových vozidlách sú uvedené v prílohe.

Obhliadka: v dňoch 08.09.217 a 21.09.2017 od 9,00h do 10,00 h na Ústrednom inšpektoráte SOI, Prievozská 32, v Bratislave. 
Písomné ponuky treba doručiť: do 29.09.2017 na adresu Ústredný inšpektorát SOI,
Prievozská 32, P. O. Box 29, 827 99 Bratislava
Na ponuky doručené po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.
Každý záujemca je povinný uviesť účel ďalšieho využitia motorového vozidla.
Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTO 
Ceny uvádzať vrátane DPH.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: dňa 02.10.2017 o 9,00 h v kancelárii č. 302a na Ústrednom inšpektoráte SOI, Prievozská 32, v Bratislave.

Víťaz – najvyššia cenová ponuka
Požiadavky na bezodplatný prevod na štátne rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC majú prednosť pred odplatným prevodom (predajom).
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov vereného sektora.

Zmluva o bezodplatnom prevode ako i kúpno-predajná zmluva musí byť odsúhlasená Ministerstvom hospodárstva SR a bude platná po zverejnení v centrálnom registri zmlúv

Informácie: na tel. č. 02/58 27 21 52, Mgr. Nikola Jurkovičová

Údaje o motorových vozidlách [xml, 42 kB]