Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Novinky SOIPonuka motorových vozidiel

Ponuka motorových vozidiel

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 27. 7. 2017

Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ktorý sa nachádza na Inšpektoráte SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, v Banskej Bystrici.

Motorové vozidlo – Seat Cordoba 1.4, rok výroby 2008, farba – strieborná metalíza, najazdených 169 545 km, TK a EK platné do 11/2018, je po dopravnej nehode nefunkčné, potrebná generálna oprava.

Obhliadka: v dňoch 03. 08. 2017 a 10. 08. 2017 od 9,00 – 10,00 h na Inšpektoráte SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica.

Písomné ponuky treba doručiť: do 16. 08. 2017 na adresu Ústredný inšpektorát SOI,
Prievozská 32, P.O.Box 29, 827 99 Bratislava
Na ponuky doručené po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.
Každý záujemca je povinný uviesť účel ďalšieho využitia motorového vozidla.
Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTO
Ceny uvádzať vrátane DPH.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: dňa 17.08.2017 o 9,00h v kancelárii č. 302a na Ústrednom inšpektoráte SOI, Prievozská 32, v Bratislave.

Víťaz – najvyššia cenová ponuka
Požiadavky na bezodplatný prevod na štátne rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC majú prednosť pred odplatným prevodom (predajom).
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Zmluva o bezodplatnom prevode ako i kúpno-predajná zmluva musí byť odsúhlasená.
Ministerstvom hospodárstva SR a bude platná po zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

Informácie: na tel. č. 0915 796 629 JUDr. Macík