Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Novinky SOIPonuka prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Ponuka prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 4. 10. 2010

Ústredný inšpektorát SOI so sídlom V Bratislave, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade § 8 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponukové konanie na využitie nehnuteľného majetku štátu, ktorý na plnenie svojich úloh ani v priamej súvislosti s nimi nepotrebuje:

Pozemok parc. č. 2771 / 000 / 0 Zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 472 m2

Predmetná nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Nitra, obec Nitra na LV č.2371 v registri „ C „. Je to prízemný dom na ul. Štefánikovej, súpisné číslo 98 v Nitre.

Podľa ust.§ 8 ods.1 zákona o správe majetku štátu v prípade záujmu ste povinní preukázať, že tento majetok nevyhnutne potrebujete na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním a budete ho využívať aspoň päť rokov odo dňa jeho nadobudnutia a zároveň musíte preukázať finančné krytie na prevádzku tohto majetku.

Dovoľujeme si Vás požiadať o písomné stanovisko k našej ponuke do 13.10.2010

Bližšie informácie Ing.Bezdeková tel.02/58272 112