Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Novinky SOIPonuka motorových vozidiel

Ponuka motorových vozidiel

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 18. 5. 2016

Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava

ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov - 8 ks motorových vozidiel.

Vozidlá sú opotrebované, na konci životnosti, dočasne odhlásené z evidencie, potrebná generálna oprava.

Bližšie údaje o motorových vozidlách sú uvedené v prílohe.

Obhliadka: v dňoch 30. 05. 2016 a 07. 06. 2016 od 9,00 – 11,00 h na horeuvedenej adrese

Písomné ponuky treba doručiť: do 13. 06. 2016 na horeuvedenú adresu

Každý záujemca je povinný uviesť účel ďalšieho využitia motorového vozidla.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke. Na ponuky podané po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.

Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTÁ

Ceny uvádzať vrátane DPH.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: dňa 16.06.2016 o 13,00h v kancelárii č. 302a na horeuvedenej adrese

Víťaz – najvyššia cenová ponuka za jednotlivé motorové vozidlo

Požiadavky na bezodplatný prevod na štátne rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC majú prednosť pred odplatným prevodom (predajom)

Zmluva o bezodplatnom prevode ako i kúpno-predajná zmluva musí byť odsúhlasená Ministerstvom hospodárstva SR a bude platná po zverejnení v centrálnom registri zmlúv

Informácie: na tel. č. 02/58272152 Mgr. Nikola Jurkovičová

Príloha [XLS, 40 kB]