SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol prenosných varných spotrebičov

Výsledky kontrol prenosných varných spotrebičov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 14. 2. 2017

Na základe plánu práce na 2. polrok 2016 a zistenia aktuálnej situácie na trhu v plnení technických požiadaviek a postupov posudzovania zhody v sortimentnej skupine prenosné varné spotrebiče vykonala Slovenská obchodná inšpekcia v období od augusta do októbra 2016 proaktívnu celoslovenskú kontrolnú akciu…

 Výsledky kontrol prenosných varných spotrebičov [pdf, 533 kb]