SOI /Kontrolná činnosť /Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol SOI

1
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol elektrických spotrebičov

Slovenská obchodná inšpekcia v období apríl – máj 2017 uskutočnila kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie informačných povinností, technických požiadaviek a postupov posudzovania zhody u vybraných výrobkov patriacich medzi elektrické spotrebiče pre domácnosť, ktoré musí výrobca splniť pred ich uvedením na trh EÚ. Konkrétne išlo kanvice, kávovary a všetky druhy mixérov.

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol plastových hračiek

Vzhľadom na negatívne zistenia z kontrol z predchádzajúcich rokov a pribúdajúci výskyt nebezpečných hračiek pre deti v systéme RAPEX vykonala Slovenská obchodná inšpekcia v období od 27.  marca do 31.  mája 2017 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na plastové hračky
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol kategorizácie ubytovacích zariadení

V období od 18. apríla do 31. mája 2017 bola za účelom preverenia zabezpečenia letnej turistickej sezóny vykonaná inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolná akcia, zameraná na úroveň a vybavenosť ubytovacích zariadení v rekreačných oblastiach a centrách turistického ruchu...
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol uhlových brúsok

Slovenská obchodná inšpekcia sa už niekoľko rokov úspešne zapája do medzinárodných projektov týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov. Jedným z týchto projektov bol aj projekt zameraný na elektrické ručné náradie, konkrétne na uhlové brúsky. Projekt prebiehal počas roku 2016 a okrem SOI sa na projekte podieľali orgány pre trhový dohľad Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Fínska…
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol tepelnoizolačných výrobkov

Slovenská obchodná inšpekcia v termíne od 13. 03. do 24. 03. 2017 uskutočnila celoslovenskú kontrolnú akciu, zameranú na kontrolu požiadaviek pri uvádzaní a sprístupňovaní tepelnoizolačných výrobkov na trh v SR…
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol - označovanie farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel

V mesiaci október 2016 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie vo veľkoobchodnej a maloobchodnej sieti kontrolu dodržiavania povinností pri označovaní farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí…
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol diskových kolies

Slovenská obchodná inšpekcia uskutočnila v mesiaci október 2016 celoslovenskú kontrolu diskových kolies pre cestné vozidlá a prípojné vozidlá s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony…
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol e-shopov

V období od 17. 10. 2016 do 17. 11. 2016 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolu, zameranú na dodržiavanie povinností prevádzkovateľov internetových obchodov…
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol biocídnych výrobkov

V mesiacoch október - november 2016 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolu dodržiavania povinností pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh…
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontroly letísk

V dňoch 07. 11.- 11. 11. 2016 bola vykonaná kontrola dodržiavania povinností v leteckej doprave...

1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.