SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol - prekurzory výbušnín

Výsledky kontrol - prekurzory výbušnín

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 7. 8. 2015

V mesiaci máj - jún 2015 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolu dodržiavania povinností pri uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh, ustanovených zákonom č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní … [RTF, 137 kB]