Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIZmluvyPrevádzková činnosť

Prevádzková činnosť

Hľadať
1
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
18. 12. 2015 SOI/2015/15 Kúpna zmluva č. 3/2015 o prevode vlastníctva hnuteľnej veci SR
6 835,00 € Kupujúci - Ivan Kozáček
18. 12. 2015 SOI/2015/14 Kúpna zmluva č. 2/2015 o prevode vlastníctva hnuteľnej veci SR
1 476,00 € Kupujúci - Zsolt Tornyai
17. 12. 2015 SOI/2015/13 Zmluva o dielo - CARBOXYL
220,00 € Ing. František Spišák - CARBOXYL, Horovova 37, 040 17 Košice-Barca, IČO: 10786694
17. 12. 2015 SOI/2015/12 Obec Zbojné - Darovacia zmluva č. 4/2015 na hnuteľný majetok
26 471,02 € Obdarovaný - SR, v zast. Obec Zbojné, Obecný úrad, 067 13 Zbojné, IČO: 00323829
17. 12. 2015 SOI/2015/11 FAJSI - Zmluva o dielo
10 337,00 € FAJSI, s. r. o., Šrobárova 6565/10, 080 01 Prešov, IČO: 47336307
16. 7. 2015 SOI/2015/10 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2015
6 440,80 € Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza, IČO: 42026407
3. 7. 2015 SOI/2015/09 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1124 o monitorovaní elektronického zabezpečovacieho systému
0,00 € G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333
22. 6. 2015 SOI/2015/08 Zmluva o dodávke vody č. 1411/2015
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724
15. 4. 2015 SOI/2015/07 Orange - zmluva, dohoda a príloha k zmluve A8391642
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15. 4. 2015 SOI/2015/06 Orange - dodatok, dohoda a príloha k zmluve A6243352
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
25. 3. 2015 SOI/2015/05 Dodatok č. 1 k zmluve č. 12/2010 o zabezpečení odbornej prehliadky a funkčnej skúšky EZS
0,00 € KAREVEL, s. r. o., Amurská 7, 040 12 Košice, IČO: 31706410
19. 3. 2015 SOI/2015/04 Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 905-11941-07
432,00 € GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
10. 3. 2015 SOI/2015/03 Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu č. 9/4/01/0030/15
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866
29. 1. 2015 SOI/2015/02 Dodatok č. 1 k zmluve o servise č. 05 Ba-sup-11
0,00 € TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
29. 1. 2015 SOI/2015/01 Zmluva č. 01/2015 o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
0,00 € AMTECH, s. r. o., Pri kríži 7, 841 02 Bratislava, IČO: 35862548
29. 12. 2014 SOI/2014/40 Príloha č. 1 k Zmluve č. 3/2014 o zabezpečení stravovania zamestnancom
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674
29. 12. 2014 SOI/2014/39 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. ZML4237/2012/140
0,00 € Lesy SR, š. p., Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351
29. 12. 2014 SOI/2014/38 Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
29. 12. 2014 SOI/2014/37 Flotilová poistná zmluva pre PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
15. 12. 2014 SOI/2014/36 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A3645429 7808119
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15. 12. 2014 SOI/2014/35 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A3645429 7808118
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15. 12. 2014 SOI/2014/34 Zmluva o službách, spojených s užívaním spoločných priestorov
5,00 € Matúš Tibor, Saleziánska 2, 010 01 Žilina, IČO: 17877016
15. 12. 2014 SOI/2014/33 Zmluva o dielo - zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne, I SOI pre Košický kraj
220,00 € Ing. František Spišák, Horovova 37, 040 17 Košice, IČO: 10786694
15. 12. 2014 SOI/2014/32 Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI
0,00 € S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23 A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36014991
16. 10. 2014 SOI/2014/31 Doplnok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4915Z/02T
0,00 € ANTES Group, s. r. o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 45704848
30. 9. 2014 SOI/2014/30 Dodatok Ponuka E. Výhoda/2014
0,00 € ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
30. 9. 2014 SOI/2014/29 Zmluva č. 2/2014 o zabezpečení výučby anglického jazyka
14,50 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
30. 9. 2014 SOI/2014/28 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z/004/2014
1 342,80 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
4. 9. 2014 SOI/2014/27 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s. r. o., Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36861227
4. 9. 2014 SOI/2014/26 Zmluva č. 1/2014 o zabezpečení výučby anglického jazyka ÚR
14,50 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
3. 9. 2014 SOI/2014/25 Zmluva o poskytnutí právnych služieb
0,00 € JUDr. Ján Legerský, Nám. sv. Anny 15/25, 911 01 Trenčín, IČO: 34054081
2. 7. 2014 SOI/2014/24 Zmluva o združenej dodávke elektriny, I SOI pre Banskobystrický kraj
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
2. 7. 2014 SOI/2014/23 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Dodatok k zmluve č. B0901647 a príloha
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
2. 7. 2014 SOI/2014/22 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Dodatok k zmluve č. 12250301 a príloha
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1. 7. 2014 SOI/2014/21 Zmluva o združenej dodávke elektriny, Krpáčovo
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1. 7. 2014 SOI/2014/20 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 21/2013
6 440,80 € Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza, IČO: 42026407
1. 7. 2014 SOI/2014/19 Zmluva č. 2343/2014 o dodávke vody z verejného vodovodu
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36306410
17. 6. 2014 SOI/2014/18 Zmluva o poskytovaní verejných služieb A7756608
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
16. 6. 2014 SOI/2014/17 Zmluva o službách spojených s užívaním spoločných priestorov
18,00 € Ing. Vratislav Kavalier, Tatranská 3111/8, 010 08 Žilina, IČO: 43788475
16. 6. 2014 SOI/2014/16 Zmluva o nájme garáže
276,00 € TT-KOMFORT, s. r. o., Františkánska 16, 917 32 Trnava, IČO: 36277215
6. 6. 2014 SOI/2014/15 Zmluva o poskytovaní verejných služieb A7716671 a dodatok č. A3962411
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
6. 6. 2014 SOI/2014/14 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. HS 22/2011
0,00 € ÚPSVaR, J. Bottu 4, 917 01 Trnava, IČO: 37847562
6. 6. 2014 SOI/2014/13 Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. HS 22/20111
0,00 € ÚPSVaR, J. Bottu 4, 917 01 Trnava, IČO: 37847562
2. 6. 2014 SOI/2014/12 Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke
0,00 € Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, IČO: 00686832
29. 5. 2014 SOI/2014/11 Zmluva o dodávke plynu, SOI, Hurbanova ul. 59, Trenčín
0,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
21. 5. 2014 SOI/2014/10 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 32/2003 a zmluvy o nájme odstavnej plochy č. 11/2010
0,00 € AURIS, a. s., Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
21. 5. 2014 SOI/2014/09 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2004
0,00 € Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 011 87 Žilina 1
15. 5. 2014 SOI/2014/08 Dodatok k zmluve o servisnom prenájme rohoží
0,00 € Lindström, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava
15. 5. 2014 SOI/2014/07 Zmluva č. PZ00189137_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
5. 3. 2014 SOI/2014/06 Dodatok č. 1 k zmluve č. 09/2012 o zabezpečení a spracovaní účtovníckych prác
0,00 € B Accounting, s. r. o., Bratislava
1