SOI Archív SOIZmluvyPrevádzková činnosť

Prevádzková činnosť

Hľadať
1
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
18. 12. 2015 SOI/2015/15 Kúpna zmluva č. 3/2015 o prevode vlastníctva hnuteľnej veci SR
6 835,00 € Kupujúci - Ivan Kozáček
18. 12. 2015 SOI/2015/14 Kúpna zmluva č. 2/2015 o prevode vlastníctva hnuteľnej veci SR
1 476,00 € Kupujúci - Zsolt Tornyai
17. 12. 2015 SOI/2015/13 Zmluva o dielo - CARBOXYL
220,00 € Ing. František Spišák - CARBOXYL, Horovova 37, 040 17 Košice-Barca, IČO: 10786694
17. 12. 2015 SOI/2015/12 Obec Zbojné - Darovacia zmluva č. 4/2015 na hnuteľný majetok
26 471,02 € Obdarovaný - SR, v zast. Obec Zbojné, Obecný úrad, 067 13 Zbojné, IČO: 00323829
17. 12. 2015 SOI/2015/11 FAJSI - Zmluva o dielo
10 337,00 € FAJSI, s. r. o., Šrobárova 6565/10, 080 01 Prešov, IČO: 47336307
16. 7. 2015 SOI/2015/10 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2015
6 440,80 € Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza, IČO: 42026407
3. 7. 2015 SOI/2015/09 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1124 o monitorovaní elektronického zabezpečovacieho systému
0,00 € G1 MONITOR, s. r. o., Jesenského 12, 040 01 Košice, IČO: 31702333
22. 6. 2015 SOI/2015/08 Zmluva o dodávke vody č. 1411/2015
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724
15. 4. 2015 SOI/2015/07 Orange - zmluva, dohoda a príloha k zmluve A8391642
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15. 4. 2015 SOI/2015/06 Orange - dodatok, dohoda a príloha k zmluve A6243352
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
25. 3. 2015 SOI/2015/05 Dodatok č. 1 k zmluve č. 12/2010 o zabezpečení odbornej prehliadky a funkčnej skúšky EZS
0,00 € KAREVEL, s. r. o., Amurská 7, 040 12 Košice, IČO: 31706410
19. 3. 2015 SOI/2015/04 Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 905-11941-07
432,00 € GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
10. 3. 2015 SOI/2015/03 Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu č. 9/4/01/0030/15
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866
29. 1. 2015 SOI/2015/02 Dodatok č. 1 k zmluve o servise č. 05 Ba-sup-11
0,00 € TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
29. 1. 2015 SOI/2015/01 Zmluva č. 01/2015 o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
0,00 € AMTECH, s. r. o., Pri kríži 7, 841 02 Bratislava, IČO: 35862548
29. 12. 2014 SOI/2014/40 Príloha č. 1 k Zmluve č. 3/2014 o zabezpečení stravovania zamestnancom
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674
29. 12. 2014 SOI/2014/39 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. ZML4237/2012/140
0,00 € Lesy SR, š. p., Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351
29. 12. 2014 SOI/2014/38 Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
29. 12. 2014 SOI/2014/37 Flotilová poistná zmluva pre PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
15. 12. 2014 SOI/2014/36 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A3645429 7808119
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15. 12. 2014 SOI/2014/35 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A3645429 7808118
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15. 12. 2014 SOI/2014/34 Zmluva o službách, spojených s užívaním spoločných priestorov
5,00 € Matúš Tibor, Saleziánska 2, 010 01 Žilina, IČO: 17877016
15. 12. 2014 SOI/2014/33 Zmluva o dielo - zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne, I SOI pre Košický kraj
220,00 € Ing. František Spišák, Horovova 37, 040 17 Košice, IČO: 10786694
15. 12. 2014 SOI/2014/32 Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI
0,00 € S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23 A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36014991
16. 10. 2014 SOI/2014/31 Doplnok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4915Z/02T
0,00 € ANTES Group, s. r. o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 45704848
30. 9. 2014 SOI/2014/30 Dodatok Ponuka E. Výhoda/2014
0,00 € ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
30. 9. 2014 SOI/2014/29 Zmluva č. 2/2014 o zabezpečení výučby anglického jazyka
14,50 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
30. 9. 2014 SOI/2014/28 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z/004/2014
1 342,80 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
4. 9. 2014 SOI/2014/27 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s. r. o., Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36861227
4. 9. 2014 SOI/2014/26 Zmluva č. 1/2014 o zabezpečení výučby anglického jazyka ÚR
14,50 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
3. 9. 2014 SOI/2014/25 Zmluva o poskytnutí právnych služieb
0,00 € JUDr. Ján Legerský, Nám. sv. Anny 15/25, 911 01 Trenčín, IČO: 34054081
2. 7. 2014 SOI/2014/24 Zmluva o združenej dodávke elektriny, I SOI pre Banskobystrický kraj
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
2. 7. 2014 SOI/2014/23 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Dodatok k zmluve č. B0901647 a príloha
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
2. 7. 2014 SOI/2014/22 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Dodatok k zmluve č. 12250301 a príloha
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1. 7. 2014 SOI/2014/21 Zmluva o združenej dodávke elektriny, Krpáčovo
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1. 7. 2014 SOI/2014/20 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 21/2013
6 440,80 € Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza, IČO: 42026407
1. 7. 2014 SOI/2014/19 Zmluva č. 2343/2014 o dodávke vody z verejného vodovodu
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36306410
17. 6. 2014 SOI/2014/18 Zmluva o poskytovaní verejných služieb A7756608
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
16. 6. 2014 SOI/2014/17 Zmluva o službách spojených s užívaním spoločných priestorov
18,00 € Ing. Vratislav Kavalier, Tatranská 3111/8, 010 08 Žilina, IČO: 43788475
16. 6. 2014 SOI/2014/16 Zmluva o nájme garáže
276,00 € TT-KOMFORT, s. r. o., Františkánska 16, 917 32 Trnava, IČO: 36277215
6. 6. 2014 SOI/2014/15 Zmluva o poskytovaní verejných služieb A7716671 a dodatok č. A3962411
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
6. 6. 2014 SOI/2014/14 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. HS 22/2011
0,00 € ÚPSVaR, J. Bottu 4, 917 01 Trnava, IČO: 37847562
6. 6. 2014 SOI/2014/13 Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. HS 22/20111
0,00 € ÚPSVaR, J. Bottu 4, 917 01 Trnava, IČO: 37847562
2. 6. 2014 SOI/2014/12 Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke
0,00 € Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, IČO: 00686832
29. 5. 2014 SOI/2014/11 Zmluva o dodávke plynu, SOI, Hurbanova ul. 59, Trenčín
0,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
21. 5. 2014 SOI/2014/10 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 32/2003 a zmluvy o nájme odstavnej plochy č. 11/2010
0,00 € AURIS, a. s., Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
21. 5. 2014 SOI/2014/09 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2004
0,00 € Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 011 87 Žilina 1
15. 5. 2014 SOI/2014/08 Dodatok k zmluve o servisnom prenájme rohoží
0,00 € Lindström, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava
15. 5. 2014 SOI/2014/07 Zmluva č. PZ00189137_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
5. 3. 2014 SOI/2014/06 Dodatok č. 1 k zmluve č. 09/2012 o zabezpečení a spracovaní účtovníckych prác
0,00 € B Accounting, s. r. o., Bratislava
1